Search result for

หวั่น

(53 entries)
(0.0971 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวั่น-, *หวั่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวั่น    [V] be afraid of, See also: be frightened, fear, Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, พรั่นกลัว, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม, Ant. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า, Example: หลายฝ่ายพากันหวั่นว่า นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจะกระทบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน, Thai definition: มีอาการกริ่งเกรงไป
หวั่นใจ    [V] worry, See also: be apprehensive, feel anxious, be worried, Syn. วิตก, กังวล, กังวลใจ, Example: ผมหวั่นใจว่าวันเวลาอันเลวร้ายกำลังย่างกรายมาถึง
หวั่นใจ    [V] worry about, See also: be anxious about, be concerned about, be preoccupied with, be apprehensive, Syn. วิตก, กังวล, กังวลใจ, Example: ผมหวั่นใจว่าวันเวลาอันเลวร้ายกำลังย่างกรายมาถึง
หวั่นไหว    [V] be shaken, See also: be anxious, Syn. โอนเอน, ครั่นคร้าม, Example: ทุกคนควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จิตใจจะได้ไม่หมกมุ่นและหวั่นไหว, Thai definition: สั่นสะเทือน, โอนเอน, ครั่นคร้าม
หวั่นกลัว    [V] be afraid, See also: fear, be scared, dread, Syn. หวั่น, หวาดหวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว, กลัว, Example: เขารู้สึกหวั่นกลัวความจริงที่จะถูกเปิดเผยในวันพรุ่งนี้
หวั่นกลัว    [V] be afraid of, See also: fear, dread, be terrified by, be fearful, be cowardly, Syn. หวั่น, หวาดหวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว, Example: คนงานเอนตัวลงนอนบนแคร่ มือก่ายหน้าผากรู้สึกหวั่นกลัว
หวั่นวิตก    [V] be afraid, See also: fear, be anxious, be worried, Syn. วิตกกังวล, Example: เขาหวั่นวิตกไปว่ารถจะเสียลงกลางทาง
หวั่นหวาด    [V] be afraid, See also: fear, be scared, dread, Syn. กลัว, หวาดหวั่น, พรั่นกลัว, หวั่นกลัว, Example: ฉันอยากมีเธออยู่ใกล้ในเวลาที่ฉันหวั่นหวาดและมีความทุกข์
หวั่นหวาด    [V] feel fearful, See also: be terrified by, be scared by, Syn. กลัว, หวาดหวั่น, พรั่นกลัว, หวั่นกลัว, หวาดกลัว, Example: ฉันอยากมีเธออยู่ใกล้ในเวลาที่ฉันหวั่นหวาด และมีความทุกข์
หวั่นเกรง    [V] be apprehensive, See also: be fearful, Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวาดหวั่น, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นใจ, พรั่นพรึง, Ant. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า, Example: ตำรวจควรจะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่หวั่นเกรงอิทธิพลใดๆ, Thai definition: รู้สึกใจไม่ดี เมื่อจะต้องเผชิญภัย หรือความลำบาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวั่นก. พรั่น, มีอาการกริ่งเกรงไป.
หวั่นกลัว, หวั่นเกรงก. หวั่นวิตกไปเอง, นึกกลัวไปเอง.
หวั่นวิตกก. มีความรู้สึกกังวลใจ.
หวั่นหวาดก. พรั่นกลัว, สะดุ้งกลัว, หวาดหวั่น ก็ว่า.
หวั่นใจก. มีความรู้สึกพรั่นใจไปเอง, มีอาการกริ่งเกรงไป.
หวั่นไหวก. สั่นสะเทือน, โอนเอน, เช่น จิตใจหวั่นไหวไปตามอารมณ์, ครั่นคร้าม เช่น ไม่หวั่นไหวต่อภยันตรายใด ๆ.
หวั่นไหวว. อาการที่สั่นสะเทือนมาก (ใช้แก่เสียง) เช่น เสียงดังสนั่นหวั่นไหว.
ตรละ ๒หวั่นไหว, สั่น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The inmates eye one another fearfully, on the lookout for the familiar symptoms:ก็จะนั่งมองตากันด้วยความหวาดหวั่น เพื่อดูว่า มีอาการที่คุ้นเคยเหล่านี้หรือไม่ Night and Fog (1956)
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
- Is it?หวั่นความลับแหวนบวงสรวงสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ Help! (1965)
Even the armies are afraid to march through there.แม้แต่กองทัพยังหวั่น ที่จะเดินผ่าน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Oh no, not the dreaded vacuum again.โอ้ไม่ได้ผิดพลาดหวั่นดูดอีกครั้ง Yellow Submarine (1968)
You have the entire palace in a panic.ทรงทำให้คนทั้งวังหวั่นกลัว Seven Years in Tibet (1997)
Ain't nothing to it, is there, Jack? Remember, they love money.ไม่มีอะไรน่าหวาดหวั่น จำไว้ว่า พวกเขารักเงิน Titanic (1997)
Oh, I was so nervous about that letter.โอ ฉันหวั่นใจมากกับจดหมายนั่น The One with the Jellyfish (1997)
Relax, Raoul. After all, you're my son.ไม่ต้องหวั่นราอูล ถึงไงเจ้าก็คือลูกพ่อ The Man in the Iron Mask (1998)
Vera, honestly, no, I'm totally unshakeable on this.วีร่า จริงๆ นะ ไม่หรอก ผมไม่หวั่นไหวใดๆ ทั้งสิ้นกับสิ่งนี้ Hope Springs (2003)
What, for just some guy you can't have?นายก็แค่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย Latter Days (2003)
What we have feared for the past few days has indeed happened.สิ่งที่เราหวั่นเมื่อไม่กี่วันมานี้ ได้เกิดขึ้นแล้ว The Day After Tomorrow (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวั่น[v.] (wan) EN: be afraid of ; be frightened ; fear ; be apprehensive   FR: s'effrayer ; s'épouvanter

English-Thai: Longdo Dictionary
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
panic    [ADJ] หวั่นวิตก, See also: หวาดกลัว, แตกตื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
bell(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆัง,กระดิ่ง,เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง,ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง,ดังสนั่นหวั่นไหว,ร้องตะโกน -Conf. belle
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
crump(ครัมพฺ) {crumped,crumping,crumps} vt. เคี้ยว,ขบด้วยฟัน vi. (ลูกปืนใหญ่) ตกลงและระเบิดด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว,ทำเสียงกระทืบ,ระเบิดขนาดใหญ่ adj. เปราะ,แตกง่าย
daunt(ดอนทฺ) {daunted,daunting,daunts} vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ทำให้หวาดหวั่น, See also: dauntingly adv. ดูdaunt, Syn. intimidate
detonate(เดท'ทะเนท) vi. ระเบิดอย่างรุนแรงด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว. vt. ทำให้เกิดการระเบิด, Syn. explode
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
awe(vt) ทำให้กลัว,ทำให้ตกใจ,ทำให้เกรงขาม,ทำให้หวาดหวั่น
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
flux(n) การไหล,โรคบิด,โรคท้องร่วง,ความหวั่นไหว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top