Search result for

อวกาศ

(40 entries)
(0.0457 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวกาศ-, *อวกาศ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวกาศ    [N] space, Example: อเมริกาส่งจรวดโคจรไปในอวกาศเพื่อสำรวจบรรยากาศนอกโลก, Thai definition: บริเวณที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อวกาศ(อะวะกาด) น. บริเวณที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spaceอวกาศ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astronauticsอวกาศยานศาสตร์ [TU Subject Heading]
Astronautics, Militaryอวกาศยานศาสตร์ทางทหาร [TU Subject Heading]
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]
spaceอวกาศ, ส่วนของจักรวาลที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is deep space. Weird shit happens.นี่ในอวกาศน่ะเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นได้เสมอ Dead Space: Downfall (2008)
Next to the jacket, emergency water, nail clippers, tooth brush, space blanket...นั่นก็เสื้อหนาว น้ำฉุกเฉิน ตะปู คลิป\ ยาสีฟัน ผ้าห่มอวกาศ Birthmarks (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
- Should we retreat to friendly space?- เราควรจะถอยหนีไปยังอวกาศของพันธมิตรเรามั้ยครับ? Destroy Malevolence (2008)
The Separatists battleship Malevolence advances and apposes to Republic space, tearing apart any ship that stands on its path.ยานรบ Malevolence ของฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ได้รุกคืบเข้าสู่ห้วงอวกาศของสาธารณรัฐ ทำลายล้างยานทุกลำที่ขวางหน้า Shadow of Malevolence (2008)
In six months, we can offer a closer look at God through our new space module.ใน 6 เดือนกระสวยอวกาศของเรา จะพาเราเข้าใกล้พระเจ้าได้ Babylon A.D. (2008)
Where did they go? Space?พวกเขาไปไหน อวกาศเหรอ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Not into space. Into the space between spaces.ไม่หรอก อวกาศระหว่างอวกาศ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We open exterior outer space scenery.พวกเราจะดิ่งไปถึงชั้นบรรยากาศของอวกาศ Bolt (2008)
- I used to be in Soviet space program.- ฉันเคยอยู่ในโครงการอวกาศรัสเซีย WarGames: The Dead Code (2008)
But Soviet space program not what it used to be.แต่โครงการอวกาศรัสเซียไม่ได้เรื่อง WarGames: The Dead Code (2008)
Houston, we are in the rocket ship and heading for the stars!ฮุสตันเราอยู่ในกระสวยอวกาศ และกำลังมุ่งทะยานสู่ดาว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum   FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air    [N] ท้องฟ้า, See also: อวกาศ, Syn. sky, space
space    [N] อวกาศ, Syn. outer space, infinite distance, Ant. definite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerospace(แอ' โรสเพส) n. บรรยากาศและอวกาศทั้งหมด
ajiva(อะจี' วะ) n. ทั้งสิ่งในจักรวาลนั้นไร้ชีวิต (อวกาศ, เวลาและสสาร) (without life)
appulse(อะพัลซ') n. การเข้าใกล้ของวัตถุในอวกาศ (approach)
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
astrogate(แอส'โทรเกท) vt. ขับขี่ยานอวกาศ. -astrogation n. -astrogator n.
astrogeology(แอสโทรจีออล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดาวนพเคราะห์ ดวงดาวและวัตถุอื่นในอวกาศ (astro-geology)
astronaut(แอส'โทรนอท) n. มนุษย์อวกาศ
astronautical(แอสโทรนอท' ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับมนุษย์อวกาศ,เกี่ยวกับการบินในอวกาศ
astronautics(แอสโทรนอท' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการบินในอวกาศ
astronavigation(แอสโทรแนฟ'วิเก'เชิน) n. การบินในอวกาศ. -astronavigator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
astronaut(n) มนุษย์อวกาศ
astronautical(adj) เกี่ยวกับมนุษย์อวกาศ
cosmos(n) จักรวาล,อวกาศ
rocket(n) จรวด,พลุ,ขีปนาวุธ,ยานอวกาศ
space(n) ช่องว่าง,อวกาศ,ที่ว่าง,เนื้อที่,ระยะ,หน้ากระดาษ
spatial(adj) เกี่ยวกับอวกาศ,เกี่ยวกับระยะ,อยู่ในช่องว่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
宇宙[[うちゅう, [ uchuu] (n) อวกาศ, จักรวาล

French-Thai: Longdo Dictionary
espace(n) |m| ที่ว่าง, พื้นที่, มิติ, อวกาศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top