Search result for

หุง

(41 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุง-, *หุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุง[V] cook, See also: prepare, boil, Syn. หุงหา, Example: สิ่งที่ท่านพึงกระทำเวลาหุงข้าวคือ อย่าซาวข้าวหลายครั้ง และจงหุงโดยวิธีไม่เช็ดน้ำ หรือเช็ดน้ำก็เอาไว้บริโภค, Thai definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยวเป็นต้น
หุง[V] cook, See also: melt, Example: เขาเอาแก้วมาหุงเป็นพลอยเทียม, Thai definition: ใช้ความร้อนสูงทำให้สีของผิวสิ่งของบางชนิดเปลี่ยนไป
หุงต้ม[V] cook, Syn. หุง, หุงหาอาหาร, Example: ในสมัยดึกดำบรรพ์มนุษย์ได้ใช้ไม้จากป่ามาเพื่อทำเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มอาหารและให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว, Thai definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยว เป็นต้น
หุงข้าว[V] cook rice, Example: น้าสุดาก้มหน้าก้มตาหุงข้าว ผัดกับข้าวอย่างรีบเร่ง, Thai definition: ทำข้าวให้สุกด้วยวิธีต้มแล้วทำให้น้ำแห้ง
หุงหาอาหาร[V] cook, See also: prepare food/meal, Syn. หุงต้ม, ปรุงอาหาร, ทำครัว, Example: นานๆ ครั้งผมจะกลับบ้านแม่จะกุลีกุจอหุงหาอาหารเตรียมไว้ให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หุงก. ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยวเป็นต้น เช่น หุงข้าว หุงยา, ใช้ความร้อนสูงทำให้สีของผิวสิ่งของบางชนิดเปลี่ยนไป เช่น หุงพลอย.
หุงข้าวก. เอาข้าวสารและน้ำใส่หม้อตั้งบนเตาไฟให้ร้อนจนเดือดแล้วปลงลงเช็ดน้ำ จากนั้นยกขึ้นดงบนเตาไฟจนสุก เรียกว่า หุงเช็ดน้ำ ถ้าเคี่ยวจนน้ำแห้งไปเองโดยไม่ต้องเช็ดน้ำ เรียกว่า หุงไม่ต้องเช็ดน้ำ, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น หุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้า.
หุงข้าวประชดหมาก. ทำประชดหรือแดกดัน ซึ่งรังแต่จะเสียประโยชน์, มักพูดเข้าคู่กับ ปิ้งปลาประชดแมว ว่า หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว.
หุงขี้ผึ้งก. เอาขี้ผึ้งแท้ผสมกับหัวกะทิหรือน้ำมันมะพร้าวเป็นต้นแล้วเคี่ยวกับใบเตยหรือดอกไม้บางชนิด เช่น ดอกมะลิ ดอกกระดังงา สำหรับใช้สีปากเพื่อกันน้ำหมากเลอะริมฝีปากหรือเพื่อป้องกันริมฝีปากแตก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, yes. A big range.โอ้ ใช่เลยละ ไอ้เยอะๆใหญ่ๆ (range-เตาหุงต้ม,เทือกเขา ) The House Bunny (2008)
At ten men per cooking stoveทหาร 10 คนใช้เตาหุงข้าว 1 เตา Three Kingdoms (2008)
She knows how much water to put when cooking rice, and also how to prepare soup.เธอรู้ว่าตอนหุงข้าวต้องใส่น้ำเท่าไหร่, แล้วยังรู้วิธีเตรียมซุปครับ. Shining Inheritance (2009)
Either you cook my rice, or I cook you!ไปหุงข้าวให้สุขเดี๋ยวนี้หรือ เจ้าจะสุขซะเอง Kung Fu Panda 2 (2011)
How am I supposed to help her cook rice without getting caught?ให้ข้าออกไปช่วยหุงข้าว โดยไม่โดนจับเนี่ยนะ Kung Fu Panda 2 (2011)
I hope this turns out better than your plan to cook rice in your stomach by eating it raw and then drinking boiling water.ข้าหวังไว้ว่า แผนของเจ้าคงไม่ใช่การหุงข้าวในท้อง โดยกินข้าวดิบ แล้วก็กินน้ำร้อนตามหรอกนะ Kung Fu Panda 2 (2011)
Start the rice in 10 minutes, okay?หุงข้าวให้ทีสี 10 นาทีนะ From Up on Poppy Hill (2011)
I was going to make you breakfast. I made rice.พี่กำลังทำข้าวเช้าให้เธอ พี่หุงข้าวไว้แล้ว A Thousand Days' Promise (2011)
You need to sleep by eleven, in order to get proper sleep befitting for your health.เดี๋ยวนี้ เด็กๆ ไม่รุ้จัก วิธีหุงข้าวแล้ว เพื่อนหนู พวกเขารู้จักแต่ ต้มบะหมี่ New Tales of the Gisaeng (2011)
Do you still golf?เธอรู้วิธีหุงข้าว 92 00: New Tales of the Gisaeng (2011)
This time , hold the rice cooker.เปลี่ยนเป็นหม้อหุงข้าวละกัน Episode #1.7 (2011)
He didn't bring us all the way out here to give us a rice maker.เขาคงไม่ลากเรามาถึงที่นี่ เพื่อให้หม้อหุงข้าวหรอก Ruh-Roh (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุง[v.] (hung) EN: cook ; boil ; prepare food   FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)
หุงข้าว[v. exp.] (hung khāo) EN: cook rice ; boil rice ; prepare meals   FR: cuire le riz ; préparer le repas
หุงต้ม[v.] (hungtom) EN: cook   FR: cuisiner
หุงอาหาร[v. exp.] (hung āhān) EN: cook ; prepare food   FR: cuisiner ; préparer un repas

English-Thai: Longdo Dictionary
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม
rice cooker(n ) หม้อหุงข้าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charcoal[VI] หุงต้มอาหาร, See also: ย่างอาหารด้วยเตาถ่าน, หุงต้มด้วยถ่าน, ทำอาหารด้วยการใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง
cook[VI] ทำอาหาร, See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร
cook[VT] ทำอาหาร, See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร, Syn. prepare, make, fix

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boiler(บอล'เลอะ) n. หม้อน้ำ,กาน้ำ,ภาชนะหุงต้ม,เตาหม้อ
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง
cook-out(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
cookout(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
crock(ครอค) n. หม้อ,กระปุก,หม้อเหล็ก,หม้อหุงข้าวที่เป็นเหล็ก, Syn. earthen pot,jar
griddle(กรีด'เดิล) n. กะทะก้นแบนมีที่ถือสำหรับปิ้งขนมหรืออาหาร,ผิวหน้าร้อน และแบนของภาชนะสำหรับหุง ต้ม ปิ้งหรือทอดอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
cookery(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,วิธีการปรุงอาหาร
cooking(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,การประกอบอาหาร
crucible(n) ภาชนะหุงต้ม,เครื่องลองใจ,เบ้าหลอมโลหะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
炊く[たく, taku] Thai: หุง(ข้าว) English: to boil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top