Search result for

หวย

(27 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวย-, *หวย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวย[N] lottery, See also: raffle, draw, Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, Example: บางคนเล่นพนันฟุตบอล เล่นหวย เล่นพระกัน เพื่อหาความสุขเล็กๆน้อยๆ, Count unit: ฉบับ, ใบ, Notes: (ปาก)
หวยเบอร์[N] lottery, Syn. หวย, ล็อตเตอรี่, Example: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ฝากความหวังไว้กับเลขเด็ดหวยเบอร์
หวยเบอร์[N] lottery, See also: state lottery, Syn. หวย, Example: เดี๋ยวนี้ผมเลิกหวังกับหวยเบอร์แล้ว
หวยเถื่อน[N] illegal lottery, See also: numbers game, Example: แม้แผ่นดินอีสานจะแห้งแล้งเพียงใด แต่หวยเถื่อนกลับเบ่งบานเจริญเติบโต จนเรียกได้ว่าอีสานเป็นอาณาจักรเจ้ามือสลากกินรวบ
หวยใต้ดิน[N] illegal lottery, Syn. หวย, Example: ชาวบ้านมักจะเล่นการพนันเช่น ถั่วโป ชนไก่ กัดปลา หวยใต้ดิน ลอตเตอรี่ ฯลฯ เพื่อหวังรวยทางลัด, Thai definition: การเล่นการพนันที่ใช้เลขรางวัลจากสลากกินแบ่งในการพนัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวยน. หวย ก ข
หวยสลากกินแบ่ง.
หวย ก ขน. การพนันอย่างหนึ่ง ที่ออกเป็นตัวหนังสือ คือ ใช้พยัญชนะในภาษาไทยตั้งแต่ ก ถึง ฮ เป็นหลัก โดยตัดออกเป็นบางตัว เหลือเพียง ๓๖ ตัว ตัวที่ออกเสียงเหมือนกันจะตั้งชื่อให้ต่างกัน เช่น ข ง่วยโป๊ ฃ เจี่ยมกวย ค หะตั๋ง ฅ เม่งจู ฆ ยิดซัว ทั้งนี้เพราะได้นำวิธีเล่นหวยของจีนมาปรับปรุงใช้, หวย ก็เรียก.
หวยเถื่อนดู สลากกินรวบ.
หวยเบอร์น. สลากกินแบ่ง.
หวยใต้ดินดู สลากกินรวบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What the hell do you want me to do?คุณจะให้ผมทำห่าเหวยังไง หา Breakage (2009)
How the hell am I supposed to do that?แม่งแล้วฉันต้องพิสูจน์ห่าเหวยังไงกันว่ะ Better Call Saul (2009)
He's like a cafeteria lady who won the lottery.นายนั่นก็เหมือนสาวเสิร์ฟถูกหวยนั่นล่ะ You've Got Yale! (2009)
Or to rehab where you'll sit and tell some stranger how you let your life fall apart.หรือรักษาโดยการนั่งอยู่ในกลุ่ม และบอกกับคนแปลกหน้าว่า เธอปล่อยให้ชีวิตดิ่งลงเหวยังไง The Night of the Comet (2009)
I played the number, though. I couldn't box it.ฉันไปแทงหวยมา ดันไม่ถูกซะนี่ Precious (2009)
Only time she ever leaves is to play her numbers.แม่จะออกจากบ้านก็เฉพาะตอนไปเล่นหวย Precious (2009)
The combatants are picked by lottery randomly each week.รบนี้มาโดยหวย randomly ในแต่ละสัปดาห์ Death Race 2 (2010)
How in the hell did you get Walt to--นายทำห่าเหวยังไงให้วอลท์กลับมาปรุง... Green Light (2010)
I just don't know what the hell I'm doing anymore, you know?ฉันก็แค่ไม่รู้ ว่าจะทำห่าเหวยังไงดีอีกต่อไป คุณเข้าใจไหม Más (2010)
And how many times have you seen a psychic in the newspaper solving crimes, or healing someone without medicine, or winning a lottery.ช่วยไขคดีได้ หรือ รักษาคนโดยไม่ต้องพึ่งยา หรือถูกหวย The Innkeepers (2011)
Sorry, Brick, but until we win the lottery, your style is free.เสียใจ บริค ถ้าเรายังไม่ถูกหวย สไตล์ของลูกคือฟรี The Legacy (2011)
Miyazaki considers Sun a hero who will save China. Kang Youwei claimed Sun is illiterate.คังโหว่ยเหวยอ้างว่าซุนไม่รู้หนังสือ อู๋จื่อฮุ่ยบอกว่าซุนเป็นบัณฑิตคนขยัน 1911 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวย[n.] (hūay) EN: lottery ; sweepstakes   FR: loterie [f] ; sweepstake [m]
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoen) EN: illegal lottery ; umbers game   FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tipster(ทิพ'สเทอะ) n. ผู้แจ้งข่าวลับ,ผู้ใบ้หวย,ผู้ให้ข่าวกรองเกี่ยวกับการแข่งม้าหรือตลาดหุ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
lottery(n) สลากกินแบ่ง,ลอตเตอรี่,หวย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top