Search result for

ห่า

(87 entries)
(5.8139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห่า-, *ห่า*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ห่า[ฮ้า] (prep ) เผื่อว่า เช่น ห่าเพิ่นมา แปลว่าเผื่อเค้ามา

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ห่า (modal verb ) แก่แดด *หมายเหตุ ภาษาโคราช

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่า[N] cholera, See also: pestilential disease, infectious disease, Example: เขาตายด้วยโรคห่าเมื่อคืนนี้, Thai definition: ชื่อผีจำพวกหนึ่ง ถือกันว่าทำให้เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง เช่นโรคลงราก (อหิวาตกโรค) กับ กาฬโรค เลยเรียกโรคเหล่านี้ว่า โรคห่า
ห่า[N] shower of rain, See also: amount of rain, Example: ฝนเริ่มโปรยเม็ดแล้วเทลงมาห่าใหญ่, Thai definition: จำนวนน้ำฝนที่ตกลงมากๆ คราวหนึ่งๆ เรียกว่า ห่าหนึ่งๆ
ห่า[INT] Damn you!, See also: what the hell!, what the heck!, Example: ไอ้ห่ากำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียวเสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai definition: คำอุทานที่เป็นคำหยาบคาย
ห่า[V] separate oneself from, Example: คนที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง ถ้าเป็นคนดีต้องห่างคนชั่วเข้าไว้, Thai definition: แยกตัวออก
ห่า[V] be different, See also: be dissimilar, Example: ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคของแต่ละบริษัทห่างกันมาก, Thai definition: แตกต่าง
ห่า[ADV] far, See also: away from, Example: เกาะลาบวนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว และอยู่ห่างจากรัฐซาบาร์เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร, Thai definition: ไกลออกไป, ไม่ชิด, ไม่ถี่
ห่า[N] goose, See also: gander, Example: ในตลาดนี้ไม่มีใครขายเนื้อห่านเลย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกจำพวกเป็ดในวงศ์ Anatidae คอยาวกว่าเป็ดแต่สั้นกว่าหงส์ ทำรังบนดิน กินพืชและสัตว์เล็กๆ มีหลายชนิด เช่น ชนิด Anser anser, A. cygnoides ทั้ง 2 ชนิดเป็นต้น ซึ่งเป็นต้นกำเนิดตระกูลของห่านที่นำมาเลี้ยงกันทั่วไป
ห่า[ADJ] unripe, See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe, Syn. จวนสุก, Example: เขาชอบกินทุเรียนห่ามๆ เขาบอกว่ามันกรอบดี
ห่า[ADJ] half-baked, See also: impulsive, eccentric, Syn. มุทะลุ, บ้าบิ่น, ห้าวหาญ, Example: เขาเป็นคนห่ามน่าดู
ห่างเห[V] become estranged, See also: separate, be alienated, keep someone at a distance, Syn. จากกัน, แยกกัน, ห่างเหิน, Example: เธอกับเพื่อนต้องห่างเหกันไปโดยปริยายเพราะความไม่เข้าใจกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห้าน. จำนวนสี่บวกหนึ่ง
ห้าชื่อเดือนจันทรคติ เรียกว่า เดือน ๕ ตกในราวเดือนเมษายน.
ห่าน. ชื่อผีจำพวกหนึ่ง ถือกันว่าทำให้เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้คนตายจำนวนมาก เช่น โรคลงราก (อหิวาตกโรค) กาฬโรค จึงเรียกโรคนี้ว่า โรคห่า.
ห่าน. หน่วยวัดปริมาณน้ำฝนโดยกำหนดว่า ถ้าตกลงมาเต็มบาตรขนาดกลางที่ตั้งรองไว้กลางแจ้ง เรียกว่า น้ำฝนห่าหนึ่ง
ห่าโดยปริยายใช้กับสิ่งที่มาหรือตกลงมาเป็นจำนวนมาก เช่น ฝนตกลงมาห่าใหญ่, บางทีก็ใช้ว่า ห่าฝน เช่น ฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิดถล่มข้าศึกเป็นห่าฝน.
ห่ากินก. ตายเพราะโรคระบาดอย่างร้ายแรง เช่น โรคลงราก (อหิวาตกโรค) กาฬโรค.
ห่าว. ไกล เช่น ห่างหูห่างตา บ้านอยู่ห่างถนนมาก, บางทีใช้เข้าคู่กันเป็น ห่างไกล
ห่าจากกันไปไม่ได้ติดต่อกัน เช่น เราห่างกันไปนาน
ห่าไม่ถี่ (ใช้แก่เวลา) เช่น มีลูกห่าง.
ห่าง ๆก. ค่อนข้างไกลกัน เช่น บ้านในหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ห่าง ๆ กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equicentreห่างศูนย์กลางเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
remoteห่างไกล, ช่วงห่างไกล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geeseห่า[TU Subject Heading]
Disห่างออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your mama and papa can't be far.แม่และพ่อของคุณไม่สามารถ จะห่างไกล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd away to his сastle we'll goและอยู่ห่างไปที่ปราสาทของ เขาเราจะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd away to his сastle we'll goและอยู่ห่างไปที่ปราสาทของ เขาเราจะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd away to his сastle you'll goและอยู่ห่างไปที่ปราสาทของ เขาที่คุณจะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
75 miles away was her target: the cathedral of Notre-Dame.เป้าหมายคือโบสถ์ ใน นอส-แดม ห่างไป 75 ไมล์ The Great Dictator (1940)
Sometimes I get so carried away I don't know what I'm doing.บางครั้ง ฉันเดินห่างจากความจริง ฉันไม่รู้ ว่าฉันทำอะไร The Great Dictator (1940)
Aroma? That's 400 miles away.อโรมาหรอ ห่างออกไป 400 ไมล์ The Great Dictator (1940)
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
There was a man there, a queer sort of person. Jasper kept barking at him.มีผู้ชายอยู่ที่นั่นท่าทางแปลกๆ เเจสเปอร์เอาแต่เห่าใส่เขา Rebecca (1940)
Her shadow has been between us all the time, keeping us from one another.เงาของหล่อนเข้ามาคั่นกลางระหว่างเราตลอด คอยกั้นเราให้ห่างจากกัน Rebecca (1940)
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์ Night and Fog (1956)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease   FR: peste [f] ; choléra [m]
ห่า[n.] (hā) EN: shower of rain ; amount of rain   
ห่า[interj.] (hā) EN: Damn you ! ; what the hell ! ; what the heck !   
ห้า[num.] (hā) EN: five ; 5   FR: cinq ; 5
ห่า[n.] (hāng) EN: shooting stand   
ห่า[adj.] (hāng) EN: distant ; remote   FR: distant ; éloigné ; espacé
ห่า[adv.] (hāng) EN: far ; far off ; far away ; away from ; off ; from   
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
ห้าง[n.] (hāng) EN: hut ; cabin ; shed ; shack   
ห้าง[n.] (hāng) EN: shooting stand ; scaffold   

English-Thai: Longdo Dictionary
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afar[ADV] ห่างไกล, See also: ไกลจาก, แต่ไกล, Syn. remote, far away
aloof[ADV] ห่างไกล
be out of earshot of[IDM] ไกลจากเสียงของ, See also: ห่างจากเสียงของ, Syn. come within
cob[N] หงส์ตัวผู้, See also: ห่านตัวผู้, Syn. male swan
drift apart[PHRV] แยกกัน, See also: ห่างกันออกไป
far and away[IDM] ห่างไกลมาก
distant[ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลับตา, Syn. far, apart, out of sight, Ant. near, close
far[ADV] ไกล, See also: ห่าง, ห่างไกล
far[ADJ] (ระยะทาง) ไกล, See also: ห่างไกล, กว้างไกล, Syn. distant, faraway, remote
faraway[ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลิบ, ไกล, ห่าง, Syn. distant, remote

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
afar(อะฟารฺ') adv. จาก, ไกลจาก, ห่างกันไกล, ไกลมาก, แต่ไกล, Syn. far away
aff(แอฟ) prep., adv. ห่างไป, ออกไป
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool)

English-Thai: Nontri Dictionary
afar(adv) ไกล,ห่างไกล,แต่ไกล
aloof(adv) ปลีกตัว,ออกห่าง,ห่างออกไป
apart(adv) ต่างหาก,ห่างออกไป
asp(n) งูพิษ,งูเห่า
away(adv) ไม่อยู่,ไป,ออกห่าง,พ้นไป,หมดไป
bark(n) เสียงเห่า,เปลือกไม้,เรือสำเภา
bark(vi) เห่า,ร้อง
bay(n) เสียงเห่า,เสียงหอน,อ่าว
bay(vi) เห่า,หอน
beside(pre) ข้าง,เทียบกับ,เคียงกับ,ใกล้,ชิด,ติดกับ,ห่างจาก

German-Thai: Longdo Dictionary
weitไกล, ห่างไป
Abstand nehmen von(phrase) ถอยห่างจาก, See also: fernhalten, verabschieden
trennen(vt) |trennte, hat getrennt| แยก, ออกห่า
Gans(n) |die, pl. Gänse| ห่า
Schätzung(n) |die, pl. Schätzungen| การประเมินค่าระยะห่างหรือเวลา, การประมาณ เช่น Nach der Schätzung von Fachleuten reicht das Benzin nur noch dreizig Jahren für die ganze Welt.
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ , See also: Related: rufen
einnehmen(vi vt) |nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen, etw.(A)| ทาน(ยา), นำเข้าสู่ร่างกาย เช่น Hinweise: Nicht einnehmen oder trinken, von Kindern fernhalten. ข้อแนะนำ ไม่ควรกินหรือดื่ม ควรให้อยู่ห่างจากมือเด็ก

French-Thai: Longdo Dictionary
oie(n) |m| ห่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top