Search result for

อย่างมั่นคง

(25 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างมั่นคง-, *อย่างมั่นคง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างมั่นคง[ADV] stably, See also: steadily, Syn. อย่างถาวร, อย่างมั่นคงถาวร, Example: มหาตมะคานธียึดถือแนวทางอหิงสาอย่างมั่นคง, Thai definition: อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm talking about creating a temporary problem that allows you to flush out the permanent one.ผมพูดเกี่ยวกับการสร้างปัญหาชั่วคราว นั่นช่วยให้คุณล้าง คนพวกนั้นออกไปอย่างมั่นคงถาวร Fix (2009)
You see, most people spend their life firmly planted in this world then one day, they go straight to the other side, but we....เธอเห็นมั๊ยะคนอื่นๆใช้ชีวิตวางแผนอย่างมั่นคงในโลกนี้... ..แล้ววันหนึ่ง พวกเขาฝ่าตรงไปยังอีกด้านหนึ่ง แต่เรา The Haunting in Connecticut (2009)
That exists and flourishes Because of the strength of our legal system....เกี่ยวกับการเมินเฉยของคุณต่อสังคม ที่คงอยู่ได้อย่างมั่นคง... You Don't Know Jack (2010)
Would your angel have dropped out of law school? (GASPS)[อย่างมั่นคงOur Family Wedding (2010)
Then we can return you to your Prince as steady as ever?แล้วเราค่อยเอาเธอไปคืน เจ้าชายของเธออย่างมั่นคง The Wrong Goodbye (2011)
And the only thing standing between them and total annihilation is the Smithsonian.และสิ่งเดียวที่ทำให้ศิลปะอยู่ได้อย่างมั่นคง โดยไม่ถูกทำลายล้าง นั่นคือสมิทโซเนี่ยนแห่งนี้ Sad Professor (2011)
Because I would like to feel solid ground under my feet.เพราะว่าฉันอยากจะรู้สึก ยืนบนพื้นดินได้อย่างมั่นคง The Crimson Ticket (2012)
I am constantly telling my nieces and nephews to wear condoms.อย่างมั่นคงกับหลานชายและหลานสาว ว่าให้ใช้ถุงยางบ้าง - สำหรับแฟนหนุ่มของผม All or Nothing (2013)
Worked steadily.ทำงานอย่างมั่นคง/Nผมไม่ชอบที่จะคิดว่า The Survivor in the Soap (2013)
Steady your anchor point.เหนี่ยวสายธนูอย่างมั่นคง Home Invasion (2013)
The both of us are strong women trying to forge our way ahead in a male-dominated industry, and that means we have to support each other and not bicker like sorority girls.เราทั้งคู่ เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง ที่กำลังพยายามขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ในเส้นทางของการปกครองอุตสาหกรรม Dead Meat (2013)
It stands fast while the churning sea is lulled to sleep at its feet.มันยืนหยัดอย่างมั่นคง ในขณะที่คลื่นลมในทะเลปั่นป่วน ช่วยให้นอนหลับอย่างสงบที่โคนของมัน III. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างมั่นคง[adv.] (yāng man khong) EN: constantly   FR: constamment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fast[ADV] อย่างมั่นคง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างติดแน่น, Syn. firmly, fixedly, Ant. unsecurely
firm[ADV] อย่างมั่นคง, See also: อย่างเด็ดขาด, อย่างหนักแน่น, Syn. firmly
firmly[ADV] อย่างหนักแน่น, See also: อย่างมั่นคง, อย่างเหนียวแน่น
tight[ADV] อย่างมั่นคง, Syn. firmly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation,basis
stably(สเท'บลี) adv. อย่างมั่นคง, Syn. firmly,steadily
tenon(เทน'เนิน) n. เดือยตัวผู้,เดือย,ปากฉลาม,เดือยและรูเดือย. vt. ทำให้มีเดือยหรือปากฉลาม,เชื่อมด้วยเดือย,เชื่อมอย่างมั่นคง, See also: tenoner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
forthright(adv) ตรงแนว,อย่างเฉียบขาด,อย่างมั่นคง,อย่างตรงไปตรงมา,ทันที
soundly(adv) อย่างละเอียดลออ,อย่างถูกต้อง,อย่างถาวร,อย่างมั่นคง
steadily(adv) อย่างแน่วแน่,อย่างมั่นคง,อย่างหนักแน่น,อย่างเด็ดเดี่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top