Search result for

ห้าวหาญ

(28 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้าวหาญ-, *ห้าวหาญ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห้าวหาญก. กล้าอย่างยอมเสี่ยงอันตราย เช่น ทหารไทยออกรบอย่างห้าวหาญ.
ละขัดละขืนห้าวหาญ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's kind of a sickening moment, when he realizes that all those months of pep talks and the hype, the psyching yourself up, had been delusional all along.ดูเหมือนเขาจังงันไปชั่วขณะ แต่เมื่อเขาเริ่มรู้ตัว ความห้าวหาญที่สะสมกันมาเป็นเดือน ความช่างพูด ภาวะจิตในตัวเขา คงทำให้หลอนอยู่นานทีเดียว Frost/Nixon (2008)
They fought valiantly against the enemies of peaceพวกเขาออกรบอย่างห้าวหาญ Three Kingdoms (2008)
The big, strong, brave men that we've all been reading about in novels and watching in movies since we were 9 years old that's a fallacy.ผู้ชายที่เก่ง แข็งแกร่ง ห้าวหาญ ที่เราอ่านมาจาก.. ..ในนิยายและดูจากในหนัง ตั้งแต่เราอายุ9ขวบ.. The Ugly Truth (2009)
Men are not strong. Men are not brave.ผู้ชายไม่แข็งแกร่ง ผู้ชายไม่ห้าวหาญ The Ugly Truth (2009)
Complete with surly attitude.ผู้เปี่ยมไปด้วยความห้าวหาญของเรา Lucifer Rising (2009)
During a heroic attempt to capture the count,ในระหว่างการพยายาม ตามจับตัวเคาท์ดูกูอย่างห้าวหาญ Dooku Captured (2009)
Your inspirational valor and supreme dedication to your comrades... is in keeping with the highest traditions of service.ความห้าวหาญของท่าน และความทุ่มเทที่ท่านมีต่อลูกเรือ เป็นไปตามหลักปฏิบัติอันสูงสุดของกองทัพเรือ Star Trek (2009)
But being genuinely brassy means more than having the ability to sneak around and lie to people.แต่การเป็นคนห้าวหาญขนาดแท้ นั่นหมายถึงอีกว่า มีความสามารถในการทำตัวลับๆ ล่อๆ และเที่ยวโกหกผู้คนไปทั่ว This Is Why We Stay (2010)
After four months of fierce jungle combat,4 เดือน ภายหลังจากการต่อสู้ในป่าอย่างห้าวหาญ.. Peleliu Landing (2010)
You've fought valiantly, but in vain...พวกคุณต่อสู้อย่างห้าวหาญ แต่ว่าต้องสูญเสีย... Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
I imagine she'd want her man to be honorable, bold, brave, know his way around a blade.ข้าว่านางต้องการให้ผู้ชายของนางมีคุณธรรม ชัดเจน ห้าวหาญ และเก่งดาบ Your Highness (2011)
Yeah. Thanks for the pep talk, Mom.ใช่ ขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าที่ห้าวหาญ คะแม่ Bridesmaids (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rugged[ADJ] ห้าวหาญ, See also: โผงผาง, ดุดัน, Syn. rough-hewn, strong-featured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.
pep(เพพ) n. ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ,กำลังวังชา,ความเผ็ดร้อน,ความคึกคัก, Syn. fervour
pepper(เพพ'เพอะ) n. พืชประเภทพริกไทย,พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า,พืชจำพวก Capsicum,ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ. vt. ใส่พริกไทย,ใส่พริก,ระดมยิง,ขว้างปา
rugged(รัก'กิด) adj. มีผิวขรุขระ,มีก้อนหินมาก,ตะปุ่มตะป่ำ,สาก,มีรอยย่น,เข้มงวด,ห้าวหาญ,โผงผาง,รุนแรง,มีพายุ,ไม่ไพเราะ,แสบแก้วหู,ไม่สุภาพ,อดทน,ทนทาน,ยากแค้น, See also: ruggedness n., Syn. uneven,difficult,robust
truculence(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality
truculency(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality
truculent(ทรัค'คิวเลินทฺ) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,ทารุณ,ก้าวร้าว,หยาบคาย,ห้าวหาญ,รุนแรง., See also: truculently adv., Syn. barbarous
youngbloodn. ความหนุ่มความสาว,วัยหนุ่มวัยสาว,ความคิดใหม่ ๆ ,เลือดสด ๆ ,คนหัวใหม่,คนทันสมัย,หนุ่มที่ห้าวหาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
courage(n) ความกล้าหาญ,ความห้าวหาญ,ความใจกล้า
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
rugged(adj) แข็งแรง,หยาบ,สาก,ขรุขระ,ห้าวหาญ,รุนแรง
truculence(n) ความดุร้าย,ความก้าวร้าว,ความห้าวหาญ
truculent(adj) ดุร้าย,ก้าวร้าว,ห้าวหาญ,ตึงตัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top