Search result for

หวาน

(78 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวาน-, *หวาน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผัดเปรี้ยวหวานหมู 咕咾肉

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หอยหวานspotted babylon
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน (phrase ) short-term frustration for long-term gain

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
情人[qíng rén, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ] (n ) หวานใจ สุดที่รัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาน[V] keep turning, Example: น็อตตัวนี้เกลียวหวานเสียแล้ว, Thai definition: ชำรุด ไม่กินเกลียว
หวาน[ADV] as easy as pie, See also: effortlessly, comfortably, pleasantly, Syn. หมูๆ, กล้วยๆ, ง่ายๆ, Ant. ยาก, ยากลำบาก, Example: เขาทำงานนี้ได้อย่างหวานๆ, Thai definition: ง่าย, สะดวก
หวาน[ADJ] sweet-sounding, See also: mellifluous, luscious, Syn. เสนาะ, Example: กลอนเพลงยาวเก่านั้นท่านว่า อ่านเทิ่งๆ ไป กลอนสุนทรภู่นั้นหวาน แต่กลอนเสภาและกลอนยุค น.ม.ส.นั้นเสียงอร่อยหูนัก, Thai definition: เพราะ
หวาน[ADJ] sweet, See also: sweet-tasting, Example: แม่คงจะใส่น้ำตาลมากเกินไป ขนมถึงได้หวานมากอย่างนี้, Thai definition: มีรสเหมือนรสน้ำตาล
หวานใจ[N] sweetheart, See also: sweet, Example: เมื่อเขากลับถึงบ้าน เขาจะต้องโทรศัพท์ไปหาหวานใจเพื่อรายงานตัวทุกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้เป็นที่รัก
หวานฉ่ำ[ADJ] luscious, See also: sweet and juicy, succulent, Syn. หวาน, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ
หวานฉ่ำ[ADJ] luscious, See also: delectable, sweet and succulent, sweet and juicy, Syn. หวานหยาดเยิ้ม, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ
หวานเย็น[N] slow train, See also: regular train, Syn. ขนมหวานเย็น, Example: เด็กๆ กินขนมหวานเย็นอย่างเอร็ดอร่อย
หวานเย็น[N] slow train, See also: regular train, Syn. รถหวานเย็น, Example: พวกเราช่วยกันขนของไปขึ้นรถหวานเย็นจากหาดใหญ่ไปสงขลา, Thai definition: รถหวานเย็นคือรถไฟหรือรถประจำทางที่วิ่งช้าจอดทุกสถานีจอดแต่ละแห่งก็จอดนาน
หวานคอแร้ง[ADJ] easy, See also: simple, Syn. ง่าย, สะดวก, คล่อง, Example: การจีบสาวเป็นเรื่องหวานคอแร้งสำหรับเขา, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวานว. มีรสอย่างรสนํ้าตาล
หวานเพราะ เช่น หวานหู เสียงหวาน, ชุ่มชื่น, ที่รัก เช่น หวานใจ
หวานน่ารักชวนมอง เช่น หน้าหวาน
หวานอ่อนสดใส ในคำว่า สีหวาน
หวานที่ทำได้ง่าย, ที่ทำได้สะดวก, เช่น เลขข้อนี้หวานมาก.
หวานก. ชำรุดไม่กินเกลียวกัน ในคำว่า เกลียวหวาน.
หวานน. ผักหวาน.
หวานคอแร้งว. ที่ทำได้ง่ายมาก, ที่ทำได้สะดวกมาก, คล่องมาก.
หวานนอกขมในก. พูด ทำ หรือแสดงให้เห็นว่าดีแต่ภายนอก แต่ในใจกลับตรงข้าม.
หวานลิ้นกินตายก. หลงเชื่อคำพูดเพราะ ๆ หรือคำสรรเสริญเยินยอ จะได้รับความลำบากในภายหลัง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sweet.หวาน Balls of Fury (2007)
- Sweet.- แบบหวาน Whatever I Am, You Made Me (2012)
Oh, sweet heaven.โอ้.. สวรรค์ที่แสนหวาน There Might be Blood (2008)
You have to admit, the licorice ring was sweet.เธอต้องยอมรับว่า ลูกอม ชะเอม หวานจริงๆ There Might be Blood (2008)
I heard those are some pretty sweet aerodynamics your friend powered up back there.ผมได้ยินสิ่งเหล่านั้นเพรียวหวานสวยงาม พลังเพิือนของคุณกลับมาแล้วนี่ Odyssey (2008)
Vocal cords, sweating.คอร์ดประสาน/เสียงหวาน Adverse Events (2008)
She's diabetic.เธอเป็นเบาหวาน Lucky Thirteen (2008)
Trying to pierce me with a girlie stare?คิดจะใช้สายตาหวานๆของเจ้า มาทำร้ายข้าเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
It is kind of sweet and will melt in your mouthมันหวานและละลายในปาก Iljimae (2008)
It has a sweet aftertasteมันหวานน่ะขอรับ Iljimae (2008)
That is why it is sweet, right ?มันถึงได้หวาน ใช่ไหมขอรับ? Iljimae (2008)
Side-dish?ของหวานหล่ะ? Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวาน[adj.] (wān) EN: sweet ; sweet-tasting ; sugary ; luscious   FR: doux ; sucré
หวาน[adj.] (wān) EN: sweet-sounding ; mellifluous ; honeyed ; pleasant   FR: mélodieux ; doux ; agréable ; suave
หวานฉ่ำ[adj.] (wāncham) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable   FR: succulent ; délectable
หวานใจ[n.] (wānjai) EN: sweetheart   

English-Thai: Longdo Dictionary
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง
carambola(n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, S. starfruit
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luscious[ADJ] หอมหวาน, See also: หวานฉ่ำ, Syn. honeyed, sweet, pleasing, tasty, delectable, palatable, Ant. disgusting, unpalatable
mellow[ADJ] หวานฉ่ำ (ผลไม้), See also: แก่จัด, สุกงอม, ฉ่ำ, Syn. ripe, mature, Ant. unripe, immature
huneybunch[SL] หวานใจ, See also: สุดที่รัก
saccharine[ADJ] หวานเกินไป, See also: (ยิ้ม) หวาน, ประจบเอาใจ
saccharinely[ADV] หวานเกินไป
succulent[ADJ] หวานฉ่ำ, See also: ชุ่มฉ่ำ, Syn. juicy, luscious, tasty
sweet[ADJ] มีรสหวาน, See also: หวาน, ใส่น้ำตาล, Syn. sugary, saccharine
sweet[ADJ] ไพเราะ, See also: หวาน, รื่นหู, เพราะ, Syn. dulcet, harmonious, melodious
sweeten[VI] หวานขึ้น, See also: หวาน, Syn. become sweet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allen's lawเป็นภาวะที่เกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งมีทฤษฎีนี้กล่าวว่า มีการรับคาร์โบไฮเดรตมากแต่มีการใช้ยิ่งน้อยลง
antidiabetic(แอนทีไดอะเบท' ทิค) n. ยาป้องกันหรือบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
apricot(แอพ'ระคอท) n. ผลไม้ของต้น Prunusarmeniaca เป็นรูปยาวรีและมีรสหวาน คล้าย ลูกท้อ,สีชมพูเหลือง,ต้น
bonbon(บอน'บอน) n. ขนมหวาน
bun(บัน) n. ขนมปังนุ่มและค่อนข้างหวาน,มวยผม,การดื่มเหล้าเมา abbr. blood urea nitrogen
butterscotchขนมหวานใส่เนย
candy(แคน'ดี) {candied,candying,candies} n. ลูกกวาด,ขนม v. เชื่อมน้ำตาล,ทำให้หวาน, Syn. sweet
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
cantaloup(e) (แคน'ทะโลพ) n. แตงหวาน
canter(แคน'เทอะ) {cantered,cantering,canters} n. ชายพเนจร,ผู้ที่ปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,การวิ่งเหยาะ ๆ ของม้า vt.,vi. วิ่งเหยาะ ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
candied(adj) เคลือบน้ำตาล,ชุบน้ำตาล,หวาน
caramel(n) กาละแม,น้ำตาลไหม้,ขนมหวาน
confection(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ทอฟฟี่
confectioner(n) ผู้ขายขนมหวาน,คนขายลูกกวาด
confectionery(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ร้านขายขนมหวาน,ร้านขายลูกกวาด
confiture(n) ของดอง,ขนมหวาน
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
daydream(vi) ฝันกลางวัน,ฝันหวาน,คิดฝัน
dessert(n) ของหวาน,ขนมหวาน
diabetes(n) โรคเบาหวาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sweetหวาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
甘い[あまい, amai] (adj) หวาน (รสชาติ)

German-Thai: Longdo Dictionary
dazuเพิ่มเติมไปจากนั้น, นอกเหนือจากนั้น เช่น Wir haben drei Gerichte gekocht. Dazu gab es noch einen Nachtisch. พวกเราทำกับข้าวสามอย่าง นอกเหนือจากนั้นยังมีขนมหวานอีกอย่าง , See also: S. außerdem, zusätzlich
süß(adj) หวาน (รสชาติ กลิ่น)
Süßwaren(n) |die, pl.| ขนมหวาน
herzig(adj) หวาน, See also: S. süß

French-Thai: Longdo Dictionary
doux(adj) |f. douce| อ่อนหวาน, นุ่มลิ้น, ดี, อ่อนนุ่ม เช่น Boire un petit coup, c'est doux., Ce projet permet aux élèves d’écrire des petits mots doux à une personne qu’ils aiment.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top