Search result for

หูด

(46 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หูด-, *หูด*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - อังกฤษ (EN)
บักหูด (n ) Kaffir lime

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หูด[N] wart, Example: ผู้ชายคนนั้นเป็นหูดที่หลังใบหู, Count unit: เม็ด, Thai definition: โรคผิวหนังชนิดหนึ่งขึ้นเป็นไตแข็ง
หูดับตับไหม้[ADV] extremely loud, See also: deafeningly loud, Example: เสียงปืนกลดังหูดับตับไหม้ ทำให้หูอื้อไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย, Thai definition: ลักษณะที่ดังมากจนกลบเสียงอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หูดน. โรคผิวหนังชนิดหนึ่งขึ้นเป็นไตแข็ง.
หูดดู ชันโรง.
หูดับว. อาการของหูที่อื้อไปพักหนึ่งเนื่องจากได้ยินเสียงดังมาก.
หูดับตับไหม้ว. ลักษณะเสียงที่ดังมากจนกลบเสียงอื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verruca; wartหูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wart; verrucaหูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
condyloma acuminatum; wart, venerealหูดกามโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venereal wart; condyloma acuminatumหูดกามโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wart, venereal; condyloma acuminatumหูดกามโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wartsหูด [TU Subject Heading]
Auris Dextroหูด้านขวา [การแพทย์]
Auris Laevaหูด้านซ้าย [การแพทย์]
Condylomaหูดหงอนไก่ [การแพทย์]
Condylomata Acuminataหูดหงอนไก่,โรคหูดหงอนไก่ [การแพทย์]
Ear, Leftหูด้านซ้าย [การแพทย์]
Ear, Rightหูด้านขวา [การแพทย์]
Genital Wartsหูดที่อวัยวะสืบพันธุ์, [การแพทย์]
Molluscum Contagiosumหูดข้าวสุก, โรคหูดข้าวสุก, มอลลัสคุมคอนทาจิโอซุม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three hours ago, he had superhero hearing.สามชั่วโมงก่อนเขาหูดี เหมือนซุปเปอร์ฮีโร่ Last Resort (2008)
You need a specialist to remove those kind of warts.คุณต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะเอาหูดพวกนั้นออก Dying Changes Everything (2008)
It does have a catchy hook. Come about! Bring her in low!ท่อนฮุคติดหูดีนะ เอาล่ะ ลดเพดานบินลง! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Right, Dale. Good job. Listen, I can't go in the morning... because my bubbe...เขาชื่อเดลน่ะ หูดีจริงแฮะ ฉันเข้าไปหาตอนเช้าไม่ได้ Pineapple Express (2008)
'Cause I fell in love with him, warts and all.เพราะ ฉันหลงรักกับเขา หูดและทุกอย่างของเขา Chapter Five 'Exposed' (2009)
Um, empty carton of eggs, coffee grinds, shampoo bottle... wart removal cream?อืมม กล่องใส่ไข่เปล่า เศษผงกาแฟ ขวดแชมพู ครีมกำจัดหูด Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Do not forget to wash behind the ears.อย่าลืมล้างหูด้วยหล่ะ Push (2009)
And what of the warts?และเรื่องหูดล่ะ? Sherlock Holmes (2009)
- She is covered in warts...-มีหูดขึ้นเต็มตัวเลย... Sherlock Holmes (2009)
Let's get a little white noise.หาเสียงสีขาวล้างหูดีกว่า Sex and the City 2 (2010)
Termagant?หูด? หอน? Easy A (2010)
To the clusters of warts between their knuckles.หูดที่ขึ้นระหว่างนิ้วของพวกเขา Hell-O (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูด[n.] (hūt) EN: wart   FR: verrue [f]
หูดับตับไหม้[X] (hūdaptapmai) EN: extremely loud   
หูด[adj.] (hū dī) EN: quick of hearing   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verruca[N] หูด, See also: ตาปลา, Syn. wart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elctrologistn. ผู้เชี่ยวชาญขจัดไฝหรือหูดด้วยกระบวนการ electrolysis
electrolysis(อีเลคทรอล'ลิซิส) n. การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน electrolytes และมีการเคลื่อนที่ของไอออน (ions) ไปยังขั้วไฟฟ้า,การทำลายเนื้องอก รากผม ไฝ หูด ด้วยกระแสไฟฟ้า
vagus nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 10 ประกอบรวมด้วยเส้นประสาทหลายเส้นไปรวมสู่อวัยวะต่าง ๆ เช่น หูด้านนอก ฟาริงค์ ลาริงค์ trachear ปอด esophagus กระเพาะ ลำไส้เล็ก ถุงน้ำดี ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัติโนมัติ
venereal wartหูดหงอนไก่
wart(วอร์ท) n. หูด (เกิดจากเชื้อไวรัส) ,ปุ่มต้นไม้, See also: warted adj.
warty(วอ'ที) adj. มีหูด,เป็นหูด,คล้ายหูด

English-Thai: Nontri Dictionary
papilla(n) ตุ่ม,หูด,สิว,ปลายลิ้น
tubercle(n) ตุ่มหูด
wart(n) หูด,ไฝ,ตาไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top