Search result for

หินปูน

(54 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หินปูน-, *หินปูน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หินปูน[N] limestone, See also: tartar, lime, Example: จากการสำรวจพบว่าบนเขาหินปูนแห่งนี้มีพืชสมุนไพรมากมาย, Thai definition: หินที่มีเนื้อสารเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเกือบทั้งสิ้น สารประกอบหินดังกล่าวเกิดจากการตกตะกอนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีก็มี และที่เกิดจากการตกจมรวมตัวเป็นพืดใหญ่ของสัตว์ประเภทมีเปลือกหุ้มตัว เป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตก็มี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หินปูนน. หินที่มีเนื้อสารเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเกือบทั้งสิ้น สารประกอบหินดังกล่าวเกิดจากการตกตะกอนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีก็มี และที่เกิดจากการตกจมรวมตัวเป็นพืดใหญ่ของสัตว์ประเภทมีเปลือกหุ้มตัวเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตก็มี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limestoneหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
buildupหินปูนก่อตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freshwater limestoneหินปูนน้ำจืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bahamiteหินปูนบาฮาไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
algal limestoneหินปูนสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Indiana limestoneหินปูนอินเดียนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chemical limestoneหินปูนเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareniteหินปูนเนื้อทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcisiltiteหินปูนเนื้อทรายแป้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calciruditeหินปูนเนื้อหยาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Linestoneหินปูน [TU Subject Heading]
Lime stone หินปูน
หินเนื้อแน่นละเอียดทึบ มีสีต่างๆ กัน ประกอบด้วยแร่แคลไซท์ [สิ่งแวดล้อม]
Calcificationหินปูนเกาะ,การแข็งตัวของกระดูก,หินปูนจับ,การมีหินปูน,หินปูนมาจับ,การเกาะของแคลเซียม,การพอกตัวของแคลเซี่ยม,การจับเกาะของแคลเซียมที่กระดูก,มีแคลเซี่ยมมาหุ้ม,การเกิดหินปูนจับ,หินปูนเกาะจับ,การมีแคลเซี่ยม,การเติมแคลเซียม,มีหินปูนจับ [การแพทย์]
Calcification, Dystrophicหินปูนจับ [การแพทย์]
Calcification, Intracranial, Pathologicหินปูนภายในช่องกะโหลกศีรษะในโรคต่างๆ [การแพทย์]
Calcification, Intracranial, Physiologicหินปูนภายในช่องกะโหลกศีรษะในภาวะปกติ [การแพทย์]
Calcification, Medialหินปูนเกาะจับในผนังชั้นกลาง [การแพทย์]
Calculi, Supragingivalหินปูนเหนือเหงือก [การแพทย์]
Dental Calculusหินปูนฟัน,หินน้ำลาย,จับเป็นแผ่นติดแน่นกับฟัน [การแพทย์]
limestoneหินปูน, หินตะกอนชนิดหนึ่งเกิดจากการสะสมตัวของโคลน ตะกอนพวกแคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต  ซึ่งทับถมกันอยู่เป็นเวลานาน ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
High-concentration granular limestone.หินปูนโครงสร้างทรงกลมที่มีความเข้มข้นสูง Air: Part 3 (2009)
Because there's lime on this planet.เพราะว่ามีหินปูนบนดาวดวงนี้ Air: Part 3 (2009)
They don't think we're going to find the lime here.พวกเขาไม่คิดว่าเราจะหาหินปูนพบที่นี่ Air: Part 3 (2009)
Still looking for limestone.ยังคงออกหาหินปูนอยู่ Air: Part 3 (2009)
Coral skeletons accrete tiny crystals of calcium carbonate at night.โครงสร้างของปะการังเกาะผลึกแก้วเล็กๆ ของหินปูนตอนกลางคืน The Predator in the Pool (2010)
Looks like an enterolith.ดูเหมือนก้อนหินปูน The Predator in the Pool (2010)
Now if there's any plaque you missed, the dye will stick to it and turn your teeth blue.ถ้ามีคราบหินปูน ฟันพวกเธอ จะเป็นสีฟ้า Britney/Brittany (2010)
Plaque, cavities, fake-looking veneers.ทั้งหินปูน ฟันผุ ฟันปลอม Can You Hear Me Now? (2010)
Oh, look! You're due for a cleaning.โอ้ ดูสิ ถึงเวลาขูดหินปูนแล้ว Pleasant Little Kingdom (2010)
In just a few seconds they turn into limestone and are completely petrified.ภายในไม่กี่วินาทีร่างกายของมันจะแปรสภาพเป็นหินปูน และสุดท้ายก็จะแข็งเป็นหิน Trollhunter (2010)
We've unearthed nearly a dozen limestone amphora, eerily similar to those that housed the Dead Sea Scrolls.เราขุดเจอโถหินปูน 12 ชิ้น น่ากลัวพอๆกับที่หลบซ่อนอยู่ในรายการของเดทซี Face Off (2011)
You might contaminate the surface of the limestone.ท่านอาจทำให้พื้นผิวหินปูนปนเปื้อน You Bury Other Things Too (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินปูน[n.] (hinpūn) EN: limestone ; tartar ; lime   FR: calcaire [m] ; pierre calcaire [f] ; roche calcaire [f] ; pierre à chaux [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alabaster[N] หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็นยิปซัมลื่นและขาวสะอาด
limestone[N] หินปูน, Syn. motar, cement
tartar[N] หินปูนที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน, See also: หินปูนที่เกาะอยู่ตามไรฟัน
tufa[N] หินปูน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
calcareousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcariousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcification(แคลซิฟิเค'เชิน) n. การเปลี่ยนเป็นหินปูนหรือแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,การกลายเป็นกระดูก
calculus(แคล'คิวลัส) n. แคลคิวลัส (การคำนวณระบบหนึ่ง) ,นิ่ว,ก้อนหินปูน -pl. calculi,calculuses
coral ragn. หินปูนปะการัง
limelight(ไลมฺ'ไลทฺ) n. ไฟแก๊สสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน,แสงไฟหินปูน,จุดที่ประชาชนสนใจ,สายตาของประชาชน., See also: limelighter n.
limestone(ไลมฺ'สโทน) n. หินปูน
plaque(เพลค,พลาค) n. แผ่นจารึกตัวหนังสือหรือภาพ,สารสะสมบนผิวหน้าซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่แบคทีเรียเจริญได้หรือเกิดหินปูนขึ้น
scale 1(สเคล) n. ตาชั่ง,เครื่องชั่ง,ตาชู,จานตาชั่ง,น้ำหนัก,สะเก็ด,เกล็ดปลา,เกล็ด,กาบ,คราบ,เปลือก,หินปูนที่เกาะฟัน, (ตา) ต้อ,สนิมน้ำ,คราบน้ำ vt. เอาสะเก็ดหรือเกล็ดออก,เอาเกล็ดออก,เอาคราบออก,เอาเปลือกออก vi. ตกสะเก็ด (สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,คราบ) ร่วงหล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
lime(n) มะนาว,ปูนขาว,หินปูน
limestone(n) หินปูน
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน
tartar(n) การเคลือบฟัน,หินปูนตามขอบฟัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top