Search result for

ฮา

(80 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฮา-, *ฮา*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
หมู่เฮา[มู^-เฮ่า] (pron) พวกเรา

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อันนยองฮาเซโย[อัน-นยอง-ฮา-เซ-โย] สวัสดี,สวัสดีค่ะ/ครับ,(ศัพท์คำนี้เป็นศัพท์คำเดียวที่แปลว่า สวัสดี จะไม่มีการแบ่งช่วงเวลา เช้า/กลางวัน/เย็น)

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฮา (pron. ) ข้า, กู (สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮา[V] laugh, See also: chuckle, chortle, Example: ผู้ชมฮากันทั้งหอประชุม เพราะเด็กชายบ๊อบกลายเป็นท่านผู้เฒ่าบ๊อบเสียแล้ว, Thai definition: หัวเราะเสียงดังพร้อมๆ กันเพราะขบขันหรือชอบใจ
ฮา[N] daybreak, See also: dawn, Syn. รุ่ง, สว่าง
ฮานอย[N] Hanoi, Example: ผมเห็นวัดที่ฮานอยในวันอาทิตย์ยังเต็มไปด้วยผู้คน, Thai definition: ชื่อเมืองหลวงของเวียดนาม
ฮาป่า[V] hoot, See also: boo, Syn. โฮ่ฮา, โห่, Example: เขาทำท่าทางเปิ่นๆ ออกมาเพื่อนๆ จึงฮาป่ากันลั่น, Thai definition: ส่งเสียงดังพร้อมๆ กันแสดงความไม่พอใจ หรือเพื่อขับไล่
ฮาวาย[N] Hawaii, Example: สหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเอเปคที่ฮาวาย, Notes: (อังกฤษ)
ฮาเร็ม[N] harem, Example: จัน ดาราเข้าครองฮาเร็มของคุณหลวงด้วยมีพฤติกรรมกามสำส่อนแบบเดียวกัน, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นที่อยู่ของบรรดานางสนมหรือนางบำเรอ, Notes: (อังกฤษ)
ฮาร์ดแวร์[N] hardware, Example: ในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอินเตอร์เน็ตกันมากมายทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อให้ถูกใจผู้ใช้
ฮาห์เนียม[N] hahnium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 105 สัญลักษณ์ Ha เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)
ฮาร์ดดิสก์[N] hard disk, Example: ปัจจุบันนี้ฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะมีราคาที่ถูกลงเรื่อยๆ กว่าแต่ก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฮาก. หัวเราะเสียงดังพร้อม ๆ กันเพราะขบขันหรือชอบใจ เช่น นักเรียนฮากันทั้งห้อง. ว. อาการหัวเราะของคนหมู่มากเพราะขบขันหรือชอบใจ เช่น เสียงฮา. อ. คำสร้อยที่ใช้ในบทร้อยกรอง เช่น แม่ฮา พี่ฮา.
ฮาป่าก. ส่งเสียงดังพร้อม ๆ กันแสดงความไม่พอใจหรือขับไล่.
ฮาว. รุ่ง, สว่าง, หาม ก็ว่า.
ฮาห์เนียมน. ธาตุลำดับที่ ๑๐๕ สัญลักษณ์ Ha เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ.
ฮาเร็มน. สถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นที่อยู่ของบรรดานางสนมหรือนางบำเรอของพระเจ้าแผ่นดิน ผู้มีอำนาจ หรือเศรษฐีที่เป็นมุสลิม มักจะเป็นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกกลางและอินเดียสมัยที่มุสลิมปกครองเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hamadaฮามาดา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hard lockฮาร์ดล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
harmonicฮาร์มอนิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
harmonicฮาร์มอนิก, ทวีคูณความถี่ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
halloysiteฮาลลอยไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hardwareฮาร์ดแวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
ฮาแตกฮามาก ๆ [ศัพท์วัยรุ่น]
ฮาร์ดดิส์ก
คำที่มักเขียนผิด คือ ฮาร์ดิกส์ [คำที่มักเขียนผิด]
Hakka (Chinese people)ฮากกา (ชาวจีน) [TU Subject Heading]
Haloperidolฮาโลเปรีดอล [TU Subject Heading]
Hanko, Johanne, 1957-ฮานโก, โจฮานนี, ค.ศ. 1957- [TU Subject Heading]
Hanoi (Vietnam)ฮานอย (เวียดนาม) [TU Subject Heading]
Haremฮาเร็ม [TU Subject Heading]
Harmonics (Electric waves)ฮาร์มอนิก (คลื่นไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
Harvard Graphicsฮาร์วาร์ดกราฟิกส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
hazel and Is keep biting my style, and I need something custom.ฮาเซเลนด์ ชอบจิกกัดสไตล์ของฉัน It's a Wonderful Lie (2008)
-brooklyn Betty walks in, cue the song.แฟนของฮาเซลจะส่องไฟสปอตไลท์ไปที่เธอ It's a Wonderful Lie (2008)
-I'm giving it to Aaron for Hanukkah.- ฉันจะให้แอรอน ในวันฮานุก้า It's a Wonderful Lie (2008)
Hazel, I can hear your desperation from the other room.ฮาเซล ฉันได้ยินเธอนะ บ่นเรื่องความสิ้นหวังจากห้องอื่น Bonfire of the Vanity (2008)
Harold was lovely in a million ways, but he... he had his secrets.ฮาโรล์ เคยน่ารักมากๆเมื่อก่อน แต่เค้า ... . Bonfire of the Vanity (2008)
I came a long time back with a designer, Hashimoto-san...?นานมาแล้ว ผมเคยมากับดีไซเนอร์, คุณฮาชิโมโต.. ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
All right,so you reconnected with Harley Soon and you're connected with Carla Perettiเอาล่ะ ดังนั้นคุณจึงหวนกลับไป ติดต่อกับฮาร์ลี่ย์ ซูน... และติดต่อกับคาร์ลา เพอเร็ตติ Art Imitates Life (2008)
No,what's ridiculous is you denying that you knew Harley Soonไม่เลย สิ่งที่ตลกก็คือ\ คุณปฏิเสธว่าคุณรู้จักฮาร์ลี่ย์ ซูน Art Imitates Life (2008)
Yeah,Harley Soon's juvie recordได้ บันทึกของฮาร์ลีย์ ซูน จากศาลเยาวชน Art Imitates Life (2008)
You know,Harley Soon used to crash at a buddy's apartment in the neighborhoodคุณรู้ว่าฮาร์ลี่ย์ ซูน เคยขับรถชน ที่อพาร์ทเม้นต์ของเพื่อนที่อยู่ในละแวกนี้ Art Imitates Life (2008)
According to Harley Soon's medical records, he was never treated at Desert Palmจากบันทึกทางการแพทย์ของฮาร์ลี่ย์ ซูน เขาไม่เคยเข้ารักษาที่เดสเสิร์ทปาล์มเลยนะ Art Imitates Life (2008)
Name's Harley Soon He has a sheetชื่อเขาคือ ฮาร์ลี่ย์ ซูน มีประวัติอยู่แผ่นหนึ่ง Art Imitates Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮา[v.] (hā) EN: burst into laughter ; be convulsed into laughter   FR: rire aux éclats (loc.) ; éclater de rire (loc.) ; mourir de rire (loc.) ; se tordre de rire (loc.)
ฮานอย[n. prop.] (Hānøi) EN: Hanoi   FR: Hanoï
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter
ฮาร์ดดิสก์[n. exp.] (hātdis) EN: hard disk   FR: disque dur [m]
ฮาวาย[n. prop.] (Hāwāi) EN: Hawaii   FR: Hawaii ; Hawaï
ฮาสเซียม[n.] (hāssīem = hātsīem) EN: hassium   FR: hassium [m]
ฮาฮา [interj.] (hā-hā) FR: ha, ha !
ฮาเร็ม[n.] (hārem) EN: harem   FR: harem [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
Greyhound racing(n) การแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ เป็นที่นิยมในอังกฤษ(คล้ายแข่งม้าแต่ไม่มี jockey)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hanoi[N] ฮานอย, See also: ชื่อเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
hard disk[N] จานแม่เหล็กเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่มากกว่าแผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูลแบบบาง (floppy disk) (คอมพิวเตอร์), See also: ฮาร์ดดิสก์
harem[N] ส่วนของบ้านคนมุสลิมสำหรับให้ผู้หญิงอยู่, See also: ฮาเร็ม
Harlem[N] ย่านหนึ่งของกรุงนิวยอร์กทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแมนแฮตตัน, See also: ฮาเล็ม
seraglio[N] ฮาเร็ม, See also: บริเวณที่อยู่ของบรรดาภรรยาของเจ้าของบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
alehouse(เอล' เฮาซฺ) n. ร้ายขายเหล้าที่มี ale ขาย
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
aloha(อะโล' ฮะ) n.,interj. คำที่ใช้ทักทายหรือต้อนรับหรืออำลาในฮาวาย, การต้อนรับ,การอำลา
aloha stateมลรัฐฮาวาย
amhara(อามฮา' รา) n. ราชอาณาจักรโบราณในอาฟริกาตะวันออกเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดหนึ่งในเอธิโอเปีย
amharic(แอมฮา' ริค, อามฮา' ริค) n. ภาษาราชการของเอธิโอเปีย. -adj. เกี่ยวกับภาษานี้
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม,กรณีใด ๆ ,อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway)

English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
harem(n) ฮาเร็ม,นางสนม,นางบำเรอ
Hawaiian(adj) เกี่ยวกับฮาวาย
Hawaiian(n) ชาวฮาวาย
hilarious(adj) เฮฮา,ร่าเริง,สุขสันต์,สนุกสนาน
hilarity(n) ความเฮฮา,ความร่าเริง,ความสุขสันต์,ความสนุกสนาน
merrymaking(n) การเล่นตลก,การเฉลิมฉลอง,การสรวลเสเฮฮา
mirthful(adj) รื่นเริง,สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,สรวลเสเฮฮา
spree(n) การกระโดดโลดเต้น,ความสนุกสนานเฮฮา,อาการเมา

German-Thai: Longdo Dictionary
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
Festplatte(n) |die, pl. Festplatten| จานแม่เหล็กเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์, ฮาร์ดดิสก์ เช่น Jede Festplatte beinhaltet Gigabytes von persönlichen Daten.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top