Search result for

หัวรั้น

(29 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวรั้น-, *หัวรั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวรั้น[ADJ] stubborn, See also: obstinate, obdurate, disobedient, Syn. หัวแข็ง, หัวดื้อ, Ant. หัวอ่อน, Example: ความเป็นคนหัวรั้นของเขาทำให้เข้ากับคนอื่นได้ยาก, Thai definition: ว่ายากสอนยาก, ไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวรั้นว. ดื้อดัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know Arthur's stubborn and pig-headed and annoying, but he cares about his people.ถึงอาเธอร์จะหัวรั้นดื้อด้านน่ารำคาญแค่ไหน แต่เขาใส่ใจพวกประชาชนเสมอ The Labyrinth of Gedref (2008)
She doesn't need a leash, I'd say quite the contrary.เธอไม่ต้องการการควบคุม แค่หัวรั้นนิดหน่อย Confessions of a Shopaholic (2009)
All right, skeptic, what's your sign?ก็ได้ แม่หัวรั้น เธอเกิดราศีอะไร Cold Comfort (2009)
What about the aggressively ignorant people that live here?แล้วพวกหัวรั้นก้าวร้าวที่อยู่เมืองนี้ล่ะ Shake and Fingerpop (2009)
You're so persistent, Vice Principal.คุณหัวรั้นจริงๆ ครูใหญ่ Gokusen: The Movie (2009)
THE ONLY WAY TO HAVE A NORMAL LIFE IS WITHOUT YOU IN IT.- พี่ของลูก มันหัวรั้น Valley Girls (2009)
He used to be a nerd. Now he's a meathead.เขาเคยเป็นเด็กเนิร์ด ตอนนี้เป็นคนหัวรั้น Comparative Religion (2009)
Maybe that's why you're being so stubborn,บางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอเป็นคนหัวรั้นแบบนี้ Comparative Religion (2009)
Polite society cannot conceive of certain practices, Miss Lister, but I move in other circles where people point at you, they call you Gentleman Jack, they say you like the ladies... perhaps too much.ในสังคมดีๆ เค้ายังไม่ยอมรับ การปฏิบัติตัวอย่างหัวรั้นหรอกคุณลิสเตอร์ แต่ผมก็ยังคงเห็นต่าง ที่คนอื่นมองคุณนะ \ เค้าเรียกคุณว่า สุภาพบุรุษ แจ๊ค The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I'm not being stubborn, it's my principle.ฉันไม่ได้หัวรั้นนะ แต่ฉันเป็นคนมีหลักการ Finding Mr. Destiny (2010)
Does she really have to act this contrary, obviously, and childishly?เธอช่างเป็นคนหัวรั้นจริงๆ ตรงไปตรงมา นิสัยเหมือนเด็ก Episode #1.10 (2010)
Our country's in an economic crisis, if you insist on buying a new knife because the old one wasn't sharp enough, how are we small fries supposed to support ourselves?ประเทศเราอยู่ในวิกฤติเศรษฐกิจ ถ้าหัวรั้นจะซื้อมีดเล่มใหม่เพราะว่า มีดเล่มเก่าไม่คมพอ แมลงตัวเล็กๆอย่างเราจะไปหาเงินสนับสนุนได้ยังไง? Episode #1.9 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diehard[ADJ] หัวดื้อ, See also: หัวรั้น, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลง, Syn. conservative, unchanging
dogmatic[ADJ] หัวรั้น, See also: ดันทุรัง, หัวดื้อ, Syn. opinionated, biased stubborn, hardheaded
mulish[ADJ] ดื้อ, See also: หัวรั้น, หัวดื้อ, หัวแข็ง, ดันทุรัง, Syn. headstrong, stubborn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doctrinaire(ดอคทระแนร์) adj. หัวรั้น,ดันทุรัง,ถือแต่หลัก,เป็นเพียงทฤษฎี,ซึ่งปฏิบัติไม่ได้,n. คนหัวรั้น
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
donkey(ดอง'คี) n. ลา,คนโง่,คนหัวรั้น. -adj. เป็นเครื่องเสริม
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
rebel(เรบ'เบิล) n. กบฏ adj. กบฏ,ขัดขืน,หัวรั้น,จลาจล,หัวดื้อ. vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน,ต่อต้าน, Syn. insurrectionist,resist
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.
stubborn(สทับ'เบิร์น) adj. ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งกระด้าง,ควบคุมยาก,ว่ายาก,รับมือยาก,แน่วแน่, See also: stubbornly adv. stubbornness n., Syn. adamant,dogged ###A. flexible
unwilling(อันวีล'ลิง) adj. ไม่เต็มใจ,ลังเลใจ,ต่อต้าน,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งข้อ., See also: unwillingly adv. unwillingness n. -S .loath

English-Thai: Nontri Dictionary
bigoted(adj) คลั่งศาสนา,หัวดื้อ,หัวรั้น,มีทิฐิมานะ,ดันทุรัง
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
donkey(n) คนโง่,ลา,คนหัวรั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top