Search result for

หวาย

(40 entries)
(0.0393 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวาย-, *หวาย*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาย    [N] rattan (palm), See also: wicker (palm), Example: มนุษย์ได้นำต้นหรือเถาของหวายมาใช้ทำเครื่องเรือน และเครื่องจักสาน, Thai definition: ชื่อเรียกปาล์มหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอ ลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว กาบและก้านใบมีหนาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวายน. ชื่อเรียกปาล์มหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอ ลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว กาบและก้านใบมีหนาม เช่น หวายตะค้าทอง (Calamus caesiusBlume), หวายขม (C. viminalis Willd.) หัวใช้ทำยาได้, หวายนํ้า (Daemonorops angustifolia (Griff.) Mart.).
หวายชื่อกล้วยไม้หลายชนิดในสกุล Dendrobium วงศ์ Orchidaceae เช่น หวายตะมอย.
หวายดินดู โคคลาน.
หวายตะมอยน. ชื่อกล้วยไม้ชนิด Dendrobium crumenatum Sw. ในวงศ์ Orchidaceae ดอกสีขาว หอม ใช้ทำยาได้.
หวายตะมอยดู ตะเข็บ ๓.
ขม ๒หวายขม. [ดู หวาย ()].

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dendrobiumหวาย (กล้วยไม้) [TU Subject Heading]
Rattanหวาย [TU Subject Heading]
Rattan palmsหวาย (ต้น) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His hamstring. We're trying to keep it quiet.เอ็นร้อยหวายบาดเจ็บครับ เราพยายามปิดข่าวอยู่ Invictus (2009)
With hamstrings, who knows?เอ็นร้อยหวายบาดเจ็บอย่างนี้.. เราไม่มีทางรู้เลยครับ Invictus (2009)
Yeah, when we first joined, we used to sit around in wicker chairs, drinking margaritas and just looked at the flowers.ใช่ ตอนพวกเรามาเข้ามาร่วมใหม่ ๆ นะ เราเคยนั่งคุยกันบนเก้าอี้หวาย Rose's Turn (2009)
I would've caught up to her if I hadn't pulled a hammy.ฉันคงวิ่งไล่เธอทัน ถ้าเอ็นร้อยหวายไม่พลิกก่อน The Cornhusker Vortex (2009)
Oh, please, you weigh 80 pounds, you don't have a hammy.ขอที นายหนักแค่ 80 ปอนด์ ไม่มีเอ็นร้อยหวายหรอก The Cornhusker Vortex (2009)
I can'tjog. I have a weak hamstring.ฉันวิ่งไม่ได้ ร้อยเอ็นหวายอ่อนแอ When in Rome (2010)
It's even flexible at the joints where the tendons and ligaments were replicated.ข้อต่อก็มีความยืดหยุ่นอย่างดี เอ็นรอยหวายและเอ็นยึดกระดูก ก็ถูกสร้างมาได้ใกล้เคียง The Bones That Weren't (2010)
An avulsion fracture is caused when a tendon or ligament pulls off a piece of bone.รอยร้าวที่กัดกร่อน อาจเป็นสาเหตุทำให้เส้นเอ็น หรือเอ็นรอยหวาย ฉีกกระชากกระดูก ให้แตกละเอียดได้ The Bones That Weren't (2010)
Remember that hamstring injury I said I gotจำdkiตัดเอ็นร้อยหวายที่ขา ที่ฉันบอกนายไปได้มั้ย? Awakening (2010)
Quick, cut my Achilles tendon.เร็ว ตัดอ็นร้อยหวายของฉัน The Nurse and the Curse (2012)
Dude, you were double-hamstrung.เพื่อน เอ็นร้อยหวายนายมัน Blood Brother (2012)
The vice president is having a heart attack!ท่านรองประธานนาธิบดีกำลังจะหัวใจหวาย Broken Hearts (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวาย[n.] (wāi) EN: rattan ; wicker   FR: rotin [m] ; osier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rattan    [N] ต้นหวาย, See also: หวาย, Syn. cane, ratan
scourge    [N] แส้, See also: หวาย, Syn. cord, stick, strap, whip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cane(เคน) {caned,caning,canes} n. ก้านไม้สั้น,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ไม้จำพวกที่มีต้นยาวเป็นปล้อง,ไม้ตะพด vt. ใช้หวายสาน,ใช้ไม้หวดหรือตี, Syn. stick
cany(เค'นี) adj. ซึ่งทำด้วยหวาย
gabion(เก'บีออน) n. หลัวหวายหรือไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ดิน,หลัวรูปทรงกระบอกที่ใช้ใส่ร่องหินสำหรับวางฐานในการสร้างเขื่อน
hamstring(แฮม'สทริง) n. เอ็นร้อยหวาย vt. ทำให้ขาพิการโดยตัดเอ็นที่ขา,ทำให้ไร้กำลัง
hock(ฮอค) n. ข้อเท้าสัตว์,เนื้อขา (หมู) ,จำนำ.,คุก vt. ตัดเอ็นร้อยหวายออก
ratan(เรแทน') =หวาย
rattan(เรแทน') n. หวาย, Syn. ratan
scorpion(สคอร์'เพียน) n. แมงป่อง,จิ้งเหลน,แย้,คนเหี้ยมโหด,แส้,หวาย Phr. (the Scorpion กลุ่มดาวแมงป่อง)
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
welt(เวลทฺ) n. แผ่นหนังระหว่างข้างกับพื้นรองเท้า,ขอบเสื้อผ้า,ขอบหนัง สายหนัง,แผ่นไม้หรือโลหะที่ใช้ทาบแนวต่อ,รอยเฆี่ยน,รอยแส้,รอยหวาย vi. เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง, Syn. weal

English-Thai: Nontri Dictionary
osier(n) ต้นหวาย,ต้นกก
wicker(adj) สานด้วยหวาย,ทำด้วยหวาย
wicker(n) หวาย,กก
wickerwork(n) เครื่องสาน,เครื่องจักสาน,เครื่องหวาย
withe(n) กิ่งหวาย,กิ่งหลิว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top