Search result for

หุนหัน

(44 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุนหัน-, *หุนหัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุนหัน[V] be hasty, See also: be impetuous, be quick-tempered, be rash, Syn. บุ่มบ่าม, Example: ฟังคำพูดยังไม่ทันจบเขาก็หุนหันออกไปจากห้อง, Thai definition: ไม่ยั้งใจ, ไม่รั้งรอ
หุนหันพลันแล่น[V] be rash, See also: be hasty, be impetuous, Example: เวลาทำให้ได้คิดว่าเพราะเขาหุนหันพลันแล่นจึงทำลายทุกอย่าง, Thai definition: ด่วนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปด้วยความโกรธ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หุนหันก. ทำโดยรวดเร็วไม่ยั้งคิดเพราะโกรธหรือผิดหวังเป็นต้น เช่น พอเจอหน้ากันยังไม่ทันฟังความก็หุนหันออกไป.
หุนหันพลันแล่นก. ด่วนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปโดยไม่ยั้งคิดด้วยความโกรธ ความโลภ เป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must make sure he doesn't do anything rash.เจ้าต้องดูให้แน่ใจ ว่าเขาจะไม่หุนหันทำสิ่งใด The Labyrinth of Gedref (2008)
He must be aware of what could happen if he riles up the chieftains, so why did he do something so imprudent?ท่านต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าพระองค์ถูกกวนโทสะจากหัวหน้าเผ่า ทำไมเขาทำอะไรหุนหันพลันแล่นอย่างนั้น? The Kingdom of the Winds (2008)
I do believe "courageous," "courteous," or "chivalrous"นอบน้อมหรือหุนหัน, มันเหมาะกับการ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Haven't I warned you not to act rashly?ฉันไม่ได้เตือนเธอหรือว่า อย่าหุนหันพลันแล่น? Episode #1.5 (2008)
Was it just me, or was that a little abrupt?นี่ฉันคิดไปเองหรือว่าเธอหุนหัน Mama Spent Money When She Had None (2009)
But sometimes you get carried away.แต่บางครั้งคนเราก็หุนหันพลันแล่นไปบ้าง Storm Over Ryloth (2009)
Orson, you are reading way too much into one impulsive act.ออสัน คุณคิดมากไปเมื่อเห็นแค่การกระทำหุนหันพลันแล่นนิดเดียว Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
I was getting angry. I was so snippy.ฉันรู้สึกโกรธ และรู้สึก หุนหันพลันแล่น White to Play (2009)
It was stupid and impulsive and bad.ฉันมันงี่เง่า และหุนหันพลันแล่น และเลวร้าย Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
She's a very volatile and impulsive personality.บุคลิกเธอ ไม่แน่นอน และหุนหันพลันแล่น Haunted (2009)
Sire, please, I just advise you not to do anything rash.ฝ่าบาท ได้โปรด ข้าเพียงแค่แนะนำฝ่าบาท เพื่อไม่ให้ฝ่าบาทหุนหันพลันแล่น Beauty and the Beast (2009)
And I advise you to hold your tongue, physician, or I will indeed do something rash.และข้าก็อยากแนะนำให้เจ้าระวังลิ้นของเจ้าไว้ ท่านหมอ ก็อย่าให้หุนหันพลันแล่นไป Beauty and the Beast (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered   FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlanlaen) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous   FR: agir sans réfléchir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gruff[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: หยาบ, Syn. brusque, offhand, Ant. polite
impetuous[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: มุทะล, ใจเร็ว, เลือดร้อน, Syn. hasty, rash
impulsive[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ตัดสินใจเร็ว
precipitate[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ทำอย่างรีบเร่งไม่ได้คิดก่อน
rash[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ใจร้อน, ไม่รอบคอบ, ไม่ยั้งคิด, Syn. hasty, impulsive, Ant. careful
temerarious[ADJ] บุ่มบ่าม, See also: หุนหันพลันแล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
brusque(บรัสคฺ) adj. หยาบ,ห้วน,หุนหัน,รับ,ตึงตัง, See also: brusqueness n. ดูbrusque
buckishadj. ชอบแต่งตัว,หุนหันพลันแล่น,เหมือนหนุ่มเจ้าสำราญ
headfirstadv. เอาหัวลงก่อน,เอาหัวนำ,เร่งรีบหุนหันพลันแล่น
hotheadn. คนที่โมโหง่าย,คนใจร้อน,คนหุนหันพลันแล่น
hotspurn. คนที่หุนหันพลันแล่น,คนใจร้อน
impatient(อิมเพ'เชินทฺ) adj. ไม่อดทน,ขาดความอดทน,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,กระ-สับกระส่าย., See also: impatiently adv., Syn. restless
impetuosity(อิมเพช' ชุออส' ซิที) n. ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม, ความรุนแรง, ความใจร้อน, การกระทำที่ใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น, การกระทำที่มีแรงกระตุ้นมาก
impetuous(อิมเพช' ชุเอิส) adj. หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก., See also: impetuously adv. impetuousness n., Syn. hasty, rash, violent
impulsive(อิมพัล' ซิฟว) adj. ด้วยอารมณ์กระตุ้น, หุนหันพลันแล่น, ใจเร็ว., See also: impulsiveness n., Syn. inciting, rash, hasty)

English-Thai: Nontri Dictionary
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
brusque(adj) ผลุนผลัน,รีบ,หุนหัน
hotheaded(adj) อารมณ์ร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห
impatient(adj) ไม่อดทน,กระวนกระวาย,ใจร้อน,หุนหัน
impetuosity(n) ความหุนหัน,ความเร็ว,ความใจร้อน
impetuous(adj) หุนหัน,ไม่ไตร่ตรอง,แรง,ใจร้อน,บุ่มบ่าม
impulsive(adj) ถูกดัน,ถูกกระตุ้น,ถูกยุยง,หุนหันพลันแล่น
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น
rash(adj) ไม่รอบคอบ,ผลีผลาม,หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top