Search result for

หวี

(65 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวี-, *หวี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวี[CLAS] hand of bananas, See also: cluster of banana, Example: เมื่อผมออกมาข้างนอกจึงรู้ว่า กล้วยหวีที่ผมโยนไว้ให้ฝูงมดนั้นหายไป, Thai definition: กลุ่มแห่งผลกล้วยที่มีขั้วติดเรียงกันอยู่
หวี[N] comb, See also: currycomb, brush, Example: หวีและแปรงสีฟัน เป็นของใช้ส่วนตัวที่ผู้เดินทางต้องนำติดตัวไป, Count unit: เล่ม, Thai definition: สิ่งที่เป็นซี่ถี่ๆ ใช้สางผมและเส้นด้าย
หวี[V] comb, See also: brush, draw a comb through, Syn. สาง, Example: ย่าหวีผมให้หลานสาว และลูบแป้งให้ด้วยแป้งนวลอีกที, Thai definition: แต่งผมด้วยหวี
หวี[V] scream, Syn. กรีดร้อง, หวีดร้อง, Example: เธอหวีดดังลั่น เมื่อเห็นคนชักปืนออกมา
หวีดร้อง[V] scream, See also: screech, Syn. กรีดร้อง, Example: ผู้คนตื่นตระหนกส่งเสียงหวีดร้องพากันวิ่งหนีแตกกระเจิง, Thai definition: ร้องเสียงดัง
หวีดหวิว[ADV] whistlingly, Example: ผู้กองพูดยังไม่ขาดคำลูกปืนครกก็แหวกอากาศดังหวีดหวิว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวีน. ของใช้ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นซี่ ๆ เรียงต่อกันเป็นปื้น ใช้สางผมหรือเส้นด้ายเป็นต้น
หวีกลุ่มผลกล้วยที่มีขั้วติดเรียงกันอยู่
หวีโดยปริยายเรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.
หวีก. แต่งผมด้วยหวี, สางผม.
หวีน. ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Drosophilidae ยาว ๓-๔ มิลลิเมตร ส่วนใหญ่มีสีนํ้าตาลอมแดง ตาสีแดง มีปีกใส ๑ คู่ ตอมผลไม้หรือผักเน่าเปื่อย ที่พบมากที่สุดเป็นชนิด Drosophila melanogaster Meigen นิยมใช้เป็นสัตว์ทดลองในการศึกษาทางพันธุศาสตร์ของสัตว์.
หวีว. มีเสียงอย่างเสียงแมลงหวี่กระพือปีก.
หวีน. เครื่องสำหรับใช้เป่าให้มีเสียงดังเช่นนั้น เรียกว่า นกหวีด.
หวีว. มีเสียงร้องดังเช่นนั้น โดยมากเป็นเสียงผู้หญิง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระสางหวี [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Left roundhouse!หวี่ยงซ้าย! Real Steel (2011)
It's used in salons to disinfect combs, clippers and scissors.ใช้ในร้านทำผมเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามหวีแปรง ที่ตัดเล็บ และกรรไกร And How Does That Make You Kill? (2008)
I'm a tad disappointed.ฉันผิดหวีงเล็กน้อย Heartbreak Library (2008)
Swing me!หวี่ยงข้า! Outlander (2008)
No, Pop, it's hop, shuffle, ball change, hip swish, turn around.ทั้งป๊อป ฮิปฮอป เหวี่ยงตัว ส่ายสะโพก หมุน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
"From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm."พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ แล้วลุงเฮนรี่กับโดโรธีก็มองเห็น... หญ้าสูงที่เอนลงเพราะสายลมพัด เตือนว่าพายุกำลังจะมาถึง Inkheart (2008)
"Kill the Wicked Witch of the West." " From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed before the coming storm.""สังหารแม่มดเจ้าเล่ห์แห่งตะวันตก" "พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ Inkheart (2008)
It's not the bed. It's the shrieks of oversexed souls in hell.นี่มันไม่ใช่เตียงแล้ว นี่มันเสียงหวีดวิญญาณนรกต่างหาก Marley & Me (2008)
Screams of innocent people hung in the night air.เสียงหวีดร้องของผู้บริสุทธิ์\ ล่องลอยไปตามสายลม The Forbidden Kingdom (2008)
Well, yeah, I mean, as long as I'm back for make-your-own-taco night, I'm in.คือฉันหมายถึง.. ไม่รู้ซิ.. คืนนี้มีปาร์ตี้สุดเหวี่ยง ทาร์โก้ ไนท์ นะ The Ruins (2008)
One of his army buddies was getting all date-rapey with Treece.หนึ่งในเพื่อนทหารเค้า กำลังเดทสุดเหวี่ยงกับ ทรีซ I Love You, Beth Cooper (2009)
(SCREAMING)(หวีดร้อง) Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวี[n.] (wī) EN: comb ; currycomb ; brush   FR: peigne [m]
หวี[n.] (wī) EN: hand of bananas ; cluster of banana   FR: régime de bananes [m]
หวี[n.] (wī) EN: [classifier : bunches of bananas]   FR: [classificateur : régimes de bananes]
หวี[n.] (wī) EN: buzzing sound of insects   FR: bourdonnement [m]
หวีกล้วย[n. exp.] (wī klūay) FR: régime de bananes [m]
หวี[n.] (wīt) EN: mouth whistle   FR: cri strident ]m] ; sifflement [m]
หวี[v.] (wīt) EN: scream   
หวีผม[v. exp.] (wī phom) EN: comb one's hair   FR: se peigner ; brosser ses cheveux ; peigner
หวีผมแสกหน้า[v. exp.] (wī phom saēknā) EN: part one's hair in the middle   

English-Thai: Longdo Dictionary
RCF(abbrev) ตัวย่อของ Relative centrifugal Force แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ เช่น The dependence of the relative centrifugal force (RCF) on the spinning velocity of the centrifuge is tabulated in Table.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backcomb[VT] หวีผมย้อนทาง (เพื่อช่วยให้ผมดูพองหนาขึ้น), See also: แปรงผมย้อนกลับ, Syn. tease
comb[N] หวี, See also: แปรง, Syn. brush, currycomb
comb[VT] หวี (ผม), See also: แปรง (ผม), สาง (ผม), Syn. brush, curry, hackle
fine-tooth comb[N] หวีเสนียด, See also: หวีที่มีฟันหรือซี่หวีเรียงติดกันถี่มากๆ
hackle[VT] หวี, See also: ทำให้เรียบ
shriek out[PHRV] กรีดร้องออกมา, See also: หวีดร้อง, Syn. scream out
tease[VT] หวีผมให้ดูหนาขึ้น
tooth comb[N] หวีเสนียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
bola(โบ'ละ) n. อาวุธที่ประกอบด้วยลูกหินหรือลูกเหล็ก2-3ลุกที่ปลายเชือก ใช้เหวี่ยงขว้าง
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ
calliope(คะไล'อะพี) n. เครื่องดนตรีชุดนกหวี
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
catapult(แคท'ทะพัลทฺ) n. เครื่องเหวี่ยงขีปนาวุธ,หนังสติ๊ก,เครื่องเหวี่ยงกระสุน.vt. เหวี่ยงกระสุน
centrifugal forceแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง
centrifugationn. การหมุนเหวี่ยงให้ตะกอนหรือส่วนที่หนักกว่านอนก้น
centrifugen. เครื่องมือหมุนเหวี่ยงดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
cast(vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก
chuck(vt) ตบเบาๆ,เชย(คาง),ทอย,โยน,เหวี่ยง
comb(n) หวี,แปรงหวีผม
comb(vt) หวีผม,สางผม,แปรงผม,เสาะหา,ค้นหา
crank(n) เครื่องไขรถยนต์,ข้อเหวี่ยง,ความบ้า
fling(n) การขว้าง,การทุ่ม,การเหวี่ยง,การกระโดด,การทอดลูกเต๋า
fling(vt) ขว้าง,ทุ่ม,ปา,โยน,เหวี่ยง,ถลา,โถม,กระโดด
flip(vt) ดีด,กระตุก,บิดหู,หยิก,หวด,ฟาด,เหวี่ยง,สะบัด
hook(vt) เกี่ยวขอ,เกาะ,ตวัด,เหวี่ยง,ล่อ,ล้วงกระเป๋า
hurdle(vt) เหวี่ยง,ข้าม,ล้อมรั้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top