Search result for

หัก

(91 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัก-, *หัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักคอ[V] force, See also: compel, oblige, Example: หัวหน้าพรรคต้องออกแรงมากทีเดียวกว่าจะหักคอคณะรัฐบาลให้คล้อยตามได้, Thai definition: ถือวิสาสะบังคับเอา
หักคอ[V] force, See also: enforce, compel, coerce, press, drive, make, impel, oblige, impose, Syn. บังคับเอา, Example: หัวหน้าพรรคต้องออกแรงมากทีเดียวกว่าจะหักคอคณะรัฐบาลให้คล้อยตามได้, Thai definition: ถือวิสาสะบังคับเอา
หักลบ[V] deduct, See also: subtract, minus, Example: รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตจะถูกหักลบรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามูลนิธิไว้คอยช่วยเหลือเป็นทุนอาหารกลางวันแก่เด็กยากไร้
หักอก[V] make someone broken-hearted, See also: break one's heart, Example: ผู้ชายเจ้าชู้หักอกผู้หญิงไม่เลือกหน้า, Thai definition: ทำให้คนรักพลาดหวัง
หักอก[V] to make another heart-broken, See also: break one's heart, Example: ผู้ชายเจ้าชู้ชอบหักอกผู้หญิงไม่เลือกหน้า, Thai definition: ทำให้คนรักพลาดหวัง
หักเห[V] refract, Example: ดวงอาทิตย์เปล่งแสงกระทบผิวน้ำหักเหลงมากระทบกับแผ่นหินเกลี้ยงสีขาวคล้ายกระจกเงา, Thai definition: ลักษณะการที่แสงเปลี่ยนแนวทางเคลื่อนที่เมื่อผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน
หักใจ[V] restrain one's feeling, See also: force oneself, practice self-restraint/self-control, Syn. ตัดใจ, หักอกหักใจ, Example: ผมจะต้องหักใจจากหล่อนให้ได้ในวันนี้
หักใจ[V] restrain, See also: repress, hinder, hold, constrain, confine, prevent, Syn. ตัดใจ, หักอกหักใจ, หักห้ามใจ, Example: เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ต้องการได้ไม่มีทางเป็นไปได้ ควรที่จะรู้จักหักใจบ้าง
หักมุม[ADJ] building to a climax, See also: becoming a climax, Example: ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหักมุม, Thai definition: เกี่ยวกับการผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
หักมุม[V] culminate, See also: have the specified final conclusion, come together, Example: นิยายเรื่องนี้หักมุมในตอนจบได้ถึงใจจริงๆ, Thai definition: ผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หักก. พับงอ, พับงอหรือทำให้พับให้งอเพื่อให้ขาดหรือหลุดออกจากกัน
หักเอาออกจากจำนวนที่มีอยู่ เช่น หักจำนวนเงิน
หักถูกตีอย่างแรงจนงงม่อยไป (ใช้แก่ไก่)
หักเลี้ยวอย่างกะทันหัน เช่น หักหัวเรือ หักพวงมาลัย
หักเรียกแต้มลูกเต๋า ๓ ลูก ที่ขึ้นแต้ม ๑ ๒ ๓ ตามลำดับ ถือว่าเป็นแต้มเลวที่สุด.
หักกลบลบหนี้น. การนำเอาหนี้ที่บุคคล ๒ คนต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ในมูลหนี้อันมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกัน มาหักลบกันเท่าจำนวนหนี้ที่ตรงกัน เพื่อให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้นั้น.
หักคอก. ถือวิสาสะบังคับเอา.
หักด้ามพร้าด้วยเข่าก. หักโหมเอาด้วยกำลัง, ใช้อำนาจบังคับเอา.
หักทองขวางน. วิธีปักไหมทอง หักเส้นไปตามขวางลาย ใช้ปักเครื่องสูง.
หักบัญชีก. เอาออกจากจำนวนที่มีอยู่ในบัญชี, หักกลบลบหนี้ทางบัญชี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offsetหักกลบลบกัน [ดู set-off ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
set-offหักกลบลบหนี้ [ดู offset ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broken, Completeหักขาดจากกันโดยสิ้นเชิง [การแพทย์]
Fractures, Displacedหักชนิดเคลื่อนแยกจากกัน [การแพทย์]
Fractures, Segmentedหักเป็นท่อนๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That bouncing-off-the-knees thing, 'cause I tried it once, but I broke my dad's gibson.ไอ้วิธีหักเข่าคน เพราะชั้นเคยลองทำทีนึง ล่อซะกีต้าร์ gibson ของพ่อชั้นหักเลย Chuck in Real Life (2008)
Uh, you know, I've seen nate do that knee bounce thingอ่อ เธอรู้ไม๊ ชั้นเห็นเนทหักเข่าคน Chuck in Real Life (2008)
Just stop cracking your knuckles. Well, as pleasant as this has been,- แล้วก็เลิกหักนิ้วได้แล้ว There Might be Blood (2008)
Your marriage is like a broken toaster.ชีวิตแต่งงานคุณเหมือน\ ขนมปังยาวที่หัก Adverse Events (2008)
We proceed directly to the leg breaking.วิธีการทำให้ขาหัก Lucky Thirteen (2008)
I'm not breaking her legs, she probably has a pimp, or at least an older brother, or younger brother, or overprotective sister...ฉันไม่ได้ทำขาเธอหัก เธออาจมีแมงดา หรืออย่างน้อยก็พี่ชาย Lucky Thirteen (2008)
I'm sorry, I couldn't betray her confidence.ฉันขอโทษ ฉันไม่อาจหักหลังต่อความตั้งใจของเธอ Lucky Thirteen (2008)
And your response is just to emotionally blackmail him.แล้วปฏิกิริยาของคุณคือการหักหลังเขาอย่างเจ็บปวด Dying Changes Everything (2008)
Fractured cheek, broken nose, left nut swinging solo.แก้มแตก จมูกหัก เหลือไข่โตงเตงไปมาอยู่ข้างเดียว Pilot (2008)
You know, social rebellion.แม่รู้ การหักหลังของกลุ่ม Pilot (2008)
Sir, the enemy is attempting to flee through the debris field.ท่านครับ พวกศัตรูพยายามที่จะหลบหนีผ่านซากปรักหักพังไปครับ Rising Malevolence (2008)
You're looking for footprints or broken branches.เจ้าต้องมองหารอยเท้า หรือ กิ่งไม้ที่หัก The Labyrinth of Gedref (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock   FR: briser ; se briser ; se fracturer
หัก[v.] (hak) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount   FR: décompter ; déduire
หักขา[v. exp.] (hak khā) EN: fracture one's leg ; break one's lmeg   FR: se fracturer la jambe
หักง่าย[adj.] (hak ngāi) EN: fragile   
หักบัญชี[v. exp.] (hak banchī) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank   FR: solder un compte
หักภาษีได้[X] (hak phāsī dāi ) EN: tax-deductible   
หักราคา[v. exp.] (hak rākhā) EN: lower the price ; cut the price ; reduce the price   
หักลด[v. exp.] (hak lot) FR: déduire
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR: réfuter
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), A. net income,
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amortise[VT] หักกลบลบล้าง (หนี้)
amortize[VT] หักกลบลบล้าง (หนี้)
angle[VI] หักมุม, See also: เคลื่อนที่ทำมุม
angle[VT] หักมุม, See also: ทำให้เคลื่อนที่เป็นมุม
blackmail[VT] หักหลัง, See also: ขู่, ขู่กรรโชก, Syn. extort, hold up, shake down
break[VT] แตก, See also: หัก
brittle[ADJ] เปราะ, See also: หักง่าย, บอบบาง, แตกง่าย, Syn. fragile
cancel out[PHRV] หักลบหนี้สิน, See also: หายกัน, สมดุลกัน (เรื่องเงินหรือหนี้สิน)
deduct from[PHRV] หักลบออกจาก, See also: หักออกจาก
dock off[PHRV] ตัดออก, See also: หักออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish) -amortis (z) ation n.
angle of refractionมุมหักเห
anisometropia(แอนนิโซมิโทร' เพีย) n. อำนาจการหักเหแสงของนัยต์ตาสองข้างไม่เท่ากัน
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
checkoffn. การเก็บเงินค่าสมาชิกสหภาพกรรมการหรือแรงงาน โดยหักจากเงินเดือนประจำ
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
bewray(vt) เผย(ความลับ),ทรยศ,หักหลัง
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
break(vi,vt) แตก,หัก,พัง,เสีย,หยุด,ทุบ,ต่อย
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
damage(vt) ทำให้ได้รับอันตราย,ทำให้เสียหาย,ทำให้แตกหัก,เป็นภัย
debit(vt) ลงบัญชีลูกหนี้,คิดเงิน,หักบัญชี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
twist[ทวิสต์] หักมุม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
折れる[おれる, oreru] Thai: หัก English: to break
引く[ひく, hiku] Thai: หัก
折る[おる, oru] Thai: หัก English: to break
裏切る[うらぎる, uragiru] Thai: หักหลัง English: to betray

German-Thai: Longdo Dictionary
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
Lastschrift(n) |die, pl. Lastschriften| รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: A. Gutschrift
Ruine(n) |die, pl. Ruinen| ซากปรักหักพัง
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst,
Nettoverdienst(n) |der, pl. Nettoverdienste| รายได้สุทธิ (รายได้ หลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ ออกแล้ว), See also: A. Bruttoverdienst,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top