Search result for

อก ๑

(4 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อก ๑-, *อก ๑*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อก ๑น. ส่วนของร่างกายด้านหน้าอยู่ระหว่างคอกับท้อง
อก ๑ใจ เช่น อกกรม อกเขาอกเรา
อก ๑เรียกไม้ที่เป็นแกนกลางของตัวว่าว ว่า อกว่าว
อก ๑เรียกเลื่อยที่มีไม้ยันกลาง ว่า เลื่อยอก, เรียกไม้อันกลางที่ยันเลื่อยให้ตึง ว่า อกเลื่อย.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

อก ๑

 


  

  อก๑
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top