Search result for

อนามัย

(51 entries)
(0.2447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนามัย-, *อนามัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนามัย    [N] sanitation, Syn. สุขภาพ, สุขภาพอนามัย, พลานามัย, Example: รัฐบาลได้เอาใจใส่กับอนามัยของประชาชนมากกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว, Thai definition: ภาวะของร่างกายที่แข็งแรง และไม่เป็นโรค

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนามัยน. ความไม่มีโรค, สุขภาพ.
อนามัยว. เกี่ยวกับสุขภาพ, ถูกสุขลักษณะ, เช่น ข้าวอนามัย กรมอนามัย, (ปาก) สะอาดปราศจากสารพิษเจือปน เช่น ผักอนามัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
community health and medical serviceอนามัยชุมชนและเวชบริการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oral hygieneอนามัยช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hygiene, oralอนามัยช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental hygieneอนามัยฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hygiene, dentalอนามัยฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Environmental healthอนามัยสิ่งแวดล้อม [เศรษฐศาสตร์]
Occupational hygieneอนามัยเกี่ยวกับงานอาชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Environmental health อนามัยสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Family Healthอนามัยครอบครัว [TU Subject Heading]
Hygieneอนามัย [TU Subject Heading]
Hygiene, Taoistอนามัยแบบลัทธิเต๋า [TU Subject Heading]
Oral hygieneอนามัยช่องปาก [TU Subject Heading]
Environmental medicineอนามัยสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Rural healthอนามัยชนบท [TU Subject Heading]
School hygieneอนามัยโรงเรียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One unused prophylactic.หนึ่งถุงยางอนามัยไม่คุ้นเคย The Blues Brothers (1980)
No, I work for a branch of UNO. WHO, the World Health Organization.ไม่ครับ ผมทำงานให้กับสาขาของยูเอ็นโอ ดับบิลเฮชโอ องค์การอนามัยโลก Clue (1985)
Jerks off with his shirt, not to get his hand dirty.เป็นพวกอนามัย, ไม่ยอมแตะของสกปรกสักนิดเลย. Cinema Paradiso (1988)
Of course, we agreed early on not to include personal stuff like my tampons and feminine hygiene spray and his shaving lotion and foot powder.แน่นอนว่าเราตกลงกันล่วงหน้า ว่าไม่รวมพวกของใช้ส่วนตัว... อย่างผ้าอนามัยกับ สเปรย์ทำความสะอาดของผู้หญิง... กับโลชั่นโกนหนวดกับแป้งทาเท้าของเขา The Joy Luck Club (1993)
They probably traced me when I accessed the Sanitation Department network.บางทีพวกเขาอาจจะตามแกะรอยฉัน ได้ระหว่างที่กำลังเข้าระบบของกรมอนามัยอยู่ Ghost in the Shell (1995)
For our finale, I will now demonstrate the proper technique for putting a condom on the real thing.บทสุดท้าย เราจะสาธิตเทกนิควิธีที่ถูกต้อง... ...ในการสวมใส่ถุงยางอนามัย กับของจริง อาสาสมัครของชั้นพร้อมรึยังจ๊ะ? The Girl Next Door (2004)
Sex is good for a girl's cleanliness.เซ็กส์น่ะ ดีกับอนามัยของผู้หญิงนะ Everybody Has a Little Secret (2004)
You don't find it too antiseptic?คุณไม่รู้สึกว่ามันอนามัยเกินไปเหรอ? Lonesome Jim (2005)
Why do you put your pads in the make-up cooler?ทำไมต้องเอาผ้าอนามัย ใส่ไว้ในตู้เย็นด้วยหล่ะ? Jenny, Juno (2005)
stealing all my pads?ขโมยผ้าอนามัยของพี่ไป? Jenny, Juno (2005)
Who's got a pad?ใครมีผ้าอนามัยให้ยืมบ้าง? ^^ Jenny, Juno (2005)
It's just a whole bunch of condoms.มีแต่ถุงยางอนามัยเต็มไปหมด The Sweet Taste of Liberty (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนามัย[n.] (anāmai) EN: hygiene ; sanitation ; health   FR: hygiène [f] ; santé [f]
อนามัยดี[adj.] (anāmai dī) FR: sain ; en bonne santé

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condom(คอน'เดิม) n. ถุงอนามัย
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
insanitary(อินแซน'นิทารี) adj. ไม่ถูกอนามัย,ไม่สะอาด,ไม่ถูกสุขลักษณะ,ทำให้เกิดโรคได้., See also: insanitariness n. insanitation n.
sanitarian(แซนนิแท'เรียน) adj. ถูกสุขลักษณะ,ถูกหลักอนามัย,ส่งเสริมสุขภาพ n. ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขศาสตร์
sanitarium(แซนนิแท'เรียม) n. สถานีอนามัย,โรงส่งเสริมสุขภาพ,สถานที่พักฟื้นคนไข้,โรงพยาบาล. pl. sanitariums,sanitaria, Syn. sanatorium, Syn. sanatorium
sanitary(แซน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับสุขภาพ,เกี่ยวกับอนามัย,ส่งเสริมสุขภาพ,ถูกอนามัย,ถูกสุขลักษณะ,สะอาด., See also: sanitarily adv.
sanitary beltn. สายรัดผ้าอนามัย
sanitary napkinn. ผ้าอนามัยของสตรีมีประจำเดือน
sanitary toweln. ผ้าอนามัย
sanitation(แซนนิเท'เชิน) n. สุขอนามัย,สุขาภิบาล,การส่งเสริมสุขภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
condom(n) ถุงยางอนามัย
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
hygiene(n) สุขอนามัย,อนามัย,สุขภาพ
hygienic(adj) มีสุขภาพดี,ถูกสุขอนามัย,เกี่ยวกับสุขภาพ
sanitarium(n) สถานีอนามัย,สถานพักฟื้นผู้ป่วย,สุขศาลา,โรงพยาบาล
sanitary(adj) เกี่ยวกับสุขภาพ,สุขาภิบาล,สะอาด,ถูกอนามัย,ถูกสุขลักษณะ
sanitation(n) สุขอนามัย,การสุขาภิบาล,การส่งเสริมสุขภาพ
soundness(n) ความถูกต้อง,ความมีอนามัยดี,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง

French-Thai: Longdo Dictionary
OMS(abbrev) องค์การอนามัยโลก ย่อจาก l'Organization Mondiale de la Santé (ซึ่งตรงกับ World Health Organisation (WHO)ในภาษาอังกฤษ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top