Search result for

อ่าว

(59 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่าว-, *อ่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่าว[N] bay, See also: gulf, Example: สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านได้ปิดอ่าวประท้วงเรืออวนลาก ที่กวาดหาปลาในเขตชายฝั่ง โดยละเมิดกฎหมาย, Count unit: อ่าว, Thai definition: ส่วนของมหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบ ที่ล้ำเข้าไปในฝั่งหรือในแผ่นดิน
อ่าวไทย[N] gulf of Thailand, Example: การขุดคอคอดกระจะทำให้กระแสน้ำเย็นในทะเลอันดามันไหลเข้ามาในอ่าวไทย ซึ่งส่งผลให้น้ำหมุนเวียนและสะอาดมากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่าวน. ส่วนของมหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบ ที่ลํ้าเข้าไปในฝั่งหรือในแผ่นดิน มีลักษณะเว้าโค้งและเปิดกว้าง ทำให้มีแนวของชายฝั่งทะเลยาว.
อ้าว ๑ว. ร้อนระงม, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ อบ เป็น อบอ้าว.
อ้าว ๒ว. อาการที่เรือหรือรถแล่น หรือคนวิ่งโดยเร็ว เรียกว่า แล่นอ้าว วิ่งอ้าว.
อ้าว ๓อ. คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้.
อ้าว ๔ดู ซิว และ ดอกหมาก ๒.
อ้าวฝนว. ร้อนระงมก่อนฝนตก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bayอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gulfอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bengal, Bay ofอ่าวเบงกอล [TU Subject Heading]
Thailand, Gulf ofอ่าวไทย [TU Subject Heading]
Bay อ่าว
ส่วนของทะเลสาบ ซึ่งเว้าโค้งเข้าไปในแผ่นดิน โดยมีความกว้างที่ปากอ่าวมากกว่าความยาวจากปากอ่าวถึงก้นอ่าว [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Damn!อ่าว Paranormal Activity (2007)
I don't deserve to be held in some low-rent gitmo wannabe.ฉ้นไม่ควรถูกกักขัง\ ในที่ดูเหมือนที่เช่าแถวอ่าวคิวบาราคาถูกอย่างนี้ Odyssey (2008)
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)
Newfoundland, Baffin Bay, Glasgow, Liverpool, Narvik...นิวเฟาร์ดแลนค์,อ่าวเบฟฟิน,กลาสโกว์,ลิเวอร์พูล,นาร์วิค.. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We sailed into the Gulf, along the Florida Keys.พวกเราล่องเรือในอ่าว คุ่ไปกับปรับความเข้าใจกัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Negative. He's on an ice fishing trip in Glacier Bay.ไม่มาหรอก เขาไปตกปลาในน้ำแข็งที่อ่าวเกลเซียร์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
And now I'm in Guantanamo Bay.แต่ตอนนี้ฉันอยู่ในคุกอ่าวกวนเตนาโม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You have sent our sons to Guantanamo Bay?คุณส่งลูกชายเราไปอ่าวกวนเตนาโมเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This is gonna sound crazy, but, basically... we were on a plane to Amsterdam... and we got mistaken for terrorists and we got sent to Guantanamo Bay... and then we escaped and snuck into America with a bunch of Cubans... and now we're trying to get to Texas... where there's a guy who can help us out... and he's getting married to Kumar's ex-girlfriend.เราอยู่บนเครื่องบินจะไปอัมสเตอร์ดัม... แล้วเราก็โดนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อการร้าย เราถูกส่งไปอ่าวกวนเตนาโม... แล้วเราก็หนีมา แอบเข้าอเมริกามากับกลุ่มคนชาวคิวบา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You know what you got me? Thrown into Guantanamo Bay.แกรู้อะไรที่แกให้ฉันมั้ย เข้าคุกที่อ่าวกวนเตนาโมไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Wait. That's not funny, man. They sent us to Guantanamo Bay.เดี๋ยว นั่นไม่ตลกนะครับ พวกเขาส่งเราไปอ่าวกวนเตนาโม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Fuck! G. Bay?แม่ง อ่าวจีเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[n.] (āo) EN: gulf ; bay   FR: golfe [m] ; baie [f]
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
อ้าว[X] (āo) EN: whoa ! ; oh !   FR: oh !
อ่าวกีนี[n. prop.] (Āo Kīnī) EN: Gulf of Guinea   FR: golfe de Guinée [m]
อ่าวอลาสก้า[n. prop.] (Āo Alāskā) EN: Gulf of Alaska   FR: golfe d'Alaska [m]
อ่าวฮัดสัน[n. prop.] (Āo Hatsan) EN: Hudson Bay   FR: baie d'Hudson [f]
อ่าวเบงกอล[n. prop.] (Āo Bengkøn) EN: Bay of Bengal   FR: Golfe du Bengale [m]
อ่าวเปอร์เซีย[n. prop.] (āo Poēsīa) EN: Persian Gulf   FR: golfe Persique [m]
อ่าวเม็กซิโก[n. prop.] (Āo Meksikō) EN: Gulf of Mexico   FR: golfe du Mexique [m]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bay[N] อ่าว, See also: ที่เว้าของเทือกเขา, Syn. gulf
delta[N] พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ, See also: อ่าวเล็กๆ ปากแม่น้ำ, Syn. fan, inlet, mouth
fiord[N] อ่าวแคบที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันโดยเฉพาะในนอร์เวย์, Syn. fjord
fjord[N] อ่าวแคบๆที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันโดยเฉพาะในนอร์เวย์, Syn. fiord
gulf[N] อ่าว, Syn. bay, sea inlet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basin(เบ'ซิน) n. อ่าง,อ่างน้ำ,ชามอ่าง,อ่างล้างหน้า,อู่น้ำ,สระน้ำ,อู่เรือ,ลุ่มน้ำ,อ่าวด้านใน, Syn. bowl,tub
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
bight(ไบทฺ) n. ส่วนเวิ้ง,อ่าวเล็ก ๆ ,ห่วงเชือก vt. เอาเชือกมาผูกเป็นห่วง,ใช้ห่วงเชือกผูกมัดไว้
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
embayvt. โอบอ้อม,ทำให้เป็นรูปอ่าว ทำให้เรือเข้าอ่าว
estuary(เอส'ชุอะรี) n. ปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำเค็มบรรจบกัน,อ่าว,ปากน้ำ., See also: estrual adj. ดูestrus
fiord(ฟยอร์ด,ฟโยร์ด) n. อ่าวแคบที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูง,อ่าวในนอรเวย์., Syn. fjord
fjord(ฟยอร์ด) n. อ่าวแคบและยาวที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชัน., Syn. fiord
gulf(กัลฟฺ) n. อ่าว,เหวลึก,หลุมลึก,การแยกออกกว้าง,การอยู่ห่างจากกันมาก,สิ่งที่กลืนกิน,สิ่งที่เขมือบ vt. กลืน,เขมือบ., See also: gulfy adj., Syn. chasm,abyss
indian redดินสีแดงอมเหลืองในบริเวณฝั่งอ่าวเปอร์เซีย ใช้เป็นสารสีและใช้ขัดเครื่องเงินเครื่องทอง

English-Thai: Nontri Dictionary
bay(n) เสียงเห่า,เสียงหอน,อ่าว
cove(n) อ่าวเล็ก,ที่เว้า,ส่วนเว้า
engulf(vt) ดูด,กลืน,ซัดเข้าหาอ่าว,ท่วม,จุ่ม
estuary(n) ปากน้ำ,อ่าว
fiord(n) อ่าวแคบ
gulf(n) อ่าว
recess(n) ซอก,ที่ซ่อนเร้น,อ่าว,เวิ้ง,โพรง,ตอนใน,การปิดภาคเรียน
sound(n) เสียง,อ่าว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[わん, wan] อ่าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top