Search result for

หลาน

(62 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลาน-, *หลาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลาน[N] grandchild, Example: ภาพอาการงอนง้อระหว่าง 2 น้าหลาน จึงปรากฏลางๆ ออกมา, Count unit: คน, Thai definition: ลูกของลูก, ลูกหลานของญาติพี่น้อง
หลานชาย[N] nephew, See also: grandson, Example: ชายชรามานอนที่บนเสื่อแล้วให้หลานชายใช้น้ำมันที่ซื้อมาทาตามแขนขา, Count unit: คน, Thai definition: ลูกชายของลูก, ลูกหลานผู้ชายของญาติพี่น้อง
หลานปู่[N] grandchild, See also: grandson (boy), granddaughter (girl), Example: ปู่รักหลานๆ อย่างสุดสวาทขาดใจ และก็เล่นกับหลานปู่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย, Count unit: คน
หลานสาว[N] niece, See also: granddaughter, Example: เธอไปรับจ้างเป็นเพื่อนหลานสาวของหญิงสูงวัยคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ลูกสาวของลูก, ลูกหลานผู้หญิงของญาติพี่น้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลานน. ลูกของลูก
หลานลูกของพี่หรือของน้อง.
หลานหลวงน. พระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neposหลานชาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neptisหลานสาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is too late, my sweet.แต่มันสายไปแล้ว หลานรัก Bombad Jedi (2008)
I am so sorry, my sweet. I had no choice.ข้าเสียใจจริงๆ หลานรัก ข้าไม่มีทางเลือก Bombad Jedi (2008)
I heard your grandson saw your "Tiger" and bursted out crying in fearได้ยินว่าหลานชายของท่านถึงกับร้องไห้ ด้วยความกลัวที่เห็นภาพที่ท่านวาด Portrait of a Beauty (2008)
'Dear Merlin, 'my life is already near to its end.เมอลินหลานรัก ชีวิตข้าใกล้ถึงจุดจบแล้ว Le Morte d'Arthur (2008)
And his loving grandson.รวมทั้งหลานชายที่น่ารักด้วย Scandal Makers (2008)
The poor man! A daughter and a grandson out of nowhere!ให้ตายเหอะ ป่านนี้ผู้ชายคนนั้นจะเป็นยังไงนะ ได้เจอ ลูก และก็ หลาน ในคราวเดียว โว้ว Scandal Makers (2008)
He's a distant nephew.เจาเป็นหลานชายผมเอง ทางฝั่งแม่น่ะ ฮวัง กี ดง Scandal Makers (2008)
I'd like to thank you for taking care of my nephew.เอิ่ม ผมอยากจะบอกว่า ผมมั่นใจว่า คุณจะต้องลำบากเพราะหลานชายผมแน่ๆเลย Scandal Makers (2008)
Please be more attentive to your nephew.คุณควรจะดูแลหลานคุณมากกว่านี้นะคะ Scandal Makers (2008)
She's my niece. Don't mind him.ใช่ละ นี่เป็นหลานชายผมเอง หลานชาย Scandal Makers (2008)
Going into kindergarten next year. When will you raise her and get a grandson?งั้นอีกนานแค่ไหนแกจะได้เห็นหน้าหลานชายวะเนี่ย Scandal Makers (2008)
Hyun-soo Nam's secret daughter and grandson exposed!"ข่าวฉาว นัม ฮยุน ซู: ลูกสาว และหลานชาย" ครับ คุณ นัม ฮยุน ซู พร้อมจะแถลงข่าวแล้วครับ Scandal Makers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลาน[n.] (lān) EN: nephew ; niece ; grandchild   FR: neveu [m] ; nièce [f] ; petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]
หลานชาย[n.] (lānchāi) EN: nephew ; grandson   FR: neveu [m] ; petit-fils [m]
หลานปู่[n.] (lānpū) EN: grandchild ; grandson ; granddaughter   FR: petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]
หลานสาว[n.] (lānsao) EN: niece ; granddaughter   FR: nièce [f] ; petite-fille [f]
หลานเขย[n. exp.] (lān khoēi) EN: husband of one's granddaugheter or niece   FR: mari de la petite-fille ou de la nièce [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
great nephew(n) ลูกชายของหลาน, S. grand nephew
great niece(n) ลูกสาวของหลาน, S. grand niece

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grandchild[N] หลาน
grandchild[N] หลาน
granddaughter[N] หลานสาว
grandson[N] หลานชาย
great-grandchild[N] เหลน, See also: หลานของลูก
nephew[N] หลานชาย, See also: บุตรชายของพี่หรือน้อง, Syn. brother's son
niece[N] หลานสาว, See also: หลาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
family(แฟม'มิลี) n. ครอบครัว,ตระกูล,สกุล,พันธ์,วงศ์ญาติ,ลูก,ลูกหลาน, Syn. house,class,group,kin
filial(ฟิล'เลียล) adj. (เกี่ยวกับ) บุตรหรือธิดา,ความสัมพันธ์บุตรกับพ่อแม่,พันธุกรรม,รุ่นลูกรุ่นหลาน., See also: filially adv. filialness n.
fruity(ฟรูท'ที) adj. คล้ายผลไม้,มีกลิ่นรุนแรง,มีกลิ่นฉุน,หลาน
grandchild n.หลาน -pl. grandchildren
granddaughtern. หลานสาว
grandsonn. หลาน
nephew(เนฟ'ฟิว) n. หลานชาย
niece(นีซฺ) n. หลานสาว,ลูกสาวของพี่หรือน้อง
progeny(พรอจ'จะนี) n. ลูกหลาน,ทายาท,ดอกผล,พืชรุ่นหลัง, Syn. descendants
root(รูท) n. ราก,หน่อ,หัวใต้ดิน,ฐาน,รากฐาน,แหล่งที่มา,แก่นแท้,รากของต้นตอ, (คณิตศาสตร์) กรณฑ์,ลูกหลาน,รากศัพท์,รากของคำ vi. มีกำเนิดจาก,มีบ่อเกิดจาก -Phr. (take root งอกราก เจริญเติบโต ยึดแน่น), Syn. rootlet,shoot,taproot

English-Thai: Nontri Dictionary
child(n) เด็ก,ทารก,ลูก,บุตรหลาน
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
grandchild(n) หลาน
granddaughter(n) หลานสาว
grandson(n) หลานชาย
nephew(n) หลานชาย
niece(n) หลานสาว
offspring(n) ลูกหลาน,ผล,ผลิตผล,ทายาท
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
seed(n) เชื้อ,เมล็ด,พันธุ์,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ลูกหลาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
first cousin twice removed (n ) หลาน (ปู่,ย่า,ตา,ยาย) ของลูกพี่ลูกน้อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Nichte(n) |die, pl. Nichten| หลานสาว, See also: A. der Neffe,
Neffe(n) |der, pl. Neffen| หลานชาย, See also: A. die Nichte,
Enkel(n) |der, pl. Enkel| หลานชาย, See also: Related: Enkelinnen
Enkelin(n) |die, pl. Enkelinnen| หลานสาว, See also: Related: Enkel

French-Thai: Longdo Dictionary
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, See also: A. petit-fils,
petit-fils(n) |m, pl. petit-fils| หลานชาย, See also: A. petite-fille,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top