Search result for

อ้าว

(43 entries)
(0.1889 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ้าว-, *อ้าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้าว[INT] exclamation of surprise or protest, Example: อ้าว! ทำไมคุณไม่ไปใช้เครื่องนั้นล่ะ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้
อ้าว[ADV] fast, See also: quickly, at full speed, at a fast clip, Example: เขาไม่แปลกใจที่จะเห็นดวงดอมนุ่งกระโปรงวิ่งอ้าวมา เพราะเห็นมาหลายหนแล้ว, Thai definition: อาการแห่งเรือหรือรถแล่น หรือคนวิ่งโดยเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่าวน. ส่วนของมหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบ ที่ลํ้าเข้าไปในฝั่งหรือในแผ่นดิน มีลักษณะเว้าโค้งและเปิดกว้าง ทำให้มีแนวของชายฝั่งทะเลยาว.
อ้าวว. ร้อนระงม, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ อบ เป็น อบอ้าว.
อ้าวว. อาการที่เรือหรือรถแล่น หรือคนวิ่งโดยเร็ว เรียกว่า แล่นอ้าว วิ่งอ้าว.
อ้าวอ. คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้.
อ้าวดู ซิว และ ดอกหมาก ๒.
อ้าวฝนว. ร้อนระงมก่อนฝนตก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ซะงั้นอ้าวไงล่ะ [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey,lou.อ้าว ลู Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Whoa!อ้าวYou're Undead to Me (2009)
Aah!อ้าวThe Turning Point (2009)
What?อ้าวSnow White and the Huntsman (2012)
Work in the August heat, worn out by thirst and dysentery.ทำงานในอากาศอบอ้าว หมดแรงจากความกระหาย และโรคท้องร่วง Night and Fog (1956)
-Taylor was riding with Nova here, between the lake and the sea.วิเศษมาก เอ้าว่าต่อไป เทย์เลอร์ขี่ม้าไปกับโนวา ระหว่างทะเลสาบกับทะเลใหญ่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Dr Zaius. How nice.อ้าว ด็อคเตอร์เซียส เหมาะเลย Beneath the Planet of the Apes (1970)
What about me? You're not gonna leave me here, are you?อ้าว แล้วฉันล่ะ จะทิ้งฉันไว้ที่นี่รึ The Road Warrior (1981)
What happened to this one?อ้าว ไอ้ตัวนี้เป็นอะไร? Day of the Dead (1985)
Won't she?อ้าวเหรอ? Labyrinth (1986)
Well, what about this?อ้าว แล้วอันนี้ล่ะ Labyrinth (1986)
Oh. Oh, my goodness. I did.อ้าว อ่านแล้วหรอ The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[n.] (āo) EN: gulf ; bay   FR: golfe [m] ; baie [f]
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
อ้าว[X] (āo) EN: whoa ! ; oh !   FR: oh !
อ่าวกีนี[n. prop.] (Āo Kīnī) EN: Gulf of Guinea   FR: golfe de Guinée [m]
อ่าวอลาสก้า[n. prop.] (Āo Alāskā) EN: Gulf of Alaska   FR: golfe d'Alaska [m]
อ่าวฮัดสัน[n. prop.] (Āo Hatsan) EN: Hudson Bay   FR: baie d'Hudson [f]
อ่าวเบงกอล[n. prop.] (Āo Bengkøn) EN: Bay of Bengal   FR: Golfe du Bengale [m]
อ่าวเปอร์เซีย[n. prop.] (āo Poēsīa) EN: Persian Gulf   FR: golfe Persique [m]
อ่าวเม็กซิโก[n. prop.] (Āo Meksikō) EN: Gulf of Mexico   FR: golfe du Mexique [m]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dog daysn. วันที่ร้อนอบอ้าว,ฤดูร้อน
scuttle(สคัท'เทิล) vi. วิ่งอย่างรีบเร่ง,วิ่งอ้าว,รีบเร่ง,ถังกว้างและตื้น,จมเรือโดยการเจาะรูทท้องเรือ,ทอดทิ้ง,ทำลาย. n. ช่องบนดาดฟ้าหรือใต้ท้องเรือ,ช่องบนหลังคา,หน้าต่างข้างเรือ,ฝาปิดทางเข้าห้องในเรือ
stuffy(สทัฟ'ฟี) adj. อบอ้าว,อุดอู้,หายใจไม่ค่อยออก,บูดบึ้ง,น่าเบื่อหน่าย,โอ้อวด,โอหัง,ล้าสมัย,อยู่ในกรอบประเพณี. -stuffily adv., See also: stuffiness n., Syn. stifling,airless
sultry(ซัล'ทรี) adj. อบอ้าวและชื้น,เหงื่อไหล,ร้อนมาก,มีอารมณ์ร้อน,มีอารมณ์รุนแรง,มั่วโลกีย์,กระตุ้นกำหนัด, See also: sultrily adv. sultriness n., Syn. hot
swelter(สเวล'เทอะ) vi.,vt. ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ,ได้รับความทุกข์จากความร้อน,ไหลออก,ซึมออก. n. ความร้อนอบอ้าว,ความร้อนระอุ,เหงื่อโชก,อารมณ์เครียด
torrid(ทอ'ริด) adj. ร้อนจัด,ร้อนระอุ,ร้อนอบอ้าว, (อารมณ์) รุนแรง,ร้อนแรง., See also: torridity n. torridness n. torridly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
closeness(n) ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความทึบ,ความอบอ้าว,ความลับ
muggy(adj) ชื้น,อบอ้าว,เปียก
stuffy(adj) อบอ้าว,อับ,อุดอู้,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,โอหัง
sultry(adj) ร้อน,อบอ้าว,ร้อนชื้น,อารมณ์ร้อน,รุนแรง
swelter(vi) ร้อนอบอ้าว,เหงื่อออก
torrid(adj) อยู่ในแถบร้อน,ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top