Search result for

หาทาง

(24 entries)
(0.2372 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาทาง-, *หาทาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาทาง[V] seek, See also: search for, look for, Syn. ค้น, แสวงหา, เสาะหา, Example: นักคอมพิวเตอร์ต้องนั่งกุมขมับ เพื่อหาทางป้องกันไวรัสเหล่านี้ให้ได้, Thai definition: หาวิธีการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But if you think I just asked you out of kindness or charity, you can leave the car now and find your own way home.เเต่ถ้าคุณคิดว่าผมชวนคุณมา เพราะอยากจะเอาบุญล่ะก็ คุณลงจากรถเเละหาทางกลับบ้านเองเเล้วกัน Rebecca (1940)
Don't bother about him, I tell you, he can't come to any harm. He'll find his own way back!ไม่ต้องห่วงมันหรอก เดี๋ยวมันก็หาทางกลับมาได้เอง Rebecca (1940)
# "Love will find a way"?ความรักจะหาทางHelp! (1965)
I'll find a way to stop it.ฉันจะหาทางปิดมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
We could get lost and never find water and never make it back to the plane.เราอาจหลงทางและก็หาน้ำไม่เจอ แล้วก็หาทางกลับมาที่เครื่องบินไม่ได้ The Little Prince (1974)
We just got to figure out a way to get him up there.เราต้องหาทางล่อให้มันขึ้นไปบนนั้นให้ได้ Phantasm (1979)
You sure that's all of 'em ?วินโดวส์อยู่ในห้องฟังเพลงเขายังคงพยายามหาทางออกไป ส่วนคนอื่น ๆ อยู่ในห้องอัดเสียงครับ The Thing (1982)
Mr. Boddy followed us out of the study and into the hall looking for an escape.คุณบ๊อดดี้ตามเราจากห้องหนังสือ และเข้าไปในห้องโถงมองหาทางหนี Clue (1985)
People got different ideas concerning what they want out of life.คนเรา หาทางออกให้ชีวิตไม่เหมือนกัน Day of the Dead (1985)
Make sure my thinkworks are extra tight, and I will formulate a plan.อย่าลืมการใช้ความคิดของผมให้ดี ผมจะหาทางจัดการเอง Return to Oz (1985)
I'm sorry.ปัญหาทางเทคนิค ขออภัย Spies Like Us (1985)
You have 13 hours in which to solve the labyrinth... before your baby brother... becomes one of us... forever.เจ้ามีเวลาแค่13ชั่วโมง ในการหาทางออกจากเขาวงกต ก่อนที่น้องชายเล็กๆของเธอ จะกลายเป็นหนึ่งในพวกของเรา Labyrinth (1986)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrive[VI] แก้ปัญหาได้, See also: หาทางออกได้
attempt[VT] พยายาม, See also: หาทาง, ขวนขวาย, Syn. try, endeavor
bridge over[PHRV] หาทางจัดการกับ, See also: หาทางช่วย(บางคน), Syn. tide over
strike a happy medium[IDM] พบกันครึ่งทาง, See also: หาทางประนีประนอม
skirt around[PHRV] หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ), See also: จัดการทางอ้อม, Syn. skirt round
skirt round[PHRV] หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ), See also: จัดการทางอ้อม, Syn. skirt around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop
pathfinder(พาธ'ไฟเดอะ) n. ผู้หาทาง,ผู้บุกเบิก,ผู้สืบเสาะ,ผู้แสวงหา., See also: pathfinding n.
quizmaster(ควิซ'มาสเทอะ) n. ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุโทรทัศน์
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top