Search result for

หาด

(64 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาด-, *หาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาด[N] beach, See also: seashore, seaside, shore, Syn. หาดทราย, ชายหาด, Example: นกพันธุ์นี้คงจะเจาะโพรงทำรังตามหาดหรือเกาะแก่งกลางน้ำ, Thai definition: เนินที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ ส่วนมากเป็นเนินทราย
หาดทราย[N] beach, See also: seashore, seaside, shore, Syn. ชายหาด, หาด, Example: หัวหินนั้นเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุด มีหาดทรายที่ขาวสะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อน, Thai definition: เนินที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ ส่วนมากเป็นเนินทราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หาดน. เนินที่ลาดลงไปในนํ้าหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางนํ้า ส่วนมากเป็นเนินทราย, ที่เป็นเนินกรวดหรือเนินหิน เรียกว่า หาดกรวด หาดหิน ก็มี.
หาดก, หาตกะ(-ดก, -ตะกะ) น. ทองคำ.
ดอนหาดที่มีลักษณะราบซึ่งจะปรากฏให้เห็นเมื่อน้ำลด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beachหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abrasion platformหาดคลื่นเซาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescent beachหาดรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrier beachหาดสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beachesหาด [TU Subject Heading]
Beach หาด
พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Beach or Shore หาด
พื้นที่ระหว่างขอบฝั่งกับแนวน้ำลงเต็มที่มี ลักษณะเป็นแถบยาวไปตาม ริมตลิ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่น และกระแสน้ำในทะเล หรือทะเลสาบ หรือแม่น้ำ พื้นที่นี้โดยทั่วๆ ไป มักจะเรียกฝั่งทะเลหรือ ชายทะเล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Fore Shore และ Back Shore [สิ่งแวดล้อม]
Mud Flat หาดโคลน
มักพบอยู่ตามบริเวณใกล้ปากแม่น้ำสายใหญ่ๆ ที่มีโคลนตะกอนจากแม่น้ำ พัดพามาเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเป็นลานปริ่มน้ำ เวลาน้ำขึ้นน้ำจะท่วม มิดลานนั้น และเวลาน้ำลงลานจะโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมา เช่น บริเวณดอน หอยหลอดปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ถ้าหากหาดโคลนนั้น มีขนาดใหญ่และมีตะกอนสะสมมากจนโผล่พ้นระดับน้ำขึ้นมา เรียกว่า ที่ลุ่มราบชายเลน ซึ่งมักจะมีพืชบางชนิด เช่น ต้นแสม และต้นโกงกางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น จึงมักเรียกว่า ป่าชายเลน หรือป่าชายเลนน้ำเค็ม เช่น ป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sand Beach หาดทราย
มักพบอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีหินเปลือกโลกเป็นหิน ทรายหรือหินแกรนิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหินแกรนิต เมื่อสลายตัวจะให้ทรายเม็ดกลมมน มีสีขาวทำให้เกิดหาดทรายที่สวยงาม เช่น หาดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต หาดชะอำ [สิ่งแวดล้อม]
Fore Shore หาดส่วนหน้า
บริเวณหาดที่นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดไปจนถึงยอด ของสันทราย (Berm) ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตหาดส่วนหน้าและหาดส่วนหลัง หาดส่วนนี้จะเป็น บริเวณที่อยู่ใต้น้ำเกือบตลอดเวลา คือ เมื่อน้ำขึ้นน้ำจะท่วมและซัดกระเซ็น ขึ้นไปถึงยอดของสันทราย (Crest of Berm) แต่ในขณะที่น้ำลงส่วนนี้จะแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Back Shore หาดส่วนหลัง
บริเวณหาดที่นับจากยอดสันทรายจนถึงขอบฝั่ง พื้นที่ส่วนนี้ปกติจะแห้ง ยกเว้นในขณะที่มีมรสุม คลื่นจะสามารถซัดขึ้นไปถึงได้ [สิ่งแวดล้อม]
Shingle Beach หาดหิน หรือหาดกรวด
เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจากการทับถม ของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน เช่น หาดที่เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you have some ethical problemคุณมีปัญหาด้านจริยธรรมกับสิ่งที่ฉันทำ Not Cancer (2008)
Find out where he was.หาดูว่าเขาไปไหนมา Lucky Thirteen (2008)
The navicomputer is heading us right into the moon!ระบบนำร่อง กำลังพาเรามุ่งหน้าไปหาดวงจันทร์! Destroy Malevolence (2008)
Well, then find that droid, Anakin.ตามหาดรอยด์นั่นให้เจอ อนาคิน Downfall of a Droid (2008)
There are those that believe this creature, this griffin, is a creature of magic, that only magic can destroy it.มีบางคนบอกกับข้าว่า เจ้าตัวนี้มันคือ กริฟฟิน เป็นสัตว์ประลหาดที่เกิดมาจากเวทย์มนต์ แล้วก็มีแต่เวทย์มนต์เท่านั้นที่จะสามารถทำลายมันได้ Lancelot (2008)
The police have a good system of finding lost kids these days.เดี๋ยวนี้ระบบการค้นหาดีกว่าเก่ามาก เดี๋ยวพวกเขาก็หาเขาเจอค่ะ Scandal Makers (2008)
The Campari ad on the beach. Nice.โฆษณาแคมพารีตัวบนชายหาด สวยครับ The Bank Job (2008)
Minister of the Interior, Hong Seo Hyun is causing a stir in government by treating it as a coup attempt.ท่านเสนาบดีมหาดไทย, ฮง โซ ฮุน เป็นสาเหตุของการกระตุ้นจากความมุ่งมั่นที่จะก่อการกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It was Hong Gil Dong, the Interior Minister's illegitimate son.มันคือฮงกิลดง บุตรนอกสมรสของท่าเสนาบดีมหาดไทย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Everyone may leave except for the Interior Minister!ทุกคนออกไปให้หมด ยกเว้นเสนามหาดไทย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The Interior Minister is passing through!ท่านเสนามหาดไทยกำลังจะผ่านมา! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The Interior Minister is passing through!ท่านเสนามหาดไทยกำลังจะผ่านมา! Hong Gil Dong, the Hero (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal   FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
หาดจอมเทียน[n. prop.] (Hāt Jømthīen) EN: Jomtien Beach   FR: plage de Jomtien [f]
หาดทราย[n.] (hāt sāi) EN: beach ; sand beach   FR: plage (de sable) [f]
หาดพัทยา[n. prop.] (Hāt Phatthayā) EN: Pattaya Beach   FR: Pattaya Plage ; plage de Pattaya [f]
หาดใหญ่[n. prop.] (Hāt Yai) EN: Hat Yai   FR: Hat yai

English-Thai: Longdo Dictionary
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank[N] หาดตื้นๆ (ใต้น้ำทะเล), See also: ที่ตื้นเขิน
mudflat[N] หาดใต้ทะเล, Syn. shoal
sand[N] หาดทราย, Syn. coast, strand, seaside
sandbank[N] สันดอนทราย, See also: หาดทราย
shingle[N] หาดทรายที่มีกรวด, See also: ฝั่งแม่น้ำที่มีกรวดหิน, Syn. beach, shore
shoal[N] หาดตื้น, Syn. bank, shoal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beach(บีชฺ) {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast,shore
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
beachhead(บีชฺ'เฮด) n. หัวหาด,สถานที่ขึ้นบกทางทหาร
bridgeheadn. หัวหาด,ที่มั่นริมแม่น้ำทางฝั่งข้าศึก,หัวสะพาน
gallivant(แกล'ละเวินทฺ) vi. เที่ยวไป,เที่ยวเตร่,เที่ยวหาดความสำราญ., Syn. galavant, See also: gallavanter n.
gentleman-in-waitingn. มหาดเล็ก
home officeกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
home secretaryรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
beach(n) ชายหาด
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
consort(vi) สมาคมด้วย,คบหาด้วย
courtier(n) มหาดเล็ก,คนประจบสอพลอ
guard(n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเล็ก,เครื่องป้องกัน,พนักงานเดินรถ,คนอารักขา
guardsman(n) ยาม,ทหารยาม,มหาดเล็ก,ทหารรักษาพระองค์
page(n) หน้าหนังสือ,มหาดเล็ก,เด็กรับใช้ชาย
sand(n) หาดทราย,ทราย,สันดอนทราย
seacoast(n) ฝั่งทะเล,ชายทะเล,ชายหาด

German-Thai: Longdo Dictionary
Strand(n) |der, pl. Strände| ชายหาดทะเล, ริมหาดทะเล เช่น Ich liege gerne am Strand. ฉันชอบนอนเล่นที่ชายหาด
Liegestuhl(n) |der, pl. Liegestühle| เก้าอี้ผ้าใบ, เก้าอี้ชายหาด
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top