Search result for

อะไหล่

(19 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อะไหล่-, *อะไหล่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อะไหล่[N] spares, See also: spare parts, replacement parts, Syn. ชิ้น, ส่วน, ชิ้นส่วน, Example: ก่อนออกเดินทาง คนรถต้องตรวจเครื่องยนต์ให้ดี อะไหล่ต้องเตรียมให้พร้อม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือถังน้ำมัน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เครื่องสำรองแห่งสิ่งของเช่นรถเป็นต้น เพื่อเตรียมไว้ใช้เมื่อเวลาจำเป็น, Notes: (ฮินดี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อะไหล่ว. ที่เตรียมสำรองไว้ใช้เมื่อต้องการ เช่น เครื่องอะไหล่รถยนต์ ยางอะไหล่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spare partsอะไหล่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Grievous is AWOL, but his fleet of tinnies is nothing but spare parts.กรีวัสหนีไปได้ แต่ยานดีบุกของเขาเป็นเพียงอะไหล่เท่านั้น Downfall of a Droid (2008)
I'll go fetch your spare parts.ข้าจะไปหาอะไหล่หน่อย Lair of Grievous (2008)
Are there any spare tyres around?มียางอะไหล่ที่ไม่ใช้แล้วแถวนี้มั่งมั้ยครับ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I only got one spare. Nina hale.แย่เลย เรายางแบน 2 ล้อ มียางอะไหล่แค่เส้นเดียว Omnivore (2009)
Our car has 2 flat tires, And we don't have A second spare.ได้เลย รถเรายางแบน 2 ล้อ แต่เรามียางอะไหล่แค่เส้นเดียว Omnivore (2009)
I was just buying a part for the Rabbit.พอดีฉันออกมาซื้ออะไหล่รถเอ่อ.. แรบบิท The Twilight Saga: New Moon (2009)
We don't stock hybrids. It'll take a few hours.เราไม่มีอะไหล่สำรองในสต็อก มันต้องใช้เวลาสองสามชั่วโมง Smite (2009)
Gotta grab something out of the back.ต้องไปเอาอะไหล่หลังอู่น่ะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
But it's not like we just have spare parts lying around.แต่มันไม่ได้เป็นแบบ อยู่ดีๆ เราก็มีอะไหล่อยู่แถวนี้ Ourselves Alone (2009)
I needed spare parts.ฉันต้องการอะไหล่ Today Is the Day: Part 1 (2009)
Unless you want to become a box of spare parts, you'll tell us where that lab is.ก็ถ้าเจ้าไม่ต้องการที่จะถูกทำให้เป็นกล่องอะไหล่ บอกได้มั้ยว่าห้องปฏิบัติการอยู่ไหน Blue Shadow Virus (2009)
Parts can't be easy to find for a truck that old.อะไหล่ของรถที่เก่าขนาดนั้นคงหาได้ไม่ง่ายเท่าไร Roadkill (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reserve(รีเซิร์ฟว') vt. สงวน,จอง,รักษาไว้สำรอง n. ทุนสำรอง,เงินสะสม,คนสำรอง,ที่สงวน,กองหนุน,สิ่งที่สงนไว้,ป่าสงวน,เขตสงวน,ความสงบเสงี่ยม,การสงวนท่าที,การไม่พูดมาก, -Phr. (in reserve สำรองไว้ในอนาคต,สิ่งทดแทน,อะไหล่,ส่วนสำรอง,อวัยวะสำรอง)
setup(เซท'อัพ) n. การจัดการ,การตั้งขึ้น,การก่อขึ้น,สิ่งก่อสร้าง,บุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง,การดำเนินงานที่ง่าย,สิ่งที่ทำให้เมา,การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออะไหล่หรืออื่น ๆ สำหรับงานหนึ่งโดยเฉพาะ,โครงการ, Syn. plan,arrangement,scheme
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top