Search result for

หวด

(50 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวด-, *หวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวด[V] whip, See also: beat, thrash, lash, Syn. ฟาด, โบย, เฆี่ยน, Example: ไม้เรียวของพ่อหวดไม่ถูกก้นลูกชายเลย, Thai definition: ตีลงไปแรงๆ
หวด[V] whip, Syn. ฟาด, โบย, เฆี่ยน, Example: ไม้เรียวของพ่อหวดไม่ถูกก้นลูกชายเลย
หวด[N] earthenware steamer, Example: ข้าวนึ่งใหม่ที่เพิ่งเอาออกจากหวดหอมกรุ่น, Thai definition: ภาชนะอย่างหนึ่งสำหรับนึ่งอาหาร
หวด[N] earthen steamer, See also: steamer, Example: ข้าวนึ่งใหม่ที่เพิ่งเอาออกจากหวดส่งกลิ่นหอมกรุ่น, Thai definition: ภาชนะอย่างหนึ่งสำหรับนึ่งอาหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวดน. ภาชนะอย่างหนึ่งสำหรับนึ่งของ ทำด้วยดินเผา ไม้ไผ่สาน เป็นต้น.
หวดก. ฟาด, ตีแรง ๆ, โบย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I sleep out, mom beats me with whatever's in her hand.ถ้าผมไม่กลับบ้าน แม่จะหวดผมด้วยอะไรก็ตามที่อยู่ในมือ My Sassy Girl (2008)
Did you want a meal or a beating?คุณต้องการอาหาร หรือถูกหวดEpisode #1.7 (2008)
Roanoke is hit hard. Open net!โรอาโน้คถูกหวดคว่ำไปแล้ว ประตูเปิดโล่ง! The Love Guru (2008)
I've been weed whacking for two days now.นี่ผมต้องมาไล่หวดต้นไม้พวกนี้ มาสองวันแล้วนะ The Forbidden Kingdom (2008)
Swing soft, cut hard.หวดเบา ตัดแรง The Forbidden Kingdom (2008)
/Skeeto defeating Kendallo, right?สกีโตจะหวดเคนดอล มาดูการเริ่มต้นของการต่อสู้กัน Bedtime Stories (2008)
- Skeeto! / - But the kidsแต่เด็กๆอยากจะเห็นสกีโตหวดเจ้าเคนดอลออกไปออกไปนี่ใช่ไหม? Bedtime Stories (2008)
/All right, have the booger /monster smack Kendallo around.เจ๋ง,เอาเจ้าปีศาจออกมางั้นหรอ เคนดอลกำลังถูกหวด Bedtime Stories (2008)
Crack him like a walnut.หวดเค้าให้หนักเลย I Love You, Beth Cooper (2009)
We had a motion detector go off on 31, near Mr. Tully's office.เราพบว่าเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวดับไป แถวๆ ห้องคุณทัลลี่ Duplicity (2009)
To twist the broken end in your face.ฉันจะหวดมันใส่หน้านาย Dare (2009)
I gotta finish this shoot, post an anal rain dance and prep a sorority swing.ฉันต้องถ่ายทำเรื่องนี้ให้เสร็จ เต้นระบำหวดก้นลางสายฝน และใส่เครื่องแบบนักศึกษา Fix (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash   FR: battre ; rosser

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chop[VT] หวดอย่างแรง, See also: ตีอย่างแรง
crack[VT] หวด, See also: ตีอย่างแรง
flick[VT] หวด (ด้วยแส่, มือ), See also: ฟาด, ดีด, ตี, Syn. strike, hit, flip
lam out[PHRV] ตีอย่างแรง, See also: หวด, เฆี่ยน, Syn. hit out, kick out, lash out, strike out
lash against[PHRV] หวด, See also: เฆี่ยน, ตีอย่างแรง
paddle[VT] ตี, See also: หวด, ฟาด, เฆี่ยน, Syn. spank, beat
scourge[VT] หวด, See also: เฆี่ยน, โบย, Syn. whip, hit
swipe at[PHRV] ตีอย่างแรง, See also: หวด
thrash[VT] เฆี่ยน, See also: หวด, โบย, ฟาด, Syn. beat
thwack[VT] หวด, See also: ฟาด, เฆี่ยน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
belting(เบล'ทิง) n. วัตถุที่ใช้คาด,สายคาดทั้งหลาย,การตี,การหวดด้วยสายคาด, Syn. beating
cane(เคน) {caned,caning,canes} n. ก้านไม้สั้น,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ไม้จำพวกที่มีต้นยาวเป็นปล้อง,ไม้ตะพด vt. ใช้หวายสาน,ใช้ไม้หวดหรือตี, Syn. stick
creak(ครีค) {creaked,creaking,creaks} vi. มีเสียงดังเอี๊ยด,เคลื่อนไหวด้วยเสียงดังเอี๊ยด vt. ทำให้เกิดเสียงดังเอี๊ยด. n. เสียงดังเอี๊ยด,เสียงดังอิ๊ดเอี๊ยด, Syn. grate
drub(ดรับ) {drubbed,drubbign,drubs} vt. ตี,หวด,ชนะเด็ดขาด,กระทืบเท้า. n. การตี,การหวด, See also: drubber n.
flagellate(ฟละเจล'เลท) vt. หวด,เฆี่ยน. adj. ซึ่งมีแส้
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
flip(ฟลิพ) vt.,n. (การ) โยน,ติด (เหรียญ) ,เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง,สะบัด,พลิก (ไพ่) ,โบก,กระตุก (เบ็ด) ,ตีลังกา,หวด (แส้) . vi. ดีดนิ้ว,กระพือ,มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างตื่นเต้น,ตีลังกา, Syn. flick,jerk,twirl
flog(ฟลอก) {flogged,flogging,flogs} vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,ด่าว่า, See also: floggable adj. flogger n., Syn. beat
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด

English-Thai: Nontri Dictionary
beat(vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ
cane(vt) เฆี่ยน,ตี,โบย,ลงแส้,หวด
drub(vt) เฆี่ยน,ตี,หวด
flagellation(n) การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การลงแส้
flip(n) การดีด,การกระตุก,การบิด,การหยิก,การฟาด,การหวด,การสะบัด
flip(vt) ดีด,กระตุก,บิดหู,หยิก,หวด,ฟาด,เหวี่ยง,สะบัด
flog(vt) เฆี่ยน,โบย,ตี,ฟาด,หวด
kettle(n) กาน้ำ,หวด,หม้อต้มน้ำ
lash(n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน
lash(vt) เฆี่ยน,หวด,ลงแส้,ฟาด,ตี,ซัด,สะบัด,โบย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top