Search result for

หวนกลับ

(32 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวนกลับ-, *หวนกลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวนกลับ[V] return to, See also: go back, come back, turn to, Syn. หวน, Ant. ไป, Example: เรานึกแล้วว่าเธอต้องหวนกลับไปหาคู่รักเก่า, Thai definition: เวียนสู่ที่เดิมบุคคลเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revertหวนกลับมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Be grateful that you're saved and don't ever come backและไม่หวนกลับมาที่นี่อีก Portrait of a Beauty (2008)
Erase her from your memories Don't ever see her againลืมนางไปจากความทรงจำซะ อย่าได้หวนกลับมาพบนางอีก Portrait of a Beauty (2008)
If the prince returns, he will try to remove me from the throne!ถ้าองค์ชายหวนกลับมา เขาจะต้องพยายามให้ข้ากระเด็นจากบรรลังก์เป็นแน่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I shall begin with those who turned their backs on me out of disappointment, and convince them to aid our cause.ข้าหวังที่จะให้พวกเขาหวนกลับมาสนับสนุนเรา และจะให้พวกเขามีสำนึกที่ดีต่อประเทศของเรา The Kingdom of the Winds (2008)
Peace will never be restored until the pearls are return to the sea and the families reunited!ความสงบสุขจะไม่กลับคืนมา จนกว่าไข่มุกได้หวนกลับคืนสู่ทะเล และครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน The Secret of Moonacre (2008)
Such an awful waste, you never get it back.ช่างเป็นการสูญเปล่า ที่คุณไม่มีวันหวนกลับมาอีก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
History changed and time will right itself and recalibrate to the right dimension.ดังนั้นประวัตติศาสตร์จะเปลี่ยนแปลง เวลาจะหวนกลับ และด้วยเส้นแบ่งของมิติ มันจะพยายามปรับตัวให้กลับสุ่มิติที่ถูกต้อง Cyborg Girl (2008)
He comes back. The goat was not slain.มันจะหวนกลับมา เจ้าแพะ ไม่เคยตายได้ Drag Me to Hell (2009)
What? I don't know what you're talking about.เรารู้ว่าคุณกำลังเล่นกับเวทมนต์สกปรกเพื่อการหวนกลับสู่เวทีของคุณ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
And do not return.อย่าได้หวนกลับมาอีก Timebomb (2009)
They may come back.พวกนั้นอาจจะหวนกลับมา I Will Rise Up (2009)
Maybe he didn't tell you because he didn't want you to think he was on the rebound.เพราะเขาไม่อยากให้เธอคิดว่าเขาจะหวนกลับ The Night of the Comet (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวนกลับ[v. exp.] (huan klap) EN: return to ; go back ; come back ; turn to   
หวนกลับมา[v. exp.] (huan klap mā) EN: revert   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back[ADV] หวนกลับคืนมา, See also: ย้อนกลับ
be past it[IDM] หวนกลับไปทำสิ่งที่ผ่านมาอีกไม่ได้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: กลับไปยัง(อดีต)ผ่านไปแล้วไม่ได้, Syn. get past
come back[PHRV] หวนกลับมาสู่ (ความทรงจำ, ความนิยม, ตำแหน่ง), Syn. recover, reenter, reappear
get back[PHRV] หวนกลับไปสู่ (ชีวิตเดิม, งาน ฯลฯ)
get back to[PHRV] หวนกลับไปทำ (กิจกรรมบางอย่าง)
hark back[PHRV] หวนกลับไปจุดเดิม
have back[PHRV] ยอมกลับมาคืนดีกับ, See also: หวนกลับไปหา (สามีหรือภรรยา), Syn. send back, take back
live over[PHRV] หวนกลับไปมีชีวิตแบบเดิมอีก
pull out[PHRV] หวนกลับมา (เช่น ร่าเริง,สุขภาพดีอีกครั้ง)
pull through[PHRV] มีชีวิตทั้งที่เจ็บป่วย, See also: หวนกลับมา, ฟื้นคืน, Syn. bring through, carry through

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
echo(เอค'โค) n. เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,การซ้ำ,การเลียนแบบ,การหวนกลับ,ผู้เลียนแบบ,การสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุ. -v. สะท้อน,หวนกลับ,เลียนแบบ,ทำซ้ำ, See also: echoer n. ดูecho, Syn. reverberation,imitation,imitate -pl. echoes
regress(รี'เกรส) n. การถอยหลัง,การถอยกลับ,การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมถอย vi. (รีเกรส') ถอยหลัง,ถอยกลับ,เสื่อมถอย,หวนกลับสู่ภาวะเดิม, See also: regression n. regressor n.
retrospect(รี'ทระสเพคทฺ) vt.,n. (การ) หวนกลับ,หวนรำลึก,คิดถึงอดีต, See also: retrospection n. retrospective adj.,n. retrospectively adv. retrospectiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
echo(vi) ส่งเสียงก้อง,หวนกลับ,กล่าวซ้ำ,สะท้อนกลับ
hark(vi) ฟัง,ไป,หวนกลับ
retrace(vt) ซ้ำรอย,ย้อนรอย,หวนกลับ,กลับคืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top