Search result for

อู้

(44 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อู้-, *อู้*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อู้ (vi ) พูด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อู้[V] dawdle, See also: linger, loaf, Syn. ถ่วงเวลา, Ant. รีบเร่ง, Example: เขาทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี ไม่มีอู้งานเหมือนเพื่อนบางคน, Thai definition: แกล้งทำให้เสร็จช้าลง
อู้[ADV] howlingly, Thai definition: เสียงอย่างเสียงลมพัด
อู้ฮู[INT] uhu, Example: อู้ฮู! ทำไมตัวมันถึงใหญ่ขนาดนี้, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความตื่นเต้น
อู้อี้[ADJ] indistinct, Ant. ชัดเจน, Example: วันไหนที่มีรถขายยาเข้ามา เสียงเพลงรำวง และเสียงอู้อี้ของโฆษกจะเรียกเร้าให้คนแทบจะทั้งหมู่บ้านมาชุมนุมกัน, Thai definition: เสียงไม่ชัดเจนอย่างเสียงคนจมูกบี้ หรือคนบ่น
อู้อี้[ADV] indistinctly, Ant. ชัดเจน, Example: เขายืนบิดตัวบ่นอะไรอู้อี้อยู่, Thai definition: เสียงไม่ชัดเจนอย่างเสียงคนจมูกบี้ หรือคนบ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อู่น. เปลเด็ก, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระอู่
อู่ที่เดิม ในคำว่า มดลูกเข้าอู่
อู่แหล่งที่เกิด เช่น อู่ข้าว อู่นํ้า
อู่ที่ที่ต่อหรือซ่อมรถหรือเรือ
อู่ที่ที่ไขนํ้าเข้าออกได้ สำหรับเก็บเรือหรือซุง.
อู้ว. มีเสียงอย่างเสียงลมพัด
อู้มาก ในคำว่า บ่นอู้.
อู้น. ชื่อซอ ๒ สายชนิดหนึ่ง ตัวกะโหลกซอทำด้วยกะลามะพร้าวชนิดกลมรี ใช้หนังแพะหรือหนังลูกวัวขึงขึ้นหน้า คันสีหรือคันชักทำด้วยไม้จริงหรืองา สายทำด้วยขนหางม้า มีเสียงทุ้มในเวลาสี เรียกว่า ซออู้.
อู้ก. ถ่วง, แกล้งทำให้เสร็จช้าลง, เช่น อู้งาน, รอเวลาไว้เพื่อหวังเอาประโยชน์ ในความว่า อู้ไว้กินบ้อ (ในการเล่นบ้อหุ้น).
อู่น้ำน. อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง เมื่อนำเรือเข้าในอู่แล้ว ปรับระดับนํ้าภายในอู่ให้เรือลอยอยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อให้ซ่อมได้โดยสะดวก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Huh?อู้Sex Is Zero 2 (2007)
Ooh.อู้ยย Bad Blood (2010)
Ew.อู้ยย Bad Blood (2010)
Ooh!อู้Foreign Exchange (2010)
Ooh.อู้วววว A Few Good Talismen (2013)
Ooh! Ooh! Ooh!อู้ว ! An American Tail (1986)
You ain't humping your ruck, hump mine.อย่าอู้ ถ้าไม่แบกของตัวเอง ก็แบกให้ฉัน Casualties of War (1989)
Let's move it right now, you slackers!ไปเดี๋ยวนี้ ไอ้พวกชอบอู้Cool Runnings (1993)
Mr. Oogie Boogie is sure to get his kicksคุณอู้กกี้ บู้กกี้ ต้องโดนเขาเตะแน่ The Nightmare Before Christmas (1993)
To Oogie Boogie, of course.แน่นอนสิพาไปหาอู้กี้ บูกี้ The Nightmare Before Christmas (1993)
If I were that stoned... lf you were that stoned what?ถ้าฉันเป็นเสาหิน... อู้... Squeeze (1993)
Ooh-hoo-hoo!อู้-ฮู-ฮู! Toy Story (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อู่[n.] (ū) EN: cradle ; home ; birthplace   FR: berceau [m] ; lieu de naissance [m]
อู่[n.] (ū) EN: garage ; car repair shop   FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]
อู่[n.] (ū) EN: dock ; shipyard ; harbour ; harbor (Am.)   FR: port [m]
อู๋[adj.] (ū) EN: wealthy   
อู่ข้าวอู่น้ำ[n. exp.] (ū khāo ū nām) EN: breadbasket ; land of plenty   
อู่น้ำ[n. exp.] (ū nām) EN: wet dock   
อู่รถ[n.] (ū rot) EN: garage   FR: garage [m]
อู่เรือ[n. exp.] (ū reūa) EN: dock ; dockyard ; shipyard ; boatyard ; boathouse   FR: dock [m] ; cale sèche [f]
อู่แห้ง[n. exp.] (ū haēng ) EN: dry dock   FR: cale sèche [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twangy[ADJ] อู้อี้, See also: ซึ่งมีเสียงแหลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mumble(มัม'เบิล) vi. พูดพึมพำ,พูดไม่ชัด vt. พูดพึมพำ,อ้ำอึ้งอยู่ในปาก. n. เสียงพึมพำ,เสียงพูดที่ไม่ชัด,คำพูดอู้อี้., See also: mumbler n. mumblingly adv., Syn. murmur ###A. speak up
stuffy(สทัฟ'ฟี) adj. อบอ้าว,อุดอู้,หายใจไม่ค่อยออก,บูดบึ้ง,น่าเบื่อหน่าย,โอ้อวด,โอหัง,ล้าสมัย,อยู่ในกรอบประเพณี. -stuffily adv., See also: stuffiness n., Syn. stifling,airless
whine(ไวน์) vi. vt. (สุนัข) คราง,ร้องเสียงต่ำ,หอน,บ่นอู้อี้,ส่งเสียงครวญคราง,พูดเสียงสะอื้น,พูดอย่างหงุดหงิด,บ่นพึมพำ,n. การส่งเสียงดังกล่าว,เสียงดังกล่าว, See also: whiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mumble(vi,vt) บ่นพึมพำ,พูดอู้อี้,พูดไม่ชัด,อ้ำอึ้ง,เคี้ยวเอื้อง
stuffy(adj) อบอ้าว,อับ,อุดอู้,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,โอหัง
whine(vi) ร้องคราง,หอน,บ่นพึมพำ,บ่นอู้อี้,สะอื้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top