Search result for

อิสรภาพ

(36 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อิสรภาพ-, *อิสรภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิสรภาพ[N] freedom, See also: independence, liberation, Syn. เสรีภาพ, อิสระ, Example: แม้เขาจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนได้อิสรภาพ แต่ก็ต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศ, Thai definition: ความเป็นไทแก่ตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อิสรภาพน. ความเป็นใหญ่, ความเป็นไทแก่ตัว
อิสรภาพการปกครองตนเอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomy and independence movementอิสรภาพและการเคลื่อนไหวสู่เอกราช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Freedom.อิสรภาพ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
You need people to see how independent you are, how well you're coping.คุณต้องการให้คนเห็นว่า คุณประกาศอิสรภาพ คุณสู้ชีวิต ได้ดียังไง Emancipation (2008)
Only if Uther dies will you be free, Merlin.เมื่ออูเธอร์ตายเจ้าจะได้รับอิสรภาพ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Come on, you get to be rich, free and clear.ไม่เอานา คุณก็ได้รวย มีอิสรภาพ The Bank Job (2008)
Don't you want to be free of this darkness imprisoning you?ท่านต้องการอิสรภาพ จากความมืดที่กักขังท่านไว้ ไม่ใช่หรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
I'm offering you your freedom, Mr. Ames.ฉันเสนออิสรภาพให้กับคุณนะ คุณเอมส์ Death Race (2008)
The first man ever to gain his freedom.คนแรกตั้งแต่มีมา ที่จะได้อิสรภาพ Death Race (2008)
Frank racing for his freedom.แฟรงก์ แข่งเพื่ออิสรภาพ Death Race (2008)
What would you do with your freedom?คุณจะทำอะไรกับอิสรภาพของคุณ Death Race (2008)
You want freedoms right now.แกอยากมีอิสรภาพตอนนี้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Is it time? Is it freedom o'clock?มันใช่เวลาเหรอ มันเป็นเวลาอิสรภาพเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Our freedom!อิสรภาพของเรา! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation   FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; clé des champs [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
independence[N] ความเป็นอิสระ, See also: อิสรภาพ, Ant. dependence
liberty[N] อิสรภาพ, See also: เสรี, อิสระ, อิสระเสรี, เสรีภาพ, Syn. freedom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
fourth of julyn. วันอิสรภาพหรือวันชาติของสหรัฐอเมริกา., Syn. Independence Day
free handอิสรภาพ
freedom(ฟรี'เดิม) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ, Syn. independence
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
independence(อินดิเพน' เดินซฺ) n. อิสรภาพ, เอกราช, ความเป็นอิสระ, ความไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมหรือสนับสนุนของคนอื่น รายได้ที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Syn. independency, freedom, liberty ###A. subjugation)
latitude(แลท'ทิทูด) n. เส้นรุ้ง,เส้นขวางขนานกับเส้นศูนย์สูตรของโลก,ความมีอิสรภาพ
lib(ลิบ) n. =liberation (อิสรภาพ,เสรีภาพ)
liberty(ลิบ'เบอที) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ,ความเป็นอิสระ,สิทธิไปไหนมาไหน. -at liberty อิสระ ไม่มีงานทำ, Syn. freedom
prisoner(พริซ'เซินเนอะ) n. นักโทษ,เชลยศึก,เชลย,คนคุก,ผู้ที่สูญเสียอิสรภาพ, Syn. convict

English-Thai: Nontri Dictionary
autonomy(n) อิสรภาพ,เอกราช,การปกครองตนเอง
deliverance(n) การพูด,การนำส่ง,การปลดปล่อย,อิสรภาพ,การแถลงการณ์,การคลอดลูก
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
freedom(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,ความเป็นไทย,สิทธิพิเศษ
independence(n) เอกราช,ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด,อิสรภาพ,พรรคการเมืองอิสระ
liberator(n) ผู้กู้อิสรภาพ
liberty(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,สิทธิ,อำนาจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top