Search result for

อัณฑะ

(41 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัณฑะ-, *อัณฑะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัณฑะ[N] testis, See also: testicle, ball, Syn. กระโปก, ไข่, Example: ในการศึกษาระบบสืบพันธุ์ของชายจะต้องศึกษาถึงอัณฑะ ท่อจากอัณฑะ ต่อมเซมินัลเวสิเคิล ท่อฉีดอสุจิ และต่อมลูกหมาก, Thai definition: ส่วนหนึ่งขององคชาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orchis; orchi(o)-; orchid(o)-; testicle; testisอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchi(o)-; orchid(o)-; orchis; testicle; testisอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchi(o)-; orchid(o)-; orchis; testicle; testisอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchid(o)-; orchi(o)-; orchis; testicle; testisอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchid(o)-; orchi(o)-; orchis; testicle; testisอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testicle; orchis; testisอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testis; orchis; testicleอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchioscirrhusอัณฑะกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchichoreaอัณฑะกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inverted testisอัณฑะกลับหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epididymo-Orchitisอัณฑะอักเสบ [การแพทย์]
Fibrosis, Testicularอัณฑะมีพังผืดมายึด [การแพทย์]
testisอัณฑะ, อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของสัตว์สำหรับในสัตว์ชั้นสูงอาจทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He have tiny testes?เขามีอัณฑะเล็ก Joy (2008)
You can bet your bollocks I'm serious.คุณพนันด้วยลูกอัณฑะคุณเลยว่าผมพูดจริง The Bank Job (2008)
We did cut your testicles off, but, well, since your wife's dead, you won't be needing them anyway.เราแค่ตัด อัณฑะ คุณออกไป แต่ ตั้งแต่ ภรรยาคุณได้ตายไป คุณก็คงจะไม่ได้ใช้มันอีกต่อไปแล้วหล่ะ Superhero Movie (2008)
This is taken directly from the center of the seminiferus tubulus.อันนี้ถูกนำมาจากตรงกลางของอัณฑะ Pathology (2008)
(laughs) You pregnant, and me with psoriasis oh. And one testicle that won't descend.คุณท้อง ส่วนผมเป็นโรคผิวแดง แถมมีอัณฑะข้างเดียว Vitamin D (2009)
- Where does the pump go?-ในถุงอัณฑะครับ Tainted Obligation (2009)
[Sighs]ฉะนั้น ก่อนที่จะมีการเพศสัมพันธ์ เขาก็แค่ต้องบีบที่ถุงอัณฑะ Tainted Obligation (2009)
This might be a joke to all of you, but I do my job.แต่ฉันทำตามหน้าที่ของฉัน บีบถุงอัณฑะ เยี่ยม Tainted Obligation (2009)
Pickled bull testicle?ลูกอัณฑะวัวดองมั้ย? Environmental Science (2009)
You have an undescended testicle.นายมีอัณฑะข้างเดียว 17 Again (2009)
He said one of his balls was shriveled up...เขาเคยบอกว่า ลูกอัณฑะลูกหนึ่งของเขาฝ่อ Hot Tub Time Machine (2010)
Yeah, as clean as a pig dick. Look, Jim, this has gotta be some kind of distraction... so he can use the X-5.ใช่ สะอาดเหมือน อัณฑะหมูเลย เขาจะใช้X-5 MacGruber (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัณฑะ[n.] (antha) EN: scrotum ; testicles ; testis   FR: scrotum [m] ; testicule [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bollocks[N] อัณฑะชาย
family jewels[SL] อัณฑะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desexvt. ตอน,ตัดอัณฑะออก,ขจัดความต้องการทางเพศ
desexualizevt. ตอน,ตัดอัณฑะออก,ขจัดความต้องการทางเพศ
gonad(กอน'แนด,โก'แนด) n. ต่อมเพศ,อัณฑะ,รังไข่., See also: gonal adj. -S.ovary,testis
icshคำย่อ Intesitial Cell Stimulating hormone ทำหน้าที่กระตุ้นให้อัณฑะขับฮอร์โมนเพศชาย testosterone และควบคุมการเกิด spermatozoa ด้วย
nut(นัท) {nutted,nutting,nuts} n. ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง (เช่นมันฮ่อ,เกาลัด) ,คนบ้า,คนที่มีความกระตือรือร้น,ลูกอัณฑะ,แป้น,เกลียว vi. เก็บหาผลไม่เปลือก แข็ง, Syn. madman
scrotum(สโคร'ทัม) n.,ถุงอัณฑะ., See also: scrotal adj.
spermatic(สเพอแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับน้ำกาม,ให้กำเนิด,เกี่ยวกับลูกอัณฑะ,เกี่ยวกับอวัยวะที่ให้กำเนิดตัวอสุจิ, See also: spermatically adv., Syn. seminal
stone(สโทน) n. หิน,ก้อนหิน,กรวด,พลอย,เพชรพลอย,หน่วยน้ำหนัก (14ปอนด์) ,สิ่งที่คล้ายก้อนหิน,เม็ดในของผลไม้,หินลับมีด,หินพิมพ์,แท่นหินเรียงพิมพ์,นิ่ว,โรคนิ่ว,ศิลาจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ป้ายหินบอกระยะทาง,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ,ลูกอัณฑะ adj. มีลักษณะเป็นหิน vt. ขว้างก้อนหิน,
testicle(เทส'ทิเคิล) n. ลูกอัณฑะ
testis(เทส'ทิส) n. ลูกอัณฑะ pl. testes

English-Thai: Nontri Dictionary
testicle(n) ลูกอัณฑะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Hoden(n) |der, pl. Hoden| ลูกอัณฑะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top