Search result for

เก็บตัว

(36 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เก็บตัว-, *เก็บตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บตัว[V] introvert, See also: confine, be withdrawn, be shut in, isolate, Syn. เก็บเนื้อเก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: อาการโรคจิตเภทในช่วงกำเริบจะเป็นกลุ่มอาการด้านบวก เช่น ประสาทหลอน หลงผิด และในระยะหลังผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ พูดน้อย เก็บตัว, Thai definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เก็บตัวก. กักตัวไว้.
เก็บตัว ๒, เก็บเนื้อเก็บตัวก. สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The shut-in's also original.คนเก็บตัวก็เป็นแบบดั้งเดิมด้วย The Itch (2008)
Could have picked up a parasite from a co-worker.เก็บตัวอย่างพยาธิได้ จากเพื่อนร่วมงาน Emancipation (2008)
Take a sample.ไปเก็บตัวอย่างกัน The Mark of Nimueh (2008)
- Do you really think Maria's... saving herself for you, dude?- อะไรนะ - แกคิดจริง ๆ เหรอว่ามาเรีย... จะเก็บตัวเธอไว้ให้แก เพื่อน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
She was often cool and aloof and unemotional, especially when confronted with the boy we found in dekalb and in our subsequent conversation;เธอมักจะเย็นชา เก็บตัวและไม่แสดงความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตอนที่เผชิญหน้ากับ เด็กชายคนที่เจอในเมืองดีคาล์บ และในการพูดคุยกันในเวลาต่อมา Changeling (2008)
But I talked them into letting me keep my beta samples.แม่บอกเขาไปว่า ขอเก็บตัวอย่างเอาไว้ WarGames: The Dead Code (2008)
- He's been himself.-เขาเป็นคนเก็บตัว Doubt (2008)
He just seems I don't know.เขาแค่ดูเหมือน... ...ฉันไม่รู้สิ เก็บตัวเงียบจนผิดปกติ Pilot (2008)
We need that DNA swab. DNA swab now!เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอก่อน เก็บไปตรวจเดี๋ยวนี้! The Day the Earth Stood Still (2008)
I'm taking a specimen now.ผมกำลังเก็บตัวอย่างอยู่ตอนนี้ The Day the Earth Stood Still (2008)
They must have come here in the past and obtained a DNA sample from a human subject.เคยมาโลกเราแล้ว เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ของมนุษย์เราไป The Day the Earth Stood Still (2008)
Maybe they were just collecting specimens from our planet.บางทีพวกมันพยายามที่จะ เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตจาก ดวงดาวของเรา The Day the Earth Stood Still (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บตัวอย่าง[v. exp.] (kep tūayāng) EN: take a sample   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hole up[VT] ซ่อนตัว (คำสแลง), See also: เก็บตัว, Syn. hind
seclude[VT] แยกตัว, See also: เก็บตัว, ตัดขาดจากโลกภายนอก, อยู่โดดเดี่ยว, ซ่อนตัว, อยู่อย่างสันโดษ, Syn. isolate, segregate, hide, conceal
secluded[ADJ] เป็นส่วนตัว, See also: เก็บตัว, สันโดษ, ไม่ติดต่อโลกภายนอก, โดดเดี่ยว, สงบ, Syn. private, hidden, withdrawn, isolated, sequestered
seclusive[ADJ] แยกตัวโดดเดี่ยว (ทางวรรณคดี), See also: เก็บตัว, อยู่อย่างสันโดษ
seclude from[PHRV] แยกตัวจาก, See also: เก็บตัวจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accouchement(อะดูซมาน) fr. ระยะเก็บตัวในวัยเด็ก, การคลอด
asocial(เอโซ'เชิล) adj. สันโดษ,ไม่สังคม,เก็บตัว,เห็นแก่ตัว, Syn. selfish,egocentric)
bits per inchบิตต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก โดยวัดว่า แถบบันทึก 1 นิ้วจะเก็บตัวอักขระได้กี่บิต
bpi(บีพีไอ) ย่อมาจาก bits per inch หรือบิตต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก โดยวัดว่า แถบบันทึก 1 นิ้วจะเก็บตัวอักขระได้กี่บิต
cold fishผู้ที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัว,ผู้ที่เมินเฉย
confine(คันไฟน์') {confined,confining,confines} vt. ขีดขั้น,จำกัด,ตีวง,เก็บตัว,กักตัว n. ขอบเขต,การจำกัด,การเก็บตัว,คุก,สถานกักกัน., See also: confinable adj. ดูconfine confineable adj. ดูconfine, Syn. intern,imprision
herbariumn. การเก็บรวบรวมสมุนไพร,ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร., See also: herbarial adj.
hermit(เฮอร์'มิท) n. ฤาษี,บุคคลที่เก็บตัว,ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก, See also: hermitic,hermitical,hermitish adj. hermitry n. hermitage n.
kilobyte(กิโลไบต์) ใช้ตัวย่อว่า KB มีค่าเท่ากับ 1,024 (2 ยกกลง 10) ไบต์ เช่น ถ้าพูดว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 64 เคไบต์ หมายความว่า มีเนื้อที่ในหน่วยความจำ 65,536 ไบต์ สามารถเก็บตัวอักขระได้ 65,536 ตัวอักขระ
scalable fontแบบอักษรที่กำหนดขนาดได้หมายถึง แบบตัวอักษรที่จะสามารถลดหรือขยายขนาดให้เป็นเท่าใดก็ได้ (กำหนดเป็นจุดหรือ point) และไม่ว่าจะกำหนดขนาดเท่าใด ก็จะดูสวยเหมือนกันหมด (ถ้าเป็นแบบอักษรบิตแมป คอมพิวเตอร์จะต้องเก็บตัวอักษรไว้ทุกขนาด ซึ่งจะเปลืองเนื้อที่เก็บเป็นอันมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
cloister(vt) อยู่อย่างสันโดษ,เก็บตัว
seclude(vt) เก็บตัว,แยกตัว,ตัดขาด,อยู่อย่างสันโดษ
seclusion(n) การเก็บตัว,การแยกตัว,การตัดขาด,ความสันโดษ

German-Thai: Longdo Dictionary
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top