Search result for

อ่อนน้อม

(39 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อนน้อม-, *อ่อนน้อม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่อนน้อมก. แสดงกิริยาวาจาอย่างมีคารวะ
อ่อนน้อมยอมแพ้, สวามิภักดิ์.
อ่อนน้อมว. มีกิริยาวาจาอย่างมีคารวะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you, you obedient doggy!ขอบใจน๊ะ เธอเป็นสุนัขที่อ่อนน้อม The Secret of Moonacre (2008)
Now, he prides himself on his humility and not having to take the credit.เขาเชื่อในความอ่อนน้อมถ่อมตน เลยไม่อยากมีชื่อเสียงนัก Body of Lies (2008)
His is a false humility. It's a false modesty.เขาอ่อนน้อมถ่อมตนในทางที่ผิด Body of Lies (2008)
Because, when you peel away all his glad-handing, honey-voiced charm, what's left is an entitled brat who considers himself above the rules.เพราะว่าถ้าคุณปอกเปลือกความใสซื่อ ความอ่อนน้อมของเขาออกให้หมด สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเห็นแก่ตัว ที่เหนือกฏใดๆ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Blessed are the meek for they will inherit the earth.สวดแด่ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อเขาได้สืบสานโลกนี้ Agora (2009)
Which is why we need you To circulate this profile. Hotch: we believe we're looking For a dominant/submissive team,เรากำลังมองหาผู้ชายที่ชอบเพศตรงข้าม ที่ปกติจะต้องอ่อนน้อมกับคนอื่น Conflicted (2009)
You'd have to tame a Luthor.คุณจำเป็นต้องมี เพื่อให้ลูเธอร์ยอมอ่อนน้อม Bulletproof (2009)
But now, thanks to you, we're safe to grovel before every petty tyrant who enters our system.แต่ตอนนี้ ขอบคุณท่านมาก พวกเราปลอดภัยพอที่จะทำตัวอ่อนน้อม ต่อไอ้พวกทรราชต่ำช้าทุกคนที่เข้ามาในระบบดาวของเรา Defenders of Peace (2009)
We are humbled by the generous faith, the courage and the good will you've demonstrated.พวกเรารู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตน จากความศรัทธาที่แสนใจกว้าง ด้วยความกล้าหาญและสิ่งดีๆ ที่ทางคุณได้มอบให้กับเรา There Is No Normal Anymore (2009)
It is, my lady, your courage, your modesty and you are as you always were. Ever since you were a child.ความกล้าหาญ ความอ่อนน้อมถ่อมตัวของท่าน ข้าเคยเห็นมาตั้งแต่ครั้งท่านยังเด็ก Beauty and the Beast (2009)
But it infuriated is equal to others a gift to the public to find out how to tame it.คนดูชอบใจ ถ้าเราเพียงแต่ไม่คาดการณ์ถึงวิธีอ่อนน้อมของมัน Sacramentum Gladiatorum (2010)
...We can but devine the instrument of his taming. What would you do to hold your wife again?เราเพียงแต่ไม่คาดการณ์ถึงวิธีอ่อนน้อมของมัน เจ้าจะทำอย่างไร เืพื่อจะได้โอบกอดเมียเจ้าอีกครั้ง Legends (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนน้อม[v.] (ønnøm) EN: surrender   
อ่อนน้อม[adj.] (ønnøm) EN: submissive ; respectful   FR: respectueux ; poli

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submissive[ADJ] อ่อนน้อม, See also: ว่าง่าย, ยอมทำตาม, Syn. meek, obedient, unresisting
tame[ADJ] อ่อนน้อม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ว่าง่าย, นอบน้อม, ว่านอนสอนง่าย, เชื่อฟัง, Syn. docile, submissive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
docile(คอส'ซัล,โด'ไซล์) adj. เชื่อง,ว่านอนสอนง่าย,อ่อนน้อม., See also: docility n.
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง,ไม่คล้อยตาม,ไม่อ่อนน้อม,ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง,คนดื้อ,คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.
refractory(รีแฟรค'ทอรี) adj. ดื้อ,ดื้อรั้น,รั้น,ดื้อดึง,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,พยศ, (โรค) รักษายาก,ดื้อยา,ต้านโรค,หลอมยาก, Syn. obstinate,headstrong
slavish(สเล'วิช) adj. เกี่ยวกับทาส,มีลักษณะของทาส,ชั่วช้า,ต่ำช้า,เลวทราม,ลอกเลียน,เลียนแบบ,อ่อนน้อม,ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์ของตัวเอง, See also: slavishness n., Syn. servile
submission(ซับมิช'เชิน) n. การยอม,การจำนน,การยอมแพ้,การอ่อนน้อม,สิ่งที่ยอมจำนน,การเสนอให้พิจารณา., Syn. capitulation,surrender
submissive(ซับมิส'ซิฟว) adj. ยอม,ยอม จำนน,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,ถ่อมตัว,สอนง่าย., See also: submissiveness n., Syn. docile,obedient
submit(ซับมิท') vt.,vi. ยอม,ยอมตาย,ยอมจำนน,อ่อนน้อม,เสนอ,เสนอให้พิจารณา,เข้าใจว่า. -submittable,submissible adj., See also: submittal n. submittingly adv., Syn. abide,defer,resign,surrender,yield ###A. resist
subservient(ซับเซิร์ฟ'เวียนทฺ) adj. ส่งเสริม,ช่วย,สนับสนุน,รับใช้,ยอมจำนน,อ่อนน้อม, See also: subservience,subserviency n. subserviently adv., Syn. obsequious

English-Thai: Nontri Dictionary
docile(adj) ว่านอนสอนง่าย,ไม่ดื้อ,เชื่อง,อ่อนน้อม
humble(adj) สุภาพ,ต่ำต้อย,อ่อนน้อมถ่อมตน
humbleness(n) ความสุภาพ,ความถ่อมตัว,ความอ่อนน้อม
insubordinate(adj) ไม่เชื่อฟัง,ดื้อ,แข็งข้อ,ไม่อ่อนน้อม
obedience(n) การเชื่อฟัง,ความอ่อนน้อม,การยอมตาม
obedient(adj) เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ
submission(n) ความอ่อนน้อม,การยอมจำนน,การยอมแพ้,การเสนอ
submissive(adj) อ่อนน้อม,ยอมจำนน,ยอมแพ้,ถ่อมตัว,ว่าง่าย
submit(vt) ยอมจำนน,เสนอ,ยอมตาม,อ่อนน้อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top