Search result for

หลุด

(85 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลุด-, *หลุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลุด[V] lose one's right, Example: เขาไถ่นาฬิกาจากโรงจำนำไม่ได้ เพราะหลุดเสียแล้ว, Thai definition: ขาดกรรมสิทธิ์
หลุด[V] succeed on escaping, See also: manage to get away from, Ant. ติด, Example: สุนัขหลุดจากปลอกคอวิ่งหนีไป, Thai definition: ออกจากที่ที่ติดอยู่, พ้นจากการควบคุม
หลุดปาก[V] make a slip, See also: say something one shouldn't, Syn. พลั้งปาก, Example: นักการเมืองมักหลุดปากพูดคำหวานๆ กับประชาชนเสมอ
หลุดพ้น[V] be free from evil, See also: go to nirvana, Example: จะเห็นได้ว่าภิกษุจำนวนหนึ่งมิได้บวช เพราะต้องการที่จะหลุดพ้น แต่เพราะเห็นว่าสามารถหาประโยชน์จากการบวชได้, Thai definition: หมดกิเลส
หลุดพ้น[V] get free from, See also: become free, Syn. รอดพ้น, พ้น, หลุด, Example: ในตะวันออกกลางประชาชนกำลังแสวงหาทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน การกดขี่ เพื่อให้สามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองได้, Thai definition: ออกจากสิ่งที่ติดอยู่
หลุดมือ[V] slip out of the hand, Syn. หล่นหรือลื่นจากมือ, Example: เขาถือข้าวของมาพะรุงพะรังแทบหลุดมือ
หลุดมือ[V] slip out of hand, See also: slip from the hand, Syn. ชวด, Example: ธุรกิจของตระกูลนี้กำลังจะหลุดมือไป, Thai definition: เสียโอกาสที่จะได้
หลุดมือ[V] go bankrupt, See also: fail, lose, miss an opportunity, Syn. เสียโอกาส, ชวด, Example: ธุรกิจของตระกูลนี้กำลังจะหลุดมือไป
หลุดลอย[V] slip, See also: miss, let slip, Syn. หมดไป, เลยไป, ผ่านไป, Example: โอกาสทองได้หลุดลอยไปแล้ว
หลุดลอย[V] slip, See also: miss, let slip, Syn. หมดไป, เลยไป, ผ่านไป, Example: โอกาสทองได้หลุดลอยไปแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลุดก. ออกจากที่ที่ติดอยู่ เช่น พลอยหลุดจากหัวแหวน, พ้นจากความควบคุมอยู่ เช่น หลุดจากที่คุมขัง
หลุดลืมบท ไม่สามารถเล่นต่อไปได้ (ใช้ในการร้องเพลงและเล่นละคร) เช่น เขาลืมท่องบท เลยหลุดบท
หลุดคุมสติไม่อยู่ เช่น เมื่อวานฉันเกือบหลุดตอนที่ทะเลาะกับเขา, นอตหลุด ก็ว่า
หลุดขาดกรรมสิทธิ์ เช่น เอาทรัพย์จำนำหลุดเป็นสิทธิ.
หลุดปากก. พลั้งปาก.
หลุดพ้นก. เป็นอิสระจากสิ่งผูกมัดติดข้องอยู่เป็นต้น เช่น หลุดพ้นจากกิเลส หลุดพ้นจากคดี.
หลุดมือก. หลุดไปจากมือ เช่น ปลาหลุดมือไป, โดยปริยายหมายความว่า สูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น พอมีการเปลี่ยนรัฐบาล ตำแหน่งของเขาก็หลุดมือไป, คาดว่าจะได้แต่ไม่ได้ เช่น ตำรวจคาดว่าจะจับผู้ร้ายได้ แต่ไปถึงผิดเวลาไปหน่อยเดียว ผู้ร้ายจึงหลุดมือไปได้.
หลุดลอยก. พ้นจากที่ยึดไว้แล้วล่องลอยไป เช่น เรือที่ผูกไว้ไม่แน่น พอถูกคลื่นซัดก็หลุดลอยไป ว่าวขาดหลุดลอยไป, โดยปริยายหมายความว่า สูญสิ้นสิ่งที่ควรจะได้หรือสิ่งที่หวังไว้ เช่น ลาภที่ควรได้หลุดลอยไป โอกาสหลุดลอยไป.
หลุดลุ่ยก. คลายตัวหลุดเลื่อนไปจากสภาพเดิม เช่น มวยผมหลุดลุ่ย เสื้อผ้าหลุดลุ่ย.
หลุดลุ่ยว. ไม่มีทางสู้ เช่น แพ้หลุดลุ่ย คะแนนทิ้งห่างกันหลุดลุ่ย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avulsionหลุดหายไป, หลุด, แรงดึง [การแพทย์]
Burstหลุดออกจากกัน [การแพทย์]
Dislocations, Dorsalหลุดไปทางด้านหลัง [การแพทย์]
Ecหลุดออก [การแพทย์]
Elutionหลุดจากกัน [การแพทย์]
Exfoliateหลุดออกมา [การแพทย์]
Glideหลุดเลื่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like being an idiot, which leads to getting Your head knocked off.เหมือนการเป็นคนงี่เง่า ซึ่งจะทำให้ หัวหลุดได้ง่ายๆ Not Cancer (2008)
But got into a blood vessel Through a vascular anomaly in the bowel wall,แต่มันหลุดเข้าไปในกระแสเลือด เส้นเลือดที่แปรปรวนในผนังช่องท้อง Not Cancer (2008)
Atrial fibrillation throwing emboli.เส้นเลือดใหญ่กระตุก ทำให้ลิ่มเลือดหลุดไปในกระแสเลือด The Itch (2008)
Maybe she's a sweet young thing, not a screw-up lying through her teeth.บางทีเธออาจเป็นสาวน้อยที่น่ารัก ไม่ให้คำพูดโกหกเหลวไหล หลุดปากมาก็ได้ Emancipation (2008)
I just want to make sure all his big shot dreams ended up in his come rag... and not on his "to do" list.ฉันแค่อยากทำให้มั่นใจว่าผู้มีอิทธิพลของเขาทั้งหมด ฝันว่าในตอนจบเขามาโดยเสี้อผ้าหลุดลุ่ย... Pilot (2008)
I came through hell, landed on my feet.แม่หลุดพ้นมาจากนรก ก้าวเดินต่อไปได้ Pilot (2008)
General, I don't want any witnesses.ท่านนายพล ข้าไม่ยอมให้มีใครหน้าไหนหลุดรอดออกไปได้หรอกนะ Rising Malevolence (2008)
That's a droid warship. We're in the middle of a battle!นั่นมันยานรบดรอยด์ เราหลุดเข้ามาอยู่ในสนามรบแล้ว! Destroy Malevolence (2008)
Well, he can't have wiggled out. I tied him up like a piglet.เราไม่อยากให้เค้าดินหลุด มัดเค้าแน่นๆ เหมือนหมูหันเล Episode #1.5 (2008)
I didn't want to let an opportunity pass.พ่อไม่อยากปล่อยให้ โอกาสหลุดลอยไป To Kill the King (2008)
A sex video of Joon-young Kim was..."คิม จุน ยอง มีคลิ๊ปหลุดกับผู้หญิงคนหนึ่ง ... ." Scandal Makers (2008)
He blurted some things in the heat of anger.พ่อก็แค่อารมณ์เสียไปหน่อยแล้วก็หลุดปากพูดคำเหล่านั้นออกมา Scandal Makers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุด[v.] (lut) EN: succeed on escaping ; escape ; manage to get away ; get clear off ; cut loose ; be let out ; be released   FR: échapper
หลุด[v.] (lut) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined   FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
หลุดปาก[v.] (lut pāk) EN: make a slip ; say something one shouldn't   FR: commettre un lapsus ; gaffer (fam.) ; faire une gaffe (fam.) ; commettre un impair
หลุดพ้น[v.] (lutphon) EN: get free from ; become free   FR: être libre de ; être libéré de ; s'émanciper ; réchapper ; s'en tirer
หลุดพ้น[v.] (lutphon) EN: be free from evil ; go to nirvana   
หลุดพ้นจากคดี[v. exp.] (lutphon jāk khadī) EN: escape litigation   
หลุดพ้นจากหนี้[v. exp.] (lutphon jāk nī) EN: be cleared of debts   
หลุดมือ[v. exp.] (lut meū) EN: slip out of hand ; slip from the hand   FR: échapper des mains ; tomber des mains
หลุดลอย[v.] (lutløi) EN: slip ; miss ; let slip   
หลุดลุ่ย[v.] (lutlui) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged   FR: être débraillé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be off[PHRV] หลุด, See also: ร่วง
bluff it out[PHRV] หลุดพ้นจากปัญหา, Syn. brave out, brazen out
break loose[PHRV] หนีรอดไปได้, See also: หลุดรอด, หลบหนี, พ้น, Syn. get free
chuck off[PHRV] หลุดพ้นจาก (สิ่งไม่ดี) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. fling off
crash out[PHRV] หนีรอด (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลุดรอด, หลบหนีได้, Syn. break out, burst out, bust out
drop off[PHRV] หลุด, See also: หล่น, ร่วง, Syn. fall off, tumble off
duck out[PHRV] หลบหนี, See also: หลุดรอดจาก
escape from[PHRV] หนีรอดจาก, See also: หลุดรอดจาก
flee from[PHRV] หนีรอดจาก, See also: หลุดรอดไปจาก
flee to[PHRV] หนีรอดไปยัง, See also: หลุดรอดไปถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
bolter(โบล'เทอะ) n. ม้าที่มักจะหลุดจากบังเหียนเสมอ
bur(เบอร์) {burred,burring,burs} n. เปลือกผลไม้ที่เป็นหนาม,สิ่งเกาะติด,คนที่ยากจะสลัดให้หลุดไปได้,ก้างติดคอ,เสียงตัว "r" ในลำคอ,การพูดอยู่ในลำคอ vt. ขจัดเอาหนามออก,เอาเสี้ยนออก, Syn. rough
disaffiliate(ดิสอะฟิล'ลิเอท) vt. ตัด,ทำให้หลุดพ้น,แยกออก vi. แยกออก. -disaffiliation n.
disembody(ดิสเอมบอ'ดี) vt. ทำให้พ้นจากกาย,ทำให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากร่างไป., See also: disembodiment n.
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen,unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
extricate(vt) คลี่คลาย,แก้ไขได้,แก้ออก,ทำให้หลุด
fray(vi) ชำรุด,หลุดลุ่ย,ทำลุ่ย,เป็นฝอย
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
release(vt) หลุดพ้น,ปล่อย,ปลด,แก้,โอนสิทธิ์
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น
shed(vt) ทิ้ง,ริน,ปล่อย,หลุด,ลอกคราบ,ขับออก
unbound(adj) ไม่ได้มัด,ไม่ได้เย็บ,ลุ่ย,หลุด
uncouple(vt) แยกจากกัน,ปลดห่วง,ทำให้หลุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ほつれ[hotsure] (n ) หลุดลุ่ย(ด้าย) , See also: R. ほつれる

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
落ちる[おちる, ochiru] Thai: หลุดออก

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. geht jmd. durch die Lappen.(idiomatisch) โอกาสหลุดลอยไป หรือ ไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนา เช่น Mir ist ein herrlicher Job durch die Lappen gegangen = ฉันพลาด ไม่ได้งานสุดเจ๋งที่ต้องการ
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ทำให้หลุดพ้น, ปลดเปลื้องจากพันธะ, แก้, ปล่อยให้เป็นอิสระ เช่น Ich sollte meinen Oberkörper freimachen., Bevor die Atmung eines Bewußtlosen kontrolliert wird, müssen die Atemwege freigemacht werden. , See also: S. frei werden von,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top