Search result for

หวิว

(26 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวิว-, *หวิว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวิว[ADV] dizzily, See also: giddily, Example: ใจฉันสั่นหวิว ท้องไส้ปั่นป่วนชอบกล, Thai definition: มีความรู้สึกที่ดูเหมือนใจจะขาดไป, หวาดอย่างใจหาย
หวิว[ADV] extremely (light), See also: very (light), Example: เมื่อได้ลองสัมผัสของชิ้นนี้ จึงรู้ว่ามันเบาหวิวจริงๆ, Thai definition: เบาแทบจะไร้น้ำหนัก, เบามาก
หวิว[V] feel dizzy, See also: be giddy, have a feeling of faintness or giddiness, Example: ผมหวิวๆ เหมือนมีใครมากัดลูกมะนาวทั้งลูกกร้วมใหญ่ๆ ต่อหน้าผม, Thai definition: มีความรู้สึกที่ดูเหมือนใจจะขาดไป, หวาดอย่างใจหาย
หวิว[V] have a feeling of faintness, Syn. ใจหวิวๆ, Example: เขารู้สึกหวิวๆ เหมือนใจจะขาดเสียให้ได้, Thai definition: มีความรู้สึกเหมือนใจจะขาดไป
หวิว[ADV] dizzy, See also: light-headed, giddy, bewildered, faint, Example: เขารู้สึกหวิวๆ เหมือนใจจะขาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวิว, หวิวว. มีความรู้สึกที่ดูเหมือนใจจะขาดไป เช่น รู้สึกใจหวิวคล้ายจะเป็นลม, มีความรู้สึกหวาดอย่างใจหาย เช่น ขึ้นไปในที่สูง ๆ ใจมักจะหวิว
หวิว, หวิวมีเสียงดังเช่นนั้น เช่น ลมพัดหวิว ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm."พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ แล้วลุงเฮนรี่กับโดโรธีก็มองเห็น... หญ้าสูงที่เอนลงเพราะสายลมพัด เตือนว่าพายุกำลังจะมาถึง Inkheart (2008)
"Kill the Wicked Witch of the West." " From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed before the coming storm.""สังหารแม่มดเจ้าเล่ห์แห่งตะวันตก" "พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ Inkheart (2008)
Some make you tallerบางตัวทำให้เบาหวิว Quantum of Solace (2008)
I will be bundled up in clothes, barely showing any flesh.ฉันก็จะไม่ใส่เสื้อผ้าวาบหวิว The House Bunny (2008)
There's a chill.มันทำให้รู้สึกโล่งสบายเบาหวิว Mandala (2009)
You need me, man, because I cooked that scante in your hands.นายจะเคลิ้มตัวเบาหวิว ไปอีกหลายวันทีเดียว มันเป็นสินค้าตัวใหม่ของเขา และฉันช่วยกันคิดค้นขึ้นมา Grilled (2009)
With extra cheese.เป็นยากระตุ้นอารมณ์ ตอนน้ารู้สึกหวิวๆ The Night of the Comet (2009)
and agility without being afraid of the presence of the man.และเบาหวิว ไม่กลัวเกลงมนุษย์หน้าไหน Oceans (2009)
I feel an incredible urge to hug you.เห็นแผ่นหลังรุ่นพี่แล้วใจมันหวิวๆชอบกล Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
And lightweight?และเบาหวิว One Minute (2010)
Well, I wore a slut dress to my settlement hearing, and afterwards, Doug's lawyer came to my hotel to renegotiate.ฉันใส่ชุดอย่างวาบหวิวเพื่อไปฟังการส่งมอบทรัพย์สิน แล้วจากนั้นทนายของดั๊กก็มาหาชั้นที่โรงแรม เพื่อจะมาต่อรองอีกครั้ง Let Me Entertain You (2010)
They can-- You know, sexy time.ฉันหมายถึง.. เรื่องวาบหวิวน่ะ Hick (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวิว[v.] (wiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; have a feeling of faintness/giddiness   
หวิว[adj.] (wiū) EN: very light ; extremely (light)   FR: très léger
หวิว[adv.] (wiū) EN: dizzily ; giddily   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethereal(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
etherial(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri

English-Thai: Nontri Dictionary
ethereal(adj) เบาหวิว,เกี่ยวกับสวรรค์,ไม่มีตัวตน,เหมือนอากาศธาตุ
feathery(adj) เบาเหมือนขนนก,คล้ายขนนก,เบาหวิว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top