Search result for

อนาจาร

(27 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนาจาร-, *อนาจาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนาจาร[N] obscenity, See also: bad or immoral conduct, shameful behaviour, Example: การเปลือยในที่สาธารณะเช่นนั้นน่าอุจาด เป็นอนาจาร, Thai definition: ความประพฤติชั่ว, ความประพฤติน่าอับอาย, ความประพฤตินอกรีตนอกแบบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อนาจาร[V] be lewd, See also: be pornographic, be obscene, be immoral, Syn. ลามก, ลามกอนาจาร, Example: พลเมืองดีช่วยเหลือเนตรนารีให้รอดพ้นอันตรายจากการถูกคนร้ายทำร้ายร่างกาย และกระทำอนาจาร, Thai definition: น่าบัดสี, ทำให้เป็นที่อับอาย, เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนาจาร(อะนาจาน) น. ความประพฤติชั่ว, ความประพฤติน่าอับอาย
อนาจารเป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น.
อนาจาร(อะนาจาน) ว. ลามก, น่าบัดสี, ทำให้เป็นที่อับอาย, เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indecentอนาจาร, ลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Misdemeanors, crazy things I never saw in over 40 years.ทำอนาจาร บ้าๆ บอๆ ไม่เคยเจอมาก่อนในช่วง 40 ปี I Will Rise Up (2009)
Ah, misdemeanors, that's not so bad.อา อนาจาร ไม่เลวร้ายนี่คะ I Will Rise Up (2009)
Sugimoto Akihito, you're under arrest for obscenity.ซึกิโมโต้ อาคิฮิโตะ คุณถูกจับในข้อหาอนาจาร และในขณะที่ฉันทำเรื่องนี้อยู่ Orutorosu no inu (2009)
You should have thought about that before you decided to engage in lewd behavior in public which, in case you didn't know, is against the law.นายควรจะคิดด้วย ก่อนที่นายจะทำอนาจาร ในที่สาธารณะ ในกรณีที่นายไม่รู้ นี่มันผิดกฎหมาย I Got a Right to Sing the Blues (2010)
I-I just wanted to know if it's too suggestive.ผมอยากรู้ว่า มันอนาจารไปมั้ย Funk (2010)
I was embarrassed.ทำอนาจารตัวเอง ฉันรู้สึกอับอายขายขี้หน้า Episode #1.4 (2010)
For the obscene entry you submitted in the Greendale school-flag contest.ที่พวกเธอส่งรูปอนาจาร เข้าประกวดงานออกแบบธง ประจำวิทยาลัยกรีนเดล Basic Rocket Science (2010)
Kids. Torture.อนาจารเด็ก การทรมาน The Internet Is Forever (2010)
Oh, now see, there you go. That's... that's public indecency.นั่นไงล่ะ อนาจารในที่สาธารณะ Bullet Proof (2010)
The alcoholic teen-vomit fetishist Will Schuester, the director of that club.นั่นคือ ไอ้ขี้เหล้า จอมอาเจียน ชอบทำอนาจาร วิลล์ ชูสเตอร์ ผู้ดูแลชมรมนี้ Blame It on the Alcohol (2011)
Are you aware that because you're under eighteen years of age, making and owning a sex tape could make you guilty of child pornography?รู้หรือไม่ว่า เพราะว่าพวกเธออายุต่ำกว่า 18 การทำและครอบครองคลิบโป๊จะทำให้มีความผิด ฐานอนาจารเด็ก? Sexy (2011)
Racy!ซึ่งมันอนาจาร มาก! Sexy (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
risque[ADJ] ลามก, See also: อนาจาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility
indecent(อินดี' เซินทฺ) adj. หยาบคาย, อนาจาร, ไม่เหมาะสม., See also: indecently adv.
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd ###A. decent
salacious(ซะเล'เชิส) adj. มีตัณหา,ราคะจัด,ลามกอนาจาร,มากโลกีย์,หยาบคายมาก., See also: salaciously adv. salaciousness n. salacity n., Syn. lustful,lecherous
salty(ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, See also: saltily adv. saltiness n., Syn. pungent,sharp,obscene

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top