Search result for

อยากรู้

(37 entries)
(0.2393 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยากรู้-, *อยากรู้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยากรู้[V] eager to know, See also: be curious, be studious, Syn. อยากทราบ, ใคร่รู้, Example: เธออยากรู้ว่าเขามีใครซุกซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาหรือไม่
อยากรู้อยากเห็น[ADJ] curious, Syn. อยากรู้, Example: ข้าพเจ้าเป็นคนอยากรู้อยากเห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม
อยากรู้อยากเห็น[V] be curious, See also: be anxious to know, be inquisitive, Syn. อยากรู้, Example: เจ้าเด็กน้อย ถ้าเจ้าอยากรู้อยากเห็นก็ตามฉันมาทางนี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง Rebecca (1940)
- You must teach me. Actually, I'm trying to find out exactly what your wife does do.ต้องสอนผมหน่อยเเล้ว ไอ้น้อง ฉันก็แค่อยากรู้ว่าเมียนายสนใจอะไรบ้าง Rebecca (1940)
I don't want to know. I don't want to know!ฉันไม่อยากรู้ๆ Rebecca (1940)
There you have it in a nutshell, Danny. But there's one more thing you'll want to know, the name of the murderer.เธอก็ได้ข้อสรุปแล้วนี่ไง แดนนี่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอน่าจะอยากรู้ Rebecca (1940)
You want to know if I can suggest any motive as to why Mrs. De Winter should have taken her life?คุณอยากรู้ว่าผมจะบอกถึงเเรงจูงใจที่ว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากฆ่าตัวตายได้รึเปล่า Rebecca (1940)
You've been very kind. You've told us all we wanted to know.คุณช่างกรุณามาก คุณเล่าให้เราฟังทุกเรื่องที่เราอยากรู้ Rebecca (1940)
Maybe Baker would like to know Just what you and Jackson had to say about the cash box.บางทีเบเกอร์อาจจะอยากรู้ ที่นายกับแจ๊คสันพูด ...เกี่ยวกับเงินนั่น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You want to know whose son you are?อยากรู้ไหมว่าแกเป็นลูกใคร The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Curious thing, that, give the British soldier plenty of tea, and he'll die for you.สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นว่าให้ ทหารอังกฤษ ความอุดมสมบูรณ์ของชาถ่าน ของเขา และมีคุณเขาจะตายเพื่อคุณ How I Won the War (1967)
I can look at a man, dead, step over him ten times a day, going to the cookhouse.ฉันสามารถมองไปที่ชายคน หนึ่งที่ตายแล้วก้าวข้ามเขาสิบ ครั้งต่อวันบอกทางของฉันไป ครัว อยากรู้อยากเห็นไม่พอที่จะทำ ให้เขามากกว่า How I Won the War (1967)
Down the hatch. A quite curious phrase.ลงฟัก วลีที่อยากรู้อยากเห็นค่อนข้าง Yellow Submarine (1968)
I just wanna know where I am. Where are you from?ฉันเพียงอยากรู้ว่าฉันอยู่ดาวไหน Beneath the Planet of the Apes (1970)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยากรู้[v.] (yāk rū) EN: eager to know ; be curious ; be studious   FR: être curieux
อยากรู้อยากเห็น[v.] (yāk rū yāk hen) EN: be curious ; be anxious to know ; be inquisitive   
อยากรู้อยากเห็น[adj.] (yāk rū yāk hen) EN: curious   FR: curieux ; indiscret
อยากรู้เกินไป[v.] (yāk rū koēnpai) FR: être trop curieux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curious[ADJ] อยากรู้อยากเห็น, Syn. inquiring, prying
inquiring[ADJ] ช่างซักถาม, See also: อยากรู้อยากเห็น, Syn. inquisitive, questioning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
appease(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ,ปลอบใจ,ยอมตาม,สนองความอยากรู้อยากเห็น,แก้กระหาย.
curiosity(คิวริออส'ซิที) n. ความอยากรู้อยากเห็น,ของหายาก,ของลายคราม,ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ,ความผิดธรรมดา,ความแปลก, Syn. novelty
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy
gadabout(แกด'อะเบาทฺ) n. คนที่ชอบเที่ยวเตร่ (โดยเฉพาะ ด้วยความ อยากรู้อยากเห็น หรือชอบนินทา)
inquisitive(อินควิช'ซิทิฟว) adj. ชอบสอบสวน,ชอบสอบถาม,อยากรู้อยากเห็น n. บุคคลที่ชอบสอบถาม,ผู้อยากรู้อยากเห็น., See also: inquisitiveness n., Syn. curious,prying
prying(ไพร'อิง) adj. สอดรู้สอดเห็น,ชอบสืบ-สวน,อยากรู้อยากเห็น, See also: pryingness n., Syn. peeking,curious

English-Thai: Nontri Dictionary
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
curiosity(n) ความอยากรู้อยากเห็น,ความสอดรู้สอดเห็น,ของหายาก,ของแปลก
curious(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,แปลก,ประหลาด
eager(adj) กระหาย,กระตือรือร้น,อยากได้,ทะเยอทะยาน,อยากรู้อยากเห็น
inquisitive(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,ชอบสอบถาม
suspense(n) ความใจจดใจจ่อ,ความกระวนกระวาย,ความอยากรู้อยากเห็น

German-Thai: Longdo Dictionary
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
neugierig (adj ) อยากรู้อยากเห็น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top