Search result for

อย่างแรงกล้า

(22 entries)
(0.3618 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างแรงกล้า-, *อย่างแรงกล้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแรงกล้า[ADV] strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น
อย่างแรงกล้า[ADV] strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think it was because of all my numerous relations you were the one Baggins that showed real spirit.ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะว่า ความสัมพันธุ์ทั้งหมดของฉันที่มากมาย เธอคือหนึ่งเดียวของแบคกิ้น/ซึ่งได้แสดงออกมาอย่างแรงกล้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It also includes the eager expectations and anticipations of the young Crown Princess.มันยังรวมถึงความคาดหวังอย่างแรงกล้าและการคาดเดาเกี่ยวกับเจ้าหญิง Episode #1.3 (2006)
But the pain it cause him was too much to live with but not enough to cause him to die.แต่ความปวดร้าวทรมานเขา อย่างแรงกล้าที่จะต้องมีชีวิตอยู่ ต้องไม่มีใครสามารถฆ่าเขาให้ตายได้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I strongly wished for the strength to protect her.ฉันมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปกป้องเธอ 5 Centimeters Per Second (2007)
To absolutely and wholeheartedly believe that somewhere in the abyss, you are getting closer to the secrets of the universe.มีเพียงความหวังอย่างแรงกล้าว่าลึกลงไปที่ไหนซักแห่ง จะได้พานพบกับความลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในห้วงอวกาศ 5 Centimeters Per Second (2007)
This man you're eager to pay homage to, he was incapable of admitting any point of view but his own.ชายคนนี้มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจงรักภักดี เขาทำร้ายการยอมรับจุดบางจุดที่เห็นแต่ของเขาเอง Birthmarks (2008)
Belief is not a matter of choice, but of conviction.สตาร์วอร์ สงครามโคลน 2 ศรัทธา ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือความเชื่อมั่่นอย่างแรงกล้า Rising Malevolence (2008)
And I have a strong feeling, Claire Bennet, that you can help us do just that.และผมก็มีความรู้สึก อย่างแรงกล้าอยู่นะ แคลร์ เบนเน็ต ว่าเธอสามารถช่วยพวกเรา ทำสิ่งนั่นได้ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Poor, Smart, Desire to become rich...จน แต่ฉลาดแล้วก็มีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จ Episode #1.4 (2010)
You know what it's like to feel something so strong that every day you have to keep telling yourself your dad's gonna come back and take you away from this shithole.อย่างแรงกล้า และต้องปลอบตัวเองทุกวัน ว่าพ่อจะกลับมา ดึงเราออกจากปลักนี่ I Am Number Four (2011)
I'd like to propose a toast to the man whose noble sacrifice inspired our victory,ฉันขอดื่มอวยพร ชายผู้ที่เสียสละอย่างแรงกล้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ชัยชนะของเรา The Skank Reflex Analysis (2011)
it's incredibly motivating.ทำเหมือนโคลินกำลังมองอยู่ มันเป็นแรงกระตุ้นอย่างแรงกล้า The Ghost in the Machine (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างแรงกล้า[adv.] (yāng raēng klā) EN: strongly   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)

English-Thai: Nontri Dictionary
athirst(adj) กระหาย,ต้องการ,ปรารถนาอย่างแรงกล้า
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น,ความกุลีกุจอ,ความศรัทธาอย่างแรงกล้า
enthusiast(n) คนที่กระตือรือร้น,คนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า,ผู้คลั่งศาสนา
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Begeisterung(n) |die, pl. Begeisterungen| ความกระตือรือร้น ความศรัทธาอย่างแรงกล้า เช่น Der Dalai Lama ist zu Besuch in Deutschland und die Begeisterung ist dem religiösen Oberhaupt der Tibeter dabei sicher., See also: S. der Enthusiasmus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top