Search result for

เกราะ

(51 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกราะ-, *เกราะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกราะ[N] armour, See also: cuirass, defensive covering, corselet, Example: ในโลกของ King of Kings มีอาวุธโจมตีต่างๆ 14 ชนิดเช่นมีด ดาบ ค้อน อาวุธป้องกัน 8 ชนิด เช่น เกราะ ผ้าคุม สร้อยคอ และถุงมือ, Count unit: ตัว, ชุด, สำรับ, Thai definition: เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสำหรับป้องกันอาวุธหรืออันตราย
เกราะ[N] bamboo struck as a signal, Example: เครื่องตี เครื่องตีที่เปลี่ยนแปลงมาจากการตบมือนั้นมีแยกออกได้หลายอย่าง เช่น กรับ เกราะ โกร่ง, Count unit: คู่, Thai definition: เครื่องสัญญาณทำด้วยไม้ ใช้ตีหรือสั่นให้ดัง
เกราะ[ADJ] arid, See also: dry, Syn. แห้งเกราะ, Example: เขตนี้แล้งฝนมาหลายเดือนจนพื้นดินแห้งเกราะ แตกระแหง, Thai definition: แห้งจนกรอบในลักษณะอย่างหญ้าแห้งหวายแห้งเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกราะ(เกฺราะ) น. เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสำหรับป้องกันอาวุธหรืออันตราย เช่น เสื้อเกราะ รถเกราะ.
เกราะ(เกฺราะ) น. เครื่องสัญญาณทำด้วยไม้ ใช้ตีหรือสั่นให้ดัง.
เกราะ(เกฺราะ) ว. แห้งจนกรอบในลักษณะอย่างหญ้าแห้งหวายแห้งเป็นต้น เช่น ฟางแห้งเกราะ มะขามเกราะ.
เกราะ(เกฺราะ) ก. พูดเลียบเคียง เช่น อย่าคำเพราะเกราะกล่าวเจรจา (รามเกียรติ์ ร. ๑), เขียนเป็น เกลาะ ก็มี เช่น ใช่จะแกล้งกล่าวเกลาะให้เพราะพริ้ง (อิเหนา).
วรูถะเกราะ, โล่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armatureเกราะ [หนาม, เกล็ด, ตะขอ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armorเกราะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our power cores are shielded.แต่พลังงานของเรามีเกราะนิ Dead Space: Downfall (2008)
We're losing our shields.เราเสียเกราะป้องกันไปแล้วครับ Ambush (2008)
Probably packing' armor too.อาจจะมียานเกราะด้วย Ambush (2008)
- Their shields are down.-เกราะป้องกันหายไปแล้ว Rising Malevolence (2008)
She's lost a primary shield and stabilizes.ยานสูญเสียเกราะหลัก และระบบการทรงตัวไป Destroy Malevolence (2008)
All power to the forward shields.ส่งพลังงานทั้งหมดไปที่เกราะด้านหน้า Downfall of a Droid (2008)
- Raise the shield.-เปิดเกราะป้องกัน Rookies (2008)
Those clankers have tough armor.ไอ้หุ่นพวกนี้เกราะหนาแฮะ Rookies (2008)
Your armor, it's shiny and new, just like you.ก็ชุดเกราะของพวกนาย ยังใหม่ ใส กิ๊ก เหมือนหน้านายไงล่ะ Rookies (2008)
All deflectors double front.เพิ่มเกราะหักเห ด้านหน้าเป็น 2 เท่า Shadow of Malevolence (2008)
So you've got volders on the arms. The hauberk goes over your chest.เอาล่ะใส่เกราะที่แขนแล้วก็ที่หน้าอกเรียบร้อยแล้ว Valiant (2008)
?เอาล่ะใส่เกราะที่แขนแล้วก็ที่หน้าอกเรียบร้อยแล้ว Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกราะ[n.] (krǿ) EN: armour ; cuirass ; defensive covering ; corselet   FR: armure [f] ; cuirasse [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
flak jacket(n) เสื้อเกราะกันกระสุน, S. flak vest, bulletproof vest
vest(n) เสื้อเกราะ, เสื้อกั๊ก เช่น The Army immediately began awarding contracts for the bulletproof vest, and soon required that each U.S. soldier stationed in Iraq and Afghanistan be provided with this improved body armor.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armor[N] เสื้อเกราะ, See also: เกราะป้องกัน, Syn. protection, covering
armour[N] เสื้อเกราะ, See also: เกราะป้องกัน, Syn. protection, covering
buff[N] เกราะที่ป้องกันใบหน้าส่วนล่างและลำคอ
mail[N] เกราะ, Syn. chain mail, ring mail, coat of mail
shield[N] โล่, See also: เกราะ, สิ่งป้องกัน, Syn. defense, barrier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antitank(แอนทีแทงคฺ') adj. ต่อต้านหรือทำลายรถถังหรือรถหุ้มเกราะ
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
armor(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armour(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armoured(อาร์'เมอดฺ) adj. หุ้มเกราะ,ติดอาวุธ
armoured carรถหุ้มเกราะ
battleshipn. เรือรบที่หุ้มเกราะและมีอาวุธยุทธภัณฑ์เต็มที่
breastplaten. เกราะหน้าอก
cavalry(แคฟ'วาลรี) n. กองทหารม้า,เหล่าทหารม้า,กองทหารยานเกราะ,กลุ่มคนขี่ม้า

English-Thai: Nontri Dictionary
armature(n) เกราะ,กระดอง
armorial(adj) เกี่ยวกับเกราะ,เกี่ยวกับตราประจำตระกูล
armour(n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ
breastplate(n) เกราะหุ้มหน้าอก
corselet(n) เสื้อเกราะ
cuirass(n) เสื้อเกราะ,เสื้อยกทรง
gear(n) เกียร์รถ,เครื่องเทียมม้า,เครื่องมือ,เฟือง,เสื้อเกราะ
greave(n) เกราะหุ้มขาท่อนล่าง
mail(n) จดหมายส่งทางไปรษณีย์,เกราะ
mail(vt) ส่งทางไปรษณีย์,หุ้มเกราะ,สวมเกราะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Manifer[man·i·fer] (n ) เกราะมือ
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top