Search result for

อาฆาต

(46 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาฆาต-, *อาฆาต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาฆาต[V] feud, See also: spite, look upon with hatred, Syn. อาฆาตแค้น, พยาบาท, Example: ศาสนาสอนให้คนมีจิตใจเมตตาต่อกัน ไม่ผูกพยาบาท อาฆาต จองเวรต่อกัน, Thai definition: ผูกใจเจ็บ และอยากแก้แค้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาฆาตแค้น[V] feud, See also: spite, look upon with hatred, Syn. อาฆาต, พยาบาท, Example: เขาแสดงความมีใจกว้างขวาง โดยไม่ถือสา หรืออาฆาตแค้นฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใด เมื่อได้อยู่ในฐานะเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่, Thai definition: ผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น
อาฆาตมาดร้าย[V] have a great malice, Syn. อาฆาตแค้น, พยาบาท, Example: เขาไม่เคยอาฆาตมาดร้าย หรือขึ้งโกรธเลย แม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อสารมวลชนอย่างหนัก, Thai definition: พยาบาทอย่างรุนแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาฆาต(-คาด) ก. ผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น, พยาบาท.
อาฆาตนะ(-ตะนะ) น. การฆ่า, การตี
อาฆาตนะสถานที่ฆ่าคน.
อาฆาตมาดร้ายก. พยาบาทมุ่งจะทำร้ายให้ได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If there are any nasty spirits down here, it's not us they're angry at.ถ้าจะมีวิญญาณอยู่ในนี้ล่ะก็ คงไม่ใช่เราหรอกที่พวกมันจะอาฆาต Inkheart (2008)
And I think a man who has divorced his wife has a bitter way with words when he speaks about women.และฉันคิดว่าผู้ชาย คนไหนที่หย่ากับภรรยาแล้ว จะใช้คำพูดที่อาฆาต เมื่อเขาพูดถึงผู้หญิง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
McKellar is a Neanderthal, and he is on a personal vendetta to destroy me.แมคเคนลา มันเป็นเต่าล้านปีและมีความอาฆาตส่วนตัวที่จะทำลายผม Public Enemies (2009)
You're on a vendetta against her.นายตามอาฆาตเธอนี่ Bound (2009)
And did it as an act of revenge.และฉันจะตามอาฆาตพวกเธอ Episode #1.24 (2009)
And stop with the pointless vendetta.แล้วก็เลิกอาฆาตแค้นกันซะที Mattress (2009)
Destroy the one thing I love out of spite? Hello?คุณมันช่างจิตใจอาฆาตพยาบาท ทำลายได้แม้กระทั่งสิ่งเดียวที่ผมรัก Boom Crunch (2009)
Kelly was willful and spitefulเคลลี่เป็นคนมุ่งมั่น และอาฆาตแค้น Chapter Three 'Acceptance' (2009)
Now I'm vengeful. Just gotta find him.ตอนนี้ผมอาฆาตแค้น อย่าให้ได้เจอมัน The Turning Point (2009)
God, here I am spilling my guts to one of my archenemies.ดูสิเรา... ...มาปอกเปลือกตัวเอง... ...กับศัตรูคู่อาฆาต Watchmen (2009)
See their hatred, burning beyond control! Huh? This was merely a taste!ดูความอาฆาตแค้นของพวกมันสิ ดุเดือดเกินจะควบคุมได้ มันช่างน่าสนุกจริงๆ Legends (2010)
And the promise of vengeance from the afterlifeและคำสาบานว่าจะอาฆาตแค้น หลังจากความตาย The Thing in the Pit (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feud[VI] อาฆาต, See also: พยาบาท, บาดหมาง, แตกร้าว
spiteful[ADJ] มีเจตนาร้าย, See also: อาฆาตพยาบาท, Syn. malicious, vindictive
vindictive[ADJ] ที่มีใจพยาบาท, See also: อาฆาต, Syn. revengeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
despiteful(ดิสไพทฺ'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น, See also: despitefulness n.
feud(ฟิวดฺ) n.,vi. (การ) ทะเลาะวิวาท,อาฆาตพยาบาทกัน, Syn. quarrel
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
rancor(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
rancorous(แรง'เคอะเริส) adj. เจ็บใจ,แค้นใจ,อาฆาตแค้น,เกลียดชัง., Syn. hateful,malicious
rancour(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
spitefuladj. มีเจตนาร้าย,มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น.
vendetta(เวนเดท'ทะ) n. ความอาฆาตแค้นส่วนตัวหรือระหว่างตระกูล,ความพยายามอันยาวนาน, See also: vendettist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท,ซึ่งอาฆาต,ซึ่งมุ่งร้าย
feud(n) การพิพาทอย่างรุนแรง,ความพยาบาท,ความอาฆาต,การทะเลาะวิวาท
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ
rancorous(adj) เคียดแค้น,พยาบาท,เกลียดชัง,เจ็บใจ,อาฆาตแค้น
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น
spite(n) ความุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น
spiteful(adj) มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น,มีเจตนาร้าย
vengeful(adj) พยาบาท,อาฆาต,ล้างแค้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top