Search result for

เกิดเหตุ

(26 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกิดเหตุ-, *เกิดเหตุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกิดเหตุ[V] have an accident, See also: meet with an accident, (accident) happen, Example: ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังอยู่แล้ว เมื่อเกิดเหตุจึงติดตามได้ทันที, Thai definition: มีเรื่องที่ทำให้เกิดผลขึ้น
เกิดเหตุ[V] have an accident, See also: meet with an accident, (accident) happen, Example: ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังอยู่แล้ว เมื่อเกิดเหตุจึงติดตามได้ทันที, Thai definition: มีเรื่องที่ทำให้เกิดผลขึ้น
เกิดเหตุ[V] have an accident, See also: meet with an accident, (accident) happen, Example: ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังอยู่แล้ว เมื่อเกิดเหตุจึงติดตามได้ทันที, Thai definition: มีเรื่องที่ทำให้เกิดผลขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That despite events at last night's reception,ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อคืน New Haven Can Wait (2008)
We found your blood at the crime scene.เราเจอเลือดของหนูที่ที่เกิดเหตุ And How Does That Make You Kill? (2008)
She's coming back from the crime scene. You got something?เธอกำลังกลับมาจากที่เกิดเหตุ คุณได้อะไรเหรอ? And How Does That Make You Kill? (2008)
They said it was okay when they released the crime scene.พวกเขาบอกว่าทำได้พอยกเลิกสถานที่เกิดเหตุแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
He must be afraid that this incident was caused by the men who took the Sa Yin Sword.เขาจะต้องเกรงกลัวกับการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น จากการที่มีคนเข้าไปนำดาบซายินมา แต่เราไม่เคยทิ้งหลักฐานไว้เบื้องหลัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
-We need to find that shooter. -This never should've happened.-เราจะปิดตายเมืองนี้จนกว่าจะเจอมือปืน ไม่น่าเกิดเหตุเลย Vantage Point (2008)
It would be so good to go back to where the action is.มันเป็นเรื่องดีที่ได้กลับ ไปยังฉากเกิดเหตุการณ์ Frost/Nixon (2008)
Last night, a fire happened at a soccer training camp.เมื่อคืนนี้, ได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น ที่สนามฝึกซ้อมฟุตบอล. Cyborg Girl (2008)
But that young heroine disappeared from the fire scene.แต่ฮีโร่หญิงคนนั้น ก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยในที่เกิดเหตุCyborg Girl (2008)
Our reporter Is at the scene.ผุ้สื่อข่าวของเรากำลังอยู่ในที่เกิดเหตุCyborg Girl (2008)
This is the first time anything like this has happened and I wasn't there.นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น และฉันไม่ได้อยู่ที่นั่น Nights in Rodanthe (2008)
Because there so happens to exist, distinct physical evidence putting you at the crime scene at the time of death.เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีหลักฐานทางกายภาพที่เกี่ยวพันถึงคน ถูกทิ้งไว้ที่เกิดเหตุในเวลาที่เกิดการฆาตกรรม Pathology (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกิดเหตุ[v. exp.] (koēt hēt) EN: have an accident   

English-Thai: Longdo Dictionary
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.
scene(ซีน) n. ฉาก,เวที,ภาพ,เหตุการณ์,สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง,เรื่องราว,อุปกรณ์ประกอบฉาก,สิ่งแวดล้อม,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes ส่วนตัว,เป็นความลับ), Syn. view,landscape,setting,display,s
site(ไซทฺ) n. ตำแหน่ง,สถานที่,จุด,ที่ตั้ง,แหล่งที่ตั้ง,แปลงที่ดิน,ที่ทำเล,สถานที่เกิดเหตุ vt. ตั้งอยู่,ประจำอยู่,ติดตั้ง,เอาไปตั้งไว้., Syn. perch
spot testn. การทดสอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ
venue(เวน'นิว) n. สถานที่เกิดเหตุหรือกระทำผิด,เหตุผล,ที่ที่พิจารณาคดี,สถานที่ชุมนุม
where(แวร์) adv.,conj.,pron. ที่ไหน,ตรงไหน,จุดไหน,ไปที่นั้น,อยู่ที่นั้น,ณ ที่นั้น,จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง,สถานที่เกิดเหตุ

English-Thai: Nontri Dictionary
site(n) แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,จุด,ทำเล,ที่เกิดเหตุ

German-Thai: Longdo Dictionary
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top