Search result for

อ่อย

(31 entries)
(0.6791 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อย-, *อ่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อย[ADV] softly, See also: gently, lightly, Thai definition: ค่อยๆ, เบาๆ
อ่อย[ADJ] gentle, See also: soft, light, Syn. ค่อย, เบา, Example: หล่อนตอบเสียงอ่อยด้วยความเกรงใจ, Thai definition: ค่อยๆ, เบาๆ
อ่อย[V] bait, Syn. ล่อ, อ่อยเหยื่อ, Thai definition: ล่อลวงให้มาติดกับ
อ่อย[V] tempt, See also: entice, lure, Syn. ล่อ, อ่อยเหยื่อ, Thai definition: ให้สิ่งของ หรือเงินทองคราวละเล็กละน้อยเป็นเหยื่อล่อ
อ่อยเหยื่อ[V] flirt, See also: tease, seduce, pose sexily, Syn. อ่อย, Thai definition: ใช้ในความหมายเชิงชู้สาวหมายถึง หญิงสาวที่ทำท่ายั่วผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายมาหลงไหล
อ่อยเหยื่อ[V] bait, See also: attract, Syn. ล่อเหยื่อ, Example: คนตกปลาอ่อยเหยื่อปลาด้วยไส้เดือนตัวใหญ่, Thai definition: โปรยเหยื่อล่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ้อยน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Saccharum officinarum L. ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้อง ข้างในตัน มีหลายพันธุ์ เช่น อ้อยขาไก่ อ้อยตะเภา หีบเอานํ้าหวานทำนํ้าตาลทรายหรือใช้ดื่ม หรือเคี้ยวกินแต่นํ้าหวาน.
อ๋อยว. คำใช้ขยายกริยา คราง ในคำว่า ครางอ๋อย
อ๋อยใช้เน้นแสดงว่ามาก ในคำว่า เหลืองอ๋อย.
อ่อยก. โปรยเหยื่อล่อปลา, มักใช้ว่า อ่อยเหยื่อ
อ่อยให้สิ่งของหรือเงินทองคราวละเล็กละน้อยเป็นเหยื่อล่อ.
อ่อย ๒, อ่อยว. ค่อย ๆ เบา ๆ เช่น เสียงอ่อยพูดอ่อย ๆ.
อ้อยช้างน. ชื่อไม้ต้นชนิด Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ในวงศ์ Anacardiaceae ขึ้นตามป่า ใช้ทำยาได้, กุ๊ก ก็เรียก.
อ้อยช้างดู กาซะลองคำ ที่ กาซะลอง.
อ้อยส้อยว. ทำอาการเศร้าสร้อยอ้อยอิ่งเพื่อให้เขาเห็นใจ.
อ้อยอิ่งว. รํ่าไร, ทำเชื่องช้าเหมือนไม่เต็มใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I, uh, haven't been with anybody in a long time.ผมเอ่อยังไม่ได้รับ กับใครในเวลานาน Dante's Peak (1997)
I think you're letting me win.คุณอ่อยให้ฉัน Bicentennial Man (1999)
Alright, look! Come on, I'm not going to lunge at you. Just take a look at it.เอาล่ะ ผมแค่จะถามดู ไม่ได้อ่อยนายนะ Latter Days (2003)
In Girl World, Halloween is the one night a year when a girl can dress like a total slut and no other girls can say anything about it.แต่ในโลกแห่งวัยทีน ฮาโลวีน เป็นวันเดียวในรอบ 1 ปี ที่สาว ๆ จะแต่งตัวอ่อยยังไงก้อได้ โดยที่จะไม่มีใครว่า Mean Girls (2004)
Unfortunately, no one told me about the slut rule.แต่โชคร้าย ที่ไม่มีใครบอกชั้นเรื่องกฏอ่อยนั่น Mean Girls (2004)
She dreamt of blue skies, soft breeze and sunshine.พระองค์ฝันถึงท้องฟ้าสีคราม, สายลมอ่อยอ่อน และแสงแดด Pan's Labyrinth (2006)
Oy!อ่อย Cashback (2006)
All my life I've been putting out your fires while you been giving out your snatch to every wagging dick in this town!ชีวิตของฉันทั้งหมดที่ฉันได้คือ\การอ่อยเหยื่อไฟของคุณ ขณะที่คุณให้ออกsnatchของคุณเพื่อทุกๆดิคที่กระดิกในเมืองนี้! Black Snake Moan (2006)
You letting me win, Michael?อ่อยให้ฉันชนะนี่หว่าไมเคิล The Rat (2006)
Better that reputation than the one you're toting around.ยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนที่เธอไปอ่อยด้วยนี่สิ The Game (2007)
Chuck, i've been slow playing for years, you know, and just sort of waiting in second position until she pretty much couldn't resist me anymore.ฉันอ่อยเธอมาหลายปีแล้ว และพอฉันได้ที่ 2 ปุ๊บ... เธอก็ต้านเสน่ห์ฉันไม่ไหว Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
I'm not letting you off because you're a girl.ผมจะไม่ยอมอ่อยให้คุณ\ เพียงเพราะคุณเป็นผู้หญิงหรอกนะ Love Now (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้อย[n.] (øi) EN: sugar cane   FR: canne à sucre [f]
อ้อยควั่น[n. exp.] (øi khwan) EN: sugar cane peeled and chopped   

English-Thai: Nontri Dictionary
decoy(vt) ล่อ,อ่อยเหยื่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top