Search result for

อนุสรณ์

(38 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนุสรณ์-, *อนุสรณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุสรณ์[N] remembrance, See also: commemoration, memory, recollection, recalling, souvenir, Syn. เครื่องระลึก, ที่ระลึก, Example: ทางสมาคมได้ตีพิมพ์หนังสือรวมเขียนจากนักวิชาการ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน, Notes: (บาลี)
อนุสรณ์สถาน[N] monument, Example: ท่านเป็นผู้ที่จัดสร้างอนุสรณ์สถานวีรชนเดือนตุลา, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่เป็นการแสดงความระลึกถึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุสรณ์น. เครื่องระลึก, ที่ระลึก.
อนุสรณ์ก. ระลึก, คำนึงถึง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monumentอนุสรณ์สถาน, อนุสาวรีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Memorialsอนุสรณ์สถาน [TU Subject Heading]
War memorialsอนุสรณ์สถานสงคราม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your thoughts on the opening of your hotel- built to commemorate Majin Buu's defeat-ที่คุณสร้างโรงแรมนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ สำหรับการกำจัดจอมมารบูใช่ไหมคะ? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Jack, even if I was willing to release you, he's being transported to kennedy memorial.แจ็ค ถึงผมจะปล่อยคุณ, เขาก็ถูกส่งไปที่ อนุสรณ์ เคเนดี้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
This is my high school yearbook.นี่เป็นอนุสรณ์สมัยมัธยม Duplicity (2009)
This depicts a monument on the west bank of the Nile.นี้บอกว่าอนุสรณ์นี้อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ Episode #3.1 (2009)
And I think that this monument... is the one depicted here.และฉันคิดว่าอนุสรณ์นี้ คือสิ่งหนึ่งที่วาดไว้ Episode #3.1 (2009)
Well,if I remember right, they built a series of victorian homes along the river to signify safe passage.ใช่ ผมจำมันได้ พวกเขาสร้างบ้านแห่งชัยชนะ ตามริมฝั่งแม่น้ำ เพื่อเป็นอนุสรณ์การข้ามมาได้อย่างปลอดภัย To Hell... And Back (2009)
It's gonna be a total goatfuck.มันจะต้องเป็น อนุสรณ์แน่ๆ Living the Dream (2009)
The memorial shrine?อนุสรณ์สถานมั้ย? The Mandalore Plot (2010)
It's a symbol of what we accomplished.มันเป็นอนุสรณ์แห่งความสำเร็จของเรา The Ballad of Booth (2010)
Faraday Memorial.อนุสรณ์สถานไมเคิล ฟาราเดย์ Episode #1.6 (2010)
There's a placard the commemorating me!ที่นั่นมีป้ายอนุสรณ์ของฉันด้วย! Cooperative Calligraphy (2010)
These'll be perfect for the Pierce's mom memorial tunnel.ที่จะเอาไปสร้างอุโมงอนุสรณ์แก่แม่ของเพียร์ซ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
อนุสรณ์สถาน[n.] (anusønsathān) EN: monument   FR: monument [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monument[N] อนุสาวรีย์, See also: อนุสรณ์, ปูชนียสถาน, สิ่งเตือนความทรงจำ, Syn. memorial, shrine, token, headstone
relic[N] อนุสรณ์สถาน, See also: โบราณวัตถุ, ของที่ระลึก, Syn. keepsake, memento, souvenir

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autograph(ออ'โทกราฟ) n. ลายเซ็นของตัวเอง (เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์) ,สิ่งที่เขียนด้วยมือตัวเอง,ต้นฉบับ. -adj. เขียนด้วยมือตัวเอง. -vt. เซ็นชื่อตัวเองบน,เขียนด้วยมือของตัวเอง. -autographic (al) adj. -autography n.
commemorate(คะเมม'โมเรท) {commemorated,commemorating,commemorates} vt. เป็นที่ระลึก,ฉลอง,เป็นอนุสรณ์,กล่าวระลึกถึง., See also: commemorator n., Syn. memorialize,celebrate
commemoration(คะเมมมะเร'เชิน) n. การระลึก,การฉลอง,พิธีฉลอง,ที่ระลึก,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์
memorial(มะมอ'เรียล) n. สิ่งเตือนความจำ,ที่ระลึก,อนุสรณ์,เครื่องระลึกถึง,จดหมายเหตุ adj. เตือนความจำ
relic(เรล'ลิค) n. ของที่ระลึก,ของที่ตกทอด,สิ่งตกทอดที่เป็นอนุสรณ์,, See also: relics n. พระธาตุ ซากของคนตาย ของตกทอดของระลึกของอนุสรณ์ ซากสัตว์หรือพืช, Syn. relique
souvenir(ซูวะเนียร์') n. ของที่ระลึก,ของที่เป็นอนุสรณ์,ความทรงจำ,ที่ระลึก, Syn. memento
trophy(ทรอฟ'ฟี) n. ของที่ระลึก,ของรางวัล,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์,ของหรืออาวุธที่ยึดได้จากข้าศึก,สิ่งตั้งโชว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ (เช่นหัวกวางหรือหนังสัตว์) . vt. ประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว, Syn. cup,prize

English-Thai: Nontri Dictionary
commemorate(vt) ฉลองวันที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์
commemoration(n) การฉลอง,ที่ระลึก,พิธีฉลอง,อนุสรณ์
memento(n) เครื่องเตือนใจ,ของที่ระลึก,ลางสังหรณ์,อนุสรณ์
memorial(adj) เป็นที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์,เกี่ยวกับความจำ,เตือนความจำ
memorial(n) อนุสรณ์,สิ่งเตือนความทรงจำ,อนุสาวรีย์,ที่ระลึก
memory(n) ชื่อเสียง,ความทรงจำ,ความหลัง,อนุสรณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Denkmal(n) |das, pl. Denkmäler| อนุสรณ์, ที่ระลึก เช่น Die Statue aus weißem Marmor wurde im Jahr 1706 errichtet und ist eines der ältesten Denkmäler Merans.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top