Search result for

หุ่นยนต์

(33 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุ่นยนต์-, *หุ่นยนต์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ่นยนต์[N] robot, See also: automaton, Syn. หุ่นสมองกล, Example: นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับรางวัลการประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับประเทศ, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องกลไกบังคับให้เดินหรือทำงานได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
robotหุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
robotหุ่นยนต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Robotsหุ่นยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mobile robotหุ่นยนต์เคลื่อนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Space roboticหุ่นยนต์สำรวจอวกาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
robotหุ่นยนต์
อุปกรณ์อัตโนเอาไว้ หุ่นยนต์ที่มัติสำหรับทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่เขียนโปรแกรมการสั่งงานเอาไว้ หุ่นยนต์ที่ใช้กันมากในเวลานี้เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robot) มีลักษณะเป็นแขนกล ทำหน้าที่หยิบสิ้นส่วนต่างๆ ในโรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องจักรอัตโนมัติหรือเพื่อทำงานอื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Androidsหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ [TU Subject Heading]
Mobile robotsหุ่นยนต์เคลื่อนที่ [TU Subject Heading]
Robotsหุ่นยนต์ [TU Subject Heading]
Robots, Industrialหุ่นยนต์อุตสาหกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's better than Lex walking around with a remote control to a Clark-bot.มันจะดีกว่า ถ้าเล็กซ์เดินไปมา โดยมีรีโมทบังคับหุ่นยนต์คล๊าก Odyssey (2008)
Well, R2 units are a dime a dozen.โธ่เอ๊ย หุ่นยนต์รุ่นอาร์ทูมีเป็นโหล Downfall of a Droid (2008)
It's the robot vacuum.ก็แค่ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นน่ะ Scandal Makers (2008)
And who foiled his plan to infiltrate the Olympics with gymnastic cyborgs?แล้วใครที่ยับยั้งแผนการชั่วร้ายของการทำลายโอลิมปิคด้วยหุ่นยนต์? ใคร ? Bolt (2008)
- Well, Mr. Daniels, it's the robots!- ก็ คุณ เดเนียลส์ หุ่นยนต์ ไงล่ะ ! Pilot (2008)
- Robots...- หุ่นยนต์... Pilot (2008)
A shooter with some kind of robot leg.มือปืน ที่มีขาแบบหุ่นยนต์ Pilot (2008)
A shooter with some kind of robot leg...มือปืน ที่มีขาแบบหุ่นยนต์... Pilot (2008)
So you are a robot?งั้นเธอก็เป็นหุ่นยนต์น่ะสิ? Cyborg Girl (2008)
Don't call me a robot.อย่าเรียกฉันว่าหุ่นยนต์เชียวนะ Cyborg Girl (2008)
Dance like this. Do you know the Robot?เต้นแบบนี้น่ะ เค้าเรียกว่าท่าหุ่นยนต์ล่ะ? Cyborg Girl (2008)
I found a robot that looks like you.ฉันเจอหุ่นยนต์ที่เหมือนกันเธอเปี๊ยบเลย Cyborg Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นยนต์[n.] (hunyon) EN: robot ; automaton ; cyborg   FR: robot [m] ; automate [m] ; androïde [m]
หุ่นยนต์จิ๋ว[n. exp.] (hunyon jiu) EN: tiny robot   

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
doraemon(n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/106596152926649.wav>
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
robot[N] หุ่นยนต์, Syn. automaton

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
robot(โร'เบิท,-บอท,รอท'เบิท) n. หุ่นยนต์,คนที่ทำงานเหมือนเครื่องจักร, See also: robotism n. robotistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ,มนุษย์กล,หุ่นยนต์
robot(n) มนุษย์กล,มนุษย์หุ่นยนต์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Android {m}; Androide {m} (n) หุ่นยนต์เสมือนคน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top