Search result for

อีก

(99 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อีก-, *อีก*
Longdo Dictionary ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH)
หล่าว (adv ) อีกแล้ว, อีกรอบ

Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีกาก (n adj ) เป็นคำหยาบสำหรับด่าหญิงคนโง่แล้วชั่ว เพราะหญิงนั้นเปรียบเสมือนกากของทั้งปวง

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หลาว (adv ) อีกแล้ว

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เหลือยอีก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีก[ADV] again, See also: more, repeatedly, Ant. พอ, Example: คุณควรถอยฉากออกไปตั้งหลัก คิดหาแนวทางใหม่ ก่อนจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความสำเร็จ
อีก[N] crow, Syn. กา, Example: ปากนกอีกาหนาเป็นสันแต่คอนข้างยาวคมเนื่องจากใช้ขบกัดหรือฉีกเนื้อสัตว์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกชนิด Corvus macrorhynchos ในวงศ์ Corvidae ตัวดำ ร้องกาๆ
อีกที[ADV] once more, See also: one more time, Example: หากบราซิลทำประตูได้อีกที ก็ชนะอาร์เจนติน่าแล้ว, Thai definition: อีกครั้งหนึ่ง
อีกที[ADV] once more, See also: one more time, Example: หากบราซิลทำประตูได้อีกที ก็ชนะอาร์เจนติน่าแล้ว, Thai definition: อีกครั้งหนึ่ง
อีก้อ[N] Akha, Syn. ก้อ, Example: ในเขตตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วยชาวเขาเผ่ามูเซอ อีก้อ และลีซอ, Thai definition: ชนชาวเขาพวกหนึ่ง ในตระกูลทิเบต-พม่า มีอยู่ทางภาคเหนือของไทย คล้ายพวกมูเซอ
อีก๋อย[N] sandpiper, Syn. ก๋อย, นางก๋อย, Example: นกอีก๋อยจะมีปากที่ยาวโค้ง เพื่อใช้ในการคุ้ยเขี่ยหาไส้เดือน หรือหนอนตามชายทะเล, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Scolopacidae ตัวสีน้ำตาลเทาลายดำ ปากยาวโค้งปลายแหลม ขายาว ชอบหากินเป็นฝูงตามชายหาด มีหลายชนิด เช่น อีก๋อยใหญ่ (Numenius arquata) อีก๋อยเล็ก (N. phaeopus), ก๋อย ก็เรียก
อีกด้วย[ADV] also, See also: as well, Example: ต้นไม้เป็นสิ่งที่สร้างความความสดชื่น สร้างอากาศบริสุทธิ์ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์บางชนิดอีกด้วย
อีกแล้ว[ADV] again, Example: ทีมตะกร้อของไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้อีกแล้ว
อีกหน่อย[ADV] a little more; a little, Example: อาหารที่มีอยู่ไม่พอเพียงกับจำนวนคน ถ้าเพิ่มสักอีกหน่อยก็จะพอดี
อีกไม่ช้า[ADV] soon, See also: before long, Example: ถ้าวิเคราะห์จากสถานการณ์พม่ากับไทยใหญ่กับโลก เราคิดว่าอีกไม่ช้าก็จะมีการตัดสินว่าพม่ากับเรา ใครถูกใครผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อีกว. ต่อไป, ซํ้า, เพิ่มเติม เช่น ขออีก, อื่นจากนั้น เช่น อีกประการหนึ่ง, อิก ก็ว่า.
อีกช้านางนอนน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งหงาย หักข้อมือ งอข้อศอก ระดับข้างลำตัว มืออีกข้างหนึ่งตั้งวงล่าง ระดับชายพก เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่หงาย.
อีก้อน. ชนชาวเขาพวกหนึ่ง ในตระกูลทิเบต–พม่า มีอยู่ทางแถบเหนือของประเทศไทย คล้ายพวกมูเซอ, ก้อ ก็เรียก.
อีก๋อยน. ชื่อนกขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่หลายชนิด ในวงศ์ Scolopacidae ปากยาวโค้งปลายแหลม ตัวสีนํ้าตาลเทาลายดำ ขาค่อนข้างยาว อยู่เป็นฝูงตามชายเลน ชายหาด หรือ ชายน้ำ กินสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น อีก๋อยจิ๋ว ( Numenius minutus Gould) อีก๋อยใหญ่ [ N. arquata (Linn.)] อีก๋อยเล็ก [ N. phaeopus (Linn.)].
อีกดู กา ๑.
อีก๋าดู หมอช้างเหยียบ.
กรด ๓อีกชนิดหนึ่ง คือ C. trifoliatum Vent. มีลักษณะคล้ายกันมาก แต่ผลมี ๕ ครีบ เช่น กรดกระถินอินจันพรรณไม้ (นิ. อิเหนา), สีเอยเจ้าสีสด เจ้าปลูกต้นกรดไว้ริมท่า (กล่อมเด็ก).
มะกล่ำอีกชนิดหนึ่งคือ มะกล่ำเผือก (A. fruticulosusWall. ex Wight et Arn.) คล้ายมะกล่ำตาหนูแต่เมล็ดสีขาว.
หลายปีดีดักอีกนานมาก เช่น เก็บค่าเช่าถูก ๆ หลายปีดีดักกว่าจะคุ้มทุน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
More.เอาอีกVisitor Q (2001)
there!ยังอีกThrowdown (2009)
Again.อีกครั้ง Last Tango, Then Paris (2010)
Again?อีกที Heather (2011)
Again?อีกแล้วหรอ Radioactive (2013)
Faster!เร็วอีกIdentity (2013)
No. I told her I'm not coming back.ไม่ใช่ค่ะ หนูบอกอาจารย์ใหญ่ไปแล้วว่าหนูจะไม่กลับไปอีก The Serena Also Rises (2008)
You've missed? I told her I'm not coming backหนูบอกเธอไปแล้วค่ะว่าหนูจะไม่กลับไปอีก New Haven Can Wait (2008)
Again.อีกครั้ง New Haven Can Wait (2008)
Dorota, can you believe that in just three short hours,โดโรต้า เธอเชื่อมั๊ย อีก 3 ชั่วโมงข้างหน้านี้ New Haven Can Wait (2008)
And a hundred other highly competitiveและคนอื่นๆอีกเป็นร้อย กับการแข่งขันที่สูงในครั้งนี้ New Haven Can Wait (2008)
Since we're not friends anymore, let me speak frankly.ในเมื่อฉันกับเธอไมได้เป็นเพ่อนกันอีกต่อไปแล้ว ฉันจะขอบอกตามตรงเลยนะ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีก[adj.] (īk) EN: another ; other   FR: autre
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more   FR: encore ; plus ; davantage
อีก...หนึ่ง[xp] (īk ... neung) FR: un autre ... ; encore un ...
อีกคนหนึ่ง[n. exp.] (īk khon neung) EN: another (person)   FR: une autre personne ; quelqu'un d'autre
อีกครั้ง[X] (īk khrang) EN: again   FR: encore ; encore une fois
อีกครั้งหนึ่ง[X] (īk khrang neung) EN: once again   FR: encore une fois ; une fois encore ; une fois de plus ; derechef (vx - litt.)
อีกด้วย[adv.] (īk dūay) EN: also ; as wall   FR: aussi ; également
อีกทางหนึ่ง[adj.] (īk thāng neung) EN: alternative   FR: alternatif
อีกที[adv.] (īk thī) EN: once more ; one more time   FR: une fois encore ; une fois de plus ; encore une fois
อีกทีหนึ่ง[n. exp.] (īk thī neung) EN: once more ; once again   FR: encore une fois

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
aka(phrase) also known as, เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
as well(adv) อีกด้วย, S. too,
many more(phrase) อื่นๆ อีกมากมาย
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, S. ISO9362, BIC code

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afresh[ADV] อีก
again[ADV] อีกครั้ง, See also: อีก, อีกแล้ว, ใหม่, ซ้ำสอง, Syn. anew, once more
alias[ADV] มีนามแฝงว่า, See also: อีกนัยหนึ่งเรียกว่า, ใช้อีกชื่อหนึ่งว่า
anew[ADV] อีกครั้ง, Syn. again, once more
another[PRON] สิ่งอื่น, See also: อีกอันที่แตกต่างกัน, Syn. someone else, an additional one
another[ADJ] อีก, See also: อีกหนึ่ง, Syn. one more, added
anymore[ADV] ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ (ใช้ในเชิงลบ), See also: อีกต่อไป, Syn. now, nowadays
at second hand[IDM] อีกทอดหนึ่ง, See also: จากคนอื่น, ไม่โดยตรง
by the way[IDM] อีกอย่างหนึ่ง, See also: อนึ่ง, เออ, เออนี่
iguana[N] อีกัวน่า (สัตว์เลื้อยคลานตระกูล Iguanidae คล้ายจิ้งจก แต่ใหญ่กว่า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
afresh(อะเฟรช) adv. ใหม่,อีก, Syn. anew, again)
again(อะเกน') adv. อีก,ใหม่, อีกที, อนึ่ง, Syn. anew, once more)
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
allograph(แอล' โลกราฟ) n. การเขียนหรือการเซ็นชื่อดดยคนหนึ่งเพื่ออีกคนหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
afresh(adv) อีกครั้ง,ใหม่
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
anew(adv) ใหม่,อีกครั้ง
another(adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น
besides(con) นอกจากนั้น,นอกเหนือจากนั้น,อีกด้วย
croak(n) การบ่น,การทำนาย,เสียงร้องของกบหรืออีก
croak(vi) บ่น,ทำนาย,ร้องอย่างกบหรืออีก
crow(n) เสียงไก่ขัน,การขัน,กา,อีก
cud(n) อาหารที่สัตว์คายออกมาเคี้ยวอีก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alternatively (adv ) อีกทางเลือกหนึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[また, mata] (n adv) อีกครั้ง, และ  ตัวอย่าง また会いましょう แล้วเจอกันใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
更に[さらに, sarani] อีกครั้ง , อีก , เพิ่มขึ้น , ไม่...เลย , ยิ่งไปกว่านั้น , นอกจากนั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
achtแปด เช่น in acht Wochen อีกแปดสัปดาห์ข้างหน้า
dazuเพิ่มเติมไปจากนั้น, นอกเหนือจากนั้น เช่น Wir haben drei Gerichte gekocht. Dazu gab es noch einen Nachtisch. พวกเราทำกับข้าวสามอย่าง นอกเหนือจากนั้นยังมีขนมหวานอีกอย่าง , See also: S. außerdem, zusätzlich
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
erneut(Adv.) ครั้งใหม่, อีกครั้ง (ภาษาเขียน) เช่น erneut sagen พูดซ้ำอีกครั้ง , See also: S. wieder
hierที่นี่, ตรงนี้ เช่น Er ist nicht mehr hier. เขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้ว
immer wieder(adv) ครั้งแล้วครั้งเล่า, เอาอีกเรื่อยๆ
nochอีก
wiederเอาอีก, อีกครั้ง
bitteได้ค่ะ เชิญครับ (ใช้ตอบตกลงเวลาที่มีคนเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอของให้) เช่น Möchtest du noch ein bißchen Reis? - Ja, bitte. เธอต้องการข้าวอีกสักนิดไหม - จ้ะ ได้จ้ะ
daheim(adv) ที่บ้าน เช่น Am Sonntag bin ich wieder daheim. ผมจะอยู่บ้านอีกทีวันอาทิตย์, See also: zu Hause

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top