Search result for

อึกทึก

(50 entries)
(0.0549 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อึกทึก-, *อึกทึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึกทึก    [ADV] noisily, See also: clamorously, boisterously, tumultuously, Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด, Ant. เงียบ, Example: พรรคการเมืองแต่ละพรรคเคลื่อนไหวเตรียมตัวรับมือเลือกตั้งในกติกาใหม่กันอย่างอึกทึก
อึกทึก    [V] be noisy, See also: be clamorous, Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด, Ant. เงียบ, Example: บรรยากาศของงานวัดอึกทึกด้วยเสียงโฆษณาสินค้า และเสียงบอกบุญ, Thai definition: เอ็ด, อื้ออึง, ครึกโครม
อึกทึก    [ADJ] noisy, See also: clamorous, boisterous, tumultuous, Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด, Ant. เงียบ, Example: กระแสแห่งความคิดของเขาต้องสะดุดหยุดลง เพราะเสียงอึกทึก, Thai definition: เอ็ด, อื้ออึง, ครึกโครม
อึกทึกครึกโครม    [ADJ] noisy, See also: loud, boisterous, tumultuous, Syn. อึกทึก, ครึกโครม, อื้ออึง, Ant. เงียบ, เงียบสงบ, Example: นักเรียนลากเก้าอี้เพื่อจัดห้องสอบทำให้มีเสียงอึกทึกครึกโครมลั่นไปหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อึกทึก(อึกกะทึก) ว. เอ็ดอึง, อื้ออึง, ครึกโครม.
แจจน, แจจันอึกทึก, อึง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- There was so much noise.-มีเสียงดังอึกทึกSuspiria (1977)
The military has been silent, though a couple of hours ago... we heard a huge noise... and it was confirmed that four KC-1...โดยทางกองทัพยังคงปิดทางเงียบ มาหลายชั่วโมงแล้ว ทางเราได้ยินเสียงอึกทึก.. ..ที่ได้รับการยืนยันว่า เป็นรถถัง.. The Lawnmower Man (1992)
But just three days later, the ocean got tired of the festivitiesแต่แค่ 3 วันให้หลัง ท้องทะเลก็เบื่อความอึกทึก The Legend of 1900 (1998)
People doing the deed upstairs didn't want any uproarแขกที่ขึ้นห้องอยู่ข้างบนไม่อยากฟังเสียงอึกทึก The Legend of 1900 (1998)
Sound and silence. Dark and light.เสียงอึกทึก และ ความวังเวง ความมืด และ ความสว่าง Mulan 2: The Final War (2004)
There will no shouting'.ห้ามส่งเสียงอึกทึก The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
You got a wok? You got a wok?เข้าใจที่ผมพูดมั้ย อึกทึกครึกโครมแค่ไหนก็ได้ Match Point (2005)
Now, um... usually, my whole life, it's always been crazy, noisy,คือ มัน ปกติแล้วชีวิตผมจะยุ่งเหยิงตลอด อึกทึก Allen (2005)
Noisy fellow.เสียงฝูงชนที่อึกทึก Episode #1.3 (2006)
It's a loud, noisy world we live in... and sometimes we lose our way.โลกเราใยเป็นโลกที่เสียงดังอึกทึก บางครั้งบางคราวเราก็หลงทาง Big Momma's House 2 (2006)
Kind of quiet. I like that. It doesn't make too much noise.ดูเงียบๆ ดี ฉันชอบ ไม่อึกทึกเกินไป The Brave One (2007)
(DOGS CLAMOURING)(ทำเสียงอึกทึกUp (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึกทึก[adj.] (eukkatheuk) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous   FR: bruyant ; sonore
อึกทึก[adv.] (eukkatheuk) EN: loudly ; noisily ; boisterously   FR: bruyamment
อึกทึกครึกโครม[adj.] (eukkatheuk-khreukkhrōm) EN: noisy   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bustling    [ADJ] อึกทึกครึกโครม
noisy    [ADJ] อึกทึก, See also: เอะอะเอ็ดตะโร, เสียงดัง, เซ็งแซ่, เอะอะ, จ้อกแจ้กจอแจ, Syn. clamorous, Ant. calm, quiet
rackety    [ADJ] อึกทึกครึกโครม, See also: เอะอะโวยวาย, Syn. rowdy
rip-roaring    [ADJ] อึกทึกครึกโครม (คำสแลง)
rumbustious    [ADJ] ครึกโครม, See also: อึกทึก
slam-bang    [ADJ] อึกทึก, See also: ซึ่งส่งเสียงดัง
tumultuous    [ADJ] อึกทึกครึกโครม, See also: โกลาหล
uproarious    [ADJ] เอะอะ, See also: อึกทึก, Syn. noisy, lound, Ant. quiet
voiceful    [ADJ] ที่มีเสียงดัง, See also: อึกทึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ,หนวกหู,อึกทึก,พล่าน,เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy ###A. restrained
brattle(แบรท'เทิล) n. เสียงอึกทึก,เสียงโครมคราม
cackle(แคค'เคิล) {cackled,cackling,cackles} vi.,n. (การ) ร้องเสียงกะต๊ากหรือกุ๊ก ๆ (ไก่) ,หัวเราะกั๊กกั๊ก,พูดเสียงอึกทึก,ร้องเสียงที่แสดงการไม่เห็นด้วย,คำพูดเหลวไหล, See also: cackler n., Syn. cluck
carousal(คะเรา'เซิล) n. การดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,การดื่มเหล้ากันอย่างเต็มที่
carouse(คะเราซ') {caroused,carousing,carouses} vi. ดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,ดื่มเหล้าจัดและบ่อย, See also: carousal n. ดูcarouse carouser n. ดูcarouse, Syn. make merry
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก,เสียงดัง,รีบด่วน,ฉุกเฉิน
clamor(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clamorous(แคลม'เมอรัส) adj. อึกทึก,อลหม่าน,เสียงดัง,รุนแรง, See also: clamorousness n. ดูclamorous, Syn. noisy ###A. quiet
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clangorousadj. ดังแกล๊ง ๆ ,ดังอึกทึก

English-Thai: Nontri Dictionary
babble(n) การพูดพล่อย,การพูดพล่าม,การพูดจ้อ,เสียงอึกทึก
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก,ตะโกน,ตะคอก,ตวาด
blast(n) เสียงระเบิด,การระเบิด,ลมกรรโชก,เสียงอึกทึก
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด
boisterous(adj) อึกทึก,หนวกหู,เอะอะ,หยาบ
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
din(n) เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงเจี๊ยวจ๊าว
din(vi) ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม,ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว
hubbub(n) เสียงจ้อกแจ้ก,เสียงขรม,เสียงระงม,เสียงอึกทึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top