Search result for

หากิน

(36 entries)
(0.2162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หากิน-, *หากิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หากิน[V] make a living, See also: earn one's living, look for food, work for a living, seek a livelihood, Syn. ทำมาหากิน, หาเลี้ยงชีพ, Example: ชาวพม่าจำนวนมากเข้ามาหากินและแย่งอาชีพคนไทย, Thai definition: ทำการเลี้ยงชีวิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หากินก. ทำงานเลี้ยงชีวิต, หาเลี้ยงชีพ, เช่น เขาหากินด้วยการประกอบอาชีพสุจริต, มักใช้เข้าคู่กับคำ ทำมา เป็น ทำมาหากิน, หาอาหาร เช่น ให้แต่ที่พัก หากินเอาเอง.
หากินว. ที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี ในคำว่า หญิงหากิน.
หากินด้วยลำแข้งก. หาเลี้ยงชีพด้วยความมานะพยายามของตัวเอง.
หากินตัวเป็นเกลียวก. ขยันทำมาหากินจนไม่มีเวลาได้พักผ่อน.
หากินตามชายเฟือยก. หาเลี้ยงชีพอย่างไม่เป็นล่ำเป็นสันได้ไหนเอานั่นไปเรื่อย ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Machinery has left us in want.เราได้ทอดทิ้งอุปกรณ์ทำมาหากิน The Great Dictator (1940)
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
Now we must replenish the lands that were ravaged by the humans with new, improved feeding grounds.บัดนี้เราต้องกวาดล้างเเผ่นดิน ซึ่งมนุษย์เคยครอบครอง โดยมิให้มันใช้เป็นพื้นที่หากิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
You all know me. Know how I earn a living.พวกคุณรู้จักผม รู้ว่าผมทํามาหากินอะไร Jaws (1975)
To find him. He's a night feeder.-ไปหามัน มันออกหากินตอนกลางคืน Jaws (1975)
The idea that he'd line his pockets in this pursuit is the unkindest cut of all.ความคิดเรื่องที่เขาหากิน เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เป็นสิ่งที่ไร้ความเมตตาอย่างที่สุด Oh, God! (1977)
Nocturnal activities.กิจกรรมออกหากินเวลากลางคืน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Get your food somewhere else!ไปหากินที่อื่นไป๊ *batteries not included (1987)
Found out they were wanted in Arizona and in Florida... and they made a fortune here this summer.แล้วแกก็ยังถูกตำรวจหมายหัวอยู่ที่ อริโซน่า กับ ฟอลิด้า ด้วย... ตอนนี้พวกแกเลยมาหากินกันแถวนี้ Dirty Dancing (1987)
Listen, I'm trying to make a living here. And not for Mr Blair, love him as I may.ฟังฉันพยายามที่จะทำมาหากินที่นี่ และไม่ให้นายแบลร์รักเขาเท่าที่ฉันอาจจะ The Russia House (1990)
For us, to live any other way was nuts.สำหรับเรา ทำมาหากินแบบอื่นนั้นเหลวไหล Goodfellas (1990)
Closer to the mother lode, boy.เราก็หากินกับพวกแร่ที่ขุดได้พวกนี้ไง! Snow White: A Tale of Terror (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting   FR: gagner sa vie

English-Thai: Longdo Dictionary
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand-to-mouth[ADJ] หาเช้ากินค่ำ, See also: หากินไปวันๆ หนึ่ง
prostitute[VT] ขายตัว, See also: หากินเป็นหญิงโสเภณี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
closed architectureสถาปัตยกรรมปิดหมายถึง การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันเท่านั้น (เรียกว่า ปิดประตูตาย ไม่ให้ผู้อื่นมาร่วมทำมาหากิน)
diurnal(ไดเออร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับกลางวัน,แต่ละวัน,ประจำวัน,ซึ่งออกหากินในเวลากลางวัน,ชั่ววันหนึ่ง. n. หนังสือรายวัน,อนุทินรายวัน,หนังสือพิมพ์รายวัน., See also: diurnalness n., Syn. daily
earwign. แมลงตัวยาวที่หากินในเวลากลางคืนมีส่วนที่คล้ายคีมขนาดใหญ่. vt. มีใจอคติ
goatsucker(โกท'สคิน) n. นกหากินกลางคืน
hand-to-mouthadj. หาเช้ากินค่ำ,หากินไปวัน ๆ หนึ่ง
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง,คนทำเร็ว,คนโกง,คนหลอกลวง,หญิงโสเภณี,คนเดินถนน, Syn. jostle,push,goad
hyena(ไฮอี'นะ) n. สัตว์กินเนื้อในแอฟริกาออกหากินในเวลากลางคืนชอบกินซากศพ, See also: hyenic,hyenine adj. hyenoid adj., Syn. hyaena
prowl(เพราลฺ) vi. เที่ยวออกหากิน. vi. เดินด้อม ๆ มอง ๆ n. การเที่ยวออกหากิน,การเดินด้อม ๆ มอง ๆ -prowlingly adv., Syn. stalk,hunt
raccoon(เรคูน',ราคูน') n. สัตว์คล้ายหมีเล็ก ๆ แต่มีหางเป็นช่อเ หากินในเวลากลางคืน,หนังขนของสัตว์ดังกล่าว, Syn. racoon

English-Thai: Nontri Dictionary
avocation(n) งาน,การงาน,อาชีพ,งานอดิเรก,การทำมาหากิน
livelihood(n) การทำมาหากิน,อาชีพ,การดำรงชีวิต
nocturnal(adj) ออกหากินเวลากลางคืน
prowl(vi) หาเหยื่อ,ด้อมๆมองๆ,ออกหากิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top