Search result for

ห้องปฏิบัติการ

(33 entries)
(0.2411 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้องปฏิบัติการ-, *ห้องปฏิบัติการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องปฏิบัติการ    [N] laboratory, Syn. ห้องทดลอง, Example: นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานวิจัยอยู่ในห้องปฏิบัติการ, Count unit: ห้อง
ห้องปฏิบัติการ    [N] laboratory, See also: lab, Syn. ห้องทดลอง, Example: นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานวิจัยอยู่ในห้องปฏิบัติการ, Count unit: ห้อง
ห้องปฏิบัติการวิจัย    [N] laboratory, Example: ห้องปฏิบัติการวิจัยทางโทรคมนาคมในมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักวิจัยที่สนใจจะทำงานในด้านโทรคมนาคม, Count unit: ห้อง, Thai definition: สถานที่ที่ใช้ทำการวิจัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Standard dosimetry laboratoryห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสี, ห้องปฏิบัติการด้านการวัดรังสี ซึ่งมีต้นกำเนิดรังสี อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ และบุคลากร ในการวัดรังสี ที่สามารถอ้างอิงได้กับมาตรฐานสากล
[นิวเคลียร์]
Biological laboratoriesห้องปฏิบัติการชีววิทยา [TU Subject Heading]
Chemical laboratoriesห้องปฏิบัติการเคมี [TU Subject Heading]
Engineering laboratoriesห้องปฏิบัติการวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Hospital laboratoriesห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Laboratoriesห้องปฏิบัติการ [TU Subject Heading]
Materials testing laboratoriesห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ [TU Subject Heading]
Medical laboratoriesห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Pathological laboratoriesห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา [TU Subject Heading]
Physical laboratoriesห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you think there'd be some war room with lights flashing and people with clipboards?นึกว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีไฟวูบวาบ พร้อมกับกระดานใหญ่ๆ ล่ะสิ Body of Lies (2008)
How the hell did they get in here?เป้าหมายอยู่ในห้องปฏิบัติการ Chapter Five 'Exposed' (2009)
It's like Fort Knox up there. It'd be a major operation.ยังกับยกซีไอเอไปไว้ที่นั่น มันเหมือนห้องปฏิบัติการใหญ่ Duplicity (2009)
Because I'm reading it.ดร.เฮมสลีย์ กรุณามารายงานตัว ที่ห้องปฏิบัติการด้วย 2012 (2009)
- She went to look for the lab.- นางออกไปค้นหาห้องปฏิบัติการ Blue Shadow Virus (2009)
Lab must remain secret.ห้องปฏิบัติการต้องเป็นความลับ Blue Shadow Virus (2009)
A secret lab on Naboo?ห้องปฏิบัติการลับบนนาบูหรือ? Blue Shadow Virus (2009)
Unless you want to become a box of spare parts, you'll tell us where that lab is.ก็ถ้าเจ้าไม่ต้องการที่จะถูกทำให้เป็นกล่องอะไหล่ บอกได้มั้ยว่าห้องปฏิบัติการอยู่ไหน Blue Shadow Virus (2009)
- The lab is secret. - Look out.- ห้องปฏิบัติการเป็นความลับ Blue Shadow Virus (2009)
I think Jar Jar just found out the location of that lab.ข้าคิดว่าจาร์ จาร์ได้ค้นพบตำแหน่งที่ตั้ง ของห้องปฏิบัติการนั่นซะแล้วล่ะ Blue Shadow Virus (2009)
I'm going to find that lab.ข้าจะไปหาห้องปฏิบัติการนั่น Blue Shadow Virus (2009)
Captain Typho, I think we're standing right on top of the lab.กัปตันไทโฟ ข้าคิดว่าเรา กำลังยืนอยู่เหนือห้องปฏิบัติการ Blue Shadow Virus (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patibatkān) EN: laboratory ; lab ; operations room   FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lab    [N] ห้องทดลอง (มาจากคำเต็มว่า laboratory), See also: ห้องปฏิบัติการ
laboratory    [N] ห้องปฏิบัติการ, See also: ห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการวิจัย, Syn. lab, research lab, science lab

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
cuvette(คัทเวท) n. หลอดแก้วเล็ก ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top