Search result for

อย่างจริงจัง

(25 entries)
(0.0309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างจริงจัง-, *อย่างจริงจัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงจัง[ADV] seriously, See also: solemnly, conscientiously, Syn. อย่างเคร่งครัด, Example: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intensiveอย่างจริงจัง, สมบัติอินเทนซีฟ, แบบเข้มข้น, เข้มข้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why don't you give your stand-up a rest and do exactly what I tell you?ทำไมคุณไม่ยืนสงบซักพัก และทำสิ่งที่ฉันบอกคุณอย่างจริงจังล่ะ? Odyssey (2008)
Cardiac arrest means she could be a serious user.ยากระตุ้นหัวใจ เธออาจใช้มันอย่างจริงจัง Lucky Thirteen (2008)
- I don't know, i'm telling you men there is something about you you're all glowed- อย่างจริงจังGas Pills (2008)
Do you solemnly swear to govern the people of this kingdom and its dominions according to the statutes, customs and laws laid down by your forebears?เจ้าจะสาบานได้มั้ย ว่าจะปกครองอาณาจักรนี้อย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติและตามกฎหมาย Excalibur (2008)
If the chief U.S. interest at this point is in combating terrorism... as it emanates from Kazakhstan... there really isn't anyone to deal with other than-ถ้าทางอเมริกาสนใจให้ตรงจุด ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในคาซัคสถาน ไม่มีใครจัดการอย่างจริงจัง Babylon A.D. (2008)
I really think you and I have some matter to discuss.ฉันคิดว่าคุณลุงกับฉัน มีบางอย่างที่ต้องสนทนากันอย่างจริงจัง The Secret of Moonacre (2008)
I asked you specifically to stay in the car.ฉันขอร้องแกอย่างจริงจังให้รออยู่ในรถ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What we're dealing with here is potentially a global conflagration that requires constant diligence in order to suppress.สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ มีแนวโน้มจะสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลก เราจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจัง Body of Lies (2008)
- Well, you know, we're not really trying...-เอ่อ คุณก็รู้ เราไม่ได้พยายามกันอย่างจริงจัง Marley & Me (2008)
Now, do you seriously expect us to believe that you had no knowledge of that?แล้ว ท่านคาดหวังอย่างจริงจัง ที่จะให้พวกเราเชื่อ ว่า ท่านไม่รู้เรื่องอะไรพวกนั้นเลยหรือครับ? Frost/Nixon (2008)
Listen, Frank, I'm serious about this. Do you think I'm kidding or something?ฟังแฟรงค์ฉันอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณคิดว่าฉันล้อเล่นหรืออะไร? Revolutionary Road (2008)
At first, a lot of attention was given to... giving the aliens a proper status and protection.อย่างแรก เราน่าจะให้ความสนใจกับ... การให้สถานะของมนุษย์ต่างดาว และปกป้องพวกมันอย่างจริงจังด้วย District 9 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างจริงจัง[adv.] (yāng jingjang) EN: seriously ; solemnly ; conscientiously   FR: sérieusement ; consciencieusement ; assidûment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earnestly[ADV] อย่างจริงจัง, See also: อย่างเอาจริงเอาจัง, Syn. seriously, sincerely
heartily[ADV] อย่างจริงจังและจริงใจ, See also: อย่างจริงใจและกระตือรือร้น, Syn. cordially, earnestly, enthusiastically
seriously[ADV] อย่างจริงจัง, See also: จริงจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, อย่างเอาจริงเอาจัง, อย่างเอาเป็นเอาตาย, จริงๆ, เป็นล่ำเป็นสัน, Syn. earnestly, sincerely, Ant. thoughtlessly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
philander(ฟิแลน'เดอะ) vi. จีบผู้หญิง (อย่างจริงจัง), See also: philanderer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
downright(adv) อย่างจริงจัง,อย่างแท้ๆ,ทีเดียว,อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่
practically(adv) อย่างจริงจัง,แท้จริง,ปฏิบัติจริง,ได้ผล
pragmatic(adj) ในทางปฏิบัติ,อย่างจริงจัง,เกี่ยวกับความเป็นจริง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj adv) อย่างจริงจัง, อย่างเป็นทางการ, อย่างเป็นมาตรฐาน

French-Thai: Longdo Dictionary
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, See also: S. dédicacer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top