Search result for

หา ๑

(7 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หา ๑-, *หา ๑*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หา ๑ก. มุ่งพบ, พบ, เช่น ไปหาหมอ เพื่อนมาหา
หา ๑เยี่ยม, เยี่ยมเยียน, เช่น เพิ่งทราบว่าครูกำลังป่วย ต้องไปหาท่านเสียหน่อย
หา ๑ฟ้อง, กล่าวโทษ, เช่น เขาหาว่า…
หา ๑พึ่ง เช่น ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร
หา ๑บางทีก็ใช้ควบกับคำอื่น มีความหมายว่า ขวนขวายเพื่อให้ได้มาโดยวิธีต่าง ๆ เช่น ค้นหา สืบหา เที่ยวหา ตามหา เสาะหา แสวงหา.
หา ๑บ. ที่ เช่น เขาอยู่หาไหน ๆ ก็ไม่รู้ จะไปตามตัวเขาได้อย่างไร
หา ๑สู่ เช่น เด็กว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top