Search result for

หล่น

(39 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หล่น-, *หล่น*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บักเลน[บัก-เหล่น] (n name ) มะเขือเทศ (สีดา)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่น[V] fall, See also: drop, Syn. ร่วง, ตก, จม, Example: กระถางต้นไม้หล่นลงมาถูกรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างล่างเสียหาย, Thai definition: ตกลงมา, ร่วงลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หล่นก. ถูกทำให้ตกลงมา เช่น หนังสือหล่นจากโต๊ะ
หล่นโดยปริยายหมายความว่า ลดลงต่ำ เช่น เขาเคยได้อันดับที่ ๑ มาตลอด ปีนี้หล่นลงมาอยู่อันดับที่ ๑๐.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you nick something?คุณทำอะไรตกหล่นไปหรือเปล่า Lucky Thirteen (2008)
Take this upstairs, and be sure not to drop it.เอานี่ขึ้นไปข้างบน ระวังอย่าให้หล่นล่ะ Duel of the Droids (2008)
The apple of Niki's eye doesn't fall far from the tree.ลูกไม้ มักจะหล่นไม่ไกลต้นนะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I can control when the fruit will fall.ข้ากำหนดให้ลูกของมันหล่นได้ Kung Fu Panda (2008)
- No details spared.- อย่าให้ตกหล่นแม้แต่นิด The Other Boleyn Girl (2008)
When the chips are down, these...เมื่อเหรียญหล่นลง พวก... .. The Dark Knight (2008)
What a windfall!ส้มหล่นจริงๆเลย! Episode #1.5 (2008)
Like father, like son.ลูกไม้ ไม่หล่นไกลต้น. Episode #1.7 (2008)
Um, it is. It must have fallen out of my bag.อืม ใช่ สงสัยมันจะหล่นจากกระเป๋า New York, I Love You (2008)
Here. Be careful. Don't drop that.เฮ้, ระวังหน่อย อย่าทําหล่นนะ 24: Redemption (2008)
- Did you drop it?-ทำหล่นรึเปล่า? Marley & Me (2008)
You got guys falling from trees for you, and it's like...เธอจะพบคนที่หล่นจากต้นไม้เพื่อเธอ และมันเหมือนกับ, The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หล่น[v.] (lon) EN: drop ; fall off   FR: tomber ; se détacher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drop behind[PHRV] ร่วงลงด้านหลัง, See also: หล่นลงข้างหลัง
drop off[PHRV] หลุด, See also: หล่น, ร่วง, Syn. fall off, tumble off
drop out[PHRV] หล่น, See also: ตก
fall behind[PHRV] ตกไปด้านหลัง (บางสิ่ง), See also: หล่นไปข้างหลัง
fall from[PHRV] ตกจาก, See also: หล่นจาก, Syn. topple from
fall on[PHRV] ล้มลงบน, See also: หล่นลงบน, ตกลงบน
fall out[PHRV] ล้มลงบน, See also: หล่นลงบน, Syn. drop out, fall out of, tumble out
drop off[VI] ตกลง, See also: หล่น, ลดลง, น้อยลง
go over[PHRV] หล่น, See also: พลิก
hail down on[PHRV] หล่นหรือตกลงมาที่, Syn. rain down on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caducious(คะดู'เชียส) adj. ซึงพลัดไปชั่งคราว,ซึ่งร่วงหล่น
fall(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ
scale 1(สเคล) n. ตาชั่ง,เครื่องชั่ง,ตาชู,จานตาชั่ง,น้ำหนัก,สะเก็ด,เกล็ดปลา,เกล็ด,กาบ,คราบ,เปลือก,หินปูนที่เกาะฟัน, (ตา) ต้อ,สนิมน้ำ,คราบน้ำ vt. เอาสะเก็ดหรือเกล็ดออก,เอาเกล็ดออก,เอาคราบออก,เอาเปลือกออก vi. ตกสะเก็ด (สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,คราบ) ร่วงหล่น
skip(สคิพ) vi.,vt.,n. (การ) กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดเชือก,เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,หนีอย่างลับ ๆ ,ข้าม,ข้ามไป,สิ่งที่มองผ่านไป,สิ่งที่ตกหล่น,สิ่งที่กระโดดข้าม., Syn. jump,hop

English-Thai: Nontri Dictionary
fall(n) การตก,การร่วงหล่น,ความเสื่อม,การล้ม,ฤดูใบไม้ร่วง,น้ำตก
fall(vi) ตก,หล่น,ร่วง,เคลื่อนลง,เกิดขึ้น,ปรากฏ,หกล้ม,ตาย,ผิดหวัง
plump(vi,vt) ท้วมขึ้น,หล่น,ตกลงมา,ตกฮวบ,ดิ่งลง
spill(vt) ทำตก,ทำหก,สาด,ทำหล่น,ทำให้กระเด็น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
崩れる[くずれる, kuzureru] Thai: หล่นลงไปเป็นรูปร่างเหมือนเดิม English: to crumble
落ちる[おちる, ochiru] Thai: หล่น

German-Thai: Longdo Dictionary
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม , See also: S. abnehmen, fallen, A. steigen, Related: senken,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top