Search result for

หล่อน

(47 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หล่อน-, *หล่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อน[PRON] she/her, Syn. เธอ, เจ้าหล่อน, Example: เขาสัญญาว่าจะปลูกบ้านให้หล่อน, Thai definition: คำที่เราใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เพศหญิง สำหรับผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หล่อนส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เพศหญิง สำหรับผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒, (โบ) สรรพนามบุรุษที่ ๒ และที่ ๓ ใช้เรียกได้ทั้งบุรุษและสตรี เช่น จงทรงพระกรุณาโปรด ขอประทานโทษเจ้าเวสสันดร หล่อนกระทำละเมิดจิตผิดกระทรวง (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).
หล็อน, หล็อน ๆว. น้อยไป, เล็กไป, เช่น ของนี้หล็อนมือ, ไม่สมส่วน เช่น แจกันใบใหญ่ มีดอกไม้ปักอยู่ ๒-๓ ดอก ดูแล้วหล็อนตา
หล็อน, หล็อน ๆรู้สึกว่าไม่เป็นไปตามที่ควรจะมีจะเป็น เช่น เคยสวมนาฬิกาข้อมือทุกวัน แต่วันนี้ลืมสวม เลยรู้สึกหล็อน ๆ มือ.
หล่อน้ำก. เอาน้ำใส่ภาชนะเพื่อรองรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกันไม่ให้มดขึ้น เช่น หล่อน้ำขาตู้กับข้าว, เอาสิ่งของบางอย่างใส่ไว้ในภาชนะแล้วเอาภาชนะนั้นวางไว้บนอีกภาชนะหนึ่งซึ่งขังน้ำไว้เพื่อกันไม่ให้มดขึ้น เช่น เอาจานขนมไปวางบนแก้วที่หล่อน้ำไว้
หล่อน้ำเอาน้ำไปขังไว้ในภาชนะเพื่อใช้ในพระราชพิธีมูรธาภิเษกเป็นต้น.
หล่อน้ำมันก. เอาไส้ตะเกียงแช่ในตะเกียงหรือภาชนะที่ขังน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันมะพร้าวไว้เพื่อจุดให้ไส้ติดไฟอยู่ตลอดเวลาเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I simply don't understand the fascination.จะคลั่งใคล้อะไรหล่อนกันหนักหนา New Haven Can Wait (2008)
Wanting to work out all their anger towards menความอยากรู้อยากลองของพวกหล่อนยั่วโมโหผู้ชายไปทั่ว New Haven Can Wait (2008)
Compared to that young lady,เมื่อเปรียบเทียบกับหล่อน New Haven Can Wait (2008)
But they're the best money can buy.แต่ต้องขอบอกพวกหล่อนเนี่ยชั้นดี ทีเด็ดว่ะ New Haven Can Wait (2008)
Where is she?หล่อนอยู่ไหน Chuck in Real Life (2008)
I think we found a new energy source. she's making me dizzy.ฉันคิดว่าเราเจอแหล่งพลังงานแล่งใหม่แล้วหล่ะ หล่อนทำให้ฉันเวียนหัว Pret-a-Poor-J (2008)
Apparently, he's her godfather.ชัดเจนว่า เขาเป็นเจ้าพ่อของหล่อน Pret-a-Poor-J (2008)
Just like she introduced you to the guy from bloomingdale's.แค่เหมือนหล่อนแนะนำเธอให้คนจาก bloomingdale Pret-a-Poor-J (2008)
But the feeling that I got when she said it back to meแต่ความรู้สึกนั้น ฉันรู้สึกได้เมื่อ หล่อนบอกว่ามันกลับมาหาฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
She's determined to become a woman on my watch,หล่อนทำตัวว่าเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตฉัน There Might be Blood (2008)
I don't understand. I thought she liked ice cream and magicฉันไม่เข้าใจ ฉันนึกว่าหล่อนชอบ ไอศครีม กับมายากล There Might be Blood (2008)
Why don't you just occupy her for a whileทำไมเธอไม่ให้เวลาหล่อนซักหน่อย There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หล่อน[pr.] (lǿn) EN: she ; her   FR: elle
หล่อน[pr.] (lǿn) EN: you   FR: vous (sg)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
her[PRON] เธอ, See also: หล่อน
she[PRON] เธอ, See also: หล่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fecit(ฟี' ซิท) L. เขา (หล่อน) เป็นผู้ทำ
her(เฮอร์) pron. เธอ,หล่อน,เขา,ของเธอ
hers(เฮอซ) pron. เธอ,ของหล่อน
obiit(โอ'บิอิท,ออบ'อี) L. เขา (หล่อน) ตาย
senorita(เซนยะรี'ทะ) n. ภาษาสเปนที่หมายถึง"Miss",คุณหนู,หล่อน,นางสาว
she(ชี) pron. หล่อน,เธอ,ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) ,มัน (ใช้เป็นสรรพนามของเรือ,รัฐ,โลก,ดวงดาวเป็นต้น) .n. ผู้หญิง,สตรี,ตัวเมีย,เพศหญิง,สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
simile(ซิม'มะลี) n. การเปรียบเทียบ,การอุปมาอุปไมย,ตัวอย่างการเปรียบเทียบ เช่น 'หล่อนสวยเหมือนนางฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
her(adj) ของเธอ,ของหล่อน
her(pro) เธอ,หล่อน
hers(pro) ของเธอ,ของหล่อน
herself(pro) ตัวเธอเอง,ตัวหล่อนเอง
she(pro) หล่อน,เขา(ผู้หญิง),เธอ

German-Thai: Longdo Dictionary
kaltblütig(adj adv) โหดร้าย, เลือดเย็น, เหี้ยมโหด, อำมหิต เช่น Er hat sie kaltblütig umgebracht. = เขาฆ่าหล่อนได้อย่างเหี้ยมโหด
Jura(n) |die| วิชากฎหมาย, นิติศาสตร์ เช่น Sie studiert Jura. = หล่อนเรียนนิติศาสตร์
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้
annehmen(vi) |nimmt an, nahm an, hat angenommen| คาดหรือคิดว่าเป็นเช่นนั้น เช่น Ich nehme an, sie würde dir helfen. ฉันคาดว่าหล่อนคงช่วยเธอ , See also: S. glauben,
sie(Pron.) หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานเพศหญิง) เช่น Sie ist groß.
sie(Pron.) หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปกรรมตรง Akk. เพศหญิง) เช่น Wer liebt sie?
ihr(Pron.) หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปกรรมรอง Dat. เพศหญิง) เช่น Die Farbe gefällt ihr.
stoßen(vt) |stößt, stieß, hat gestoßen, + jmdn. irgendwohin| ชนหรือกระแทกคนใดคนหนึ่งด้วยอวัยวะของตน เช่น Sie hat mich mit der Schulter gestoßen. ไหล่ของหล่อนมากระแทกฉัน
flüchtig(adj) ซึ่งหายวับไป, ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, ประเดี๋ยวเดียว เช่น Sie kannte ihn flüchtig. หล่อนรู้จักเขาแค่ประเดี๋ยวเดียว
rufen(vt) |rufte, hat gerufen, jmdn./nach jmdm.| เรียก, ร้องเรียก เช่น Sie ruft um Hilfe. หล่อนเรียกขอความช่วยเหลือ, Meine Mutter ruft mich zum Essen. แม่เรียกฉันไปกินข้าวแล้วล่ะ

French-Thai: Longdo Dictionary
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top